Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Okřínek

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Nymburk
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1901
1901–1999 Divadelní soubor J. K. Tyl , činnost též za 2. svět. války.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD: Místopis okresu zprac. SOkA Lysá nad Labem. Rkp. 1999. kART.

INFORMACE o materiálech uložených ve fondech SOkA Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Rkp. pro Místopis 1999. 2 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 81.

Obr. jeviště DS J. K. Tyl in Poděbradsko, díl III, část 3, s. 135. Poděbrady 1938.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 75.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/9163/1939, SDO J. K. Tyl.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Poděbrady pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Státní okresní archiv Nymburk:
Divadelní spolek J. K. Tyl Okřínek (1901–1999).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Okřínek

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':