Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Pečky

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kolín
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1845
1845 hrály divadlo školní děti.

1870(?), dle Babkové 1883 - založena Čtenářská beseda, první ochotnický spolek v místě. 1899 Zábavní odbor Čtenářské besedy uváděl divadelní představení.
1870 též uváděn vznik Družstva divadelních ochotníků, které ukončilo činnost 1902 (Babková).

1881 založen Spolek divadelních ochotníků, hrál U Karla IV., patrně s přestávkami, 1921 znovu založen, v době 2. svět. války název SDO J. K. Tyl, činný do 1943.

17.12.1882 - Slavnostní představení. Divadelní ochotníci v Pečkách sehrají za spoluúčinkování pánů Josefa Frankovského a Jindřicha Mošny, členů královského zemského divadla, "Rodinnou vojnu" od Fr. Šamberka.
Národní listy 13.12.1882.

1883 založen Zábavní klub, hrál v hostinci v sále a ve dvoře.

1883 zaznamenány divadelní aktivity studentů: na studentské slavnosti uvedena veselohra Líbánky.

Patrně 1902-1941 hrál Sokol ve spojení s Národní jednotou severočeskou, 1945-1951 sloučen s Dělnickým spolkem pod názvem Svobodné divadlo (hráli v hotelu U Karla IV.).

1908-1950 Pěvecký spolek Lumír.

1919-1939 Dělnický ochotnický spolek, též název Český dělník (zakázán Němci). 1945 se spojil s div. souborem Sokola pod názvem Svobodné divadlo (viz).

Ve 20. letech 20. stol. hrál Dramatický a zábavní spolek Mošna (pokusy o moderní divadlo).

Radovan Lukavský (1919-2008) zde prožil dětství a mládí, hrál s ochotníky, např. ve hrách Nezbedný bakalář, Souboj talárů.

Ve 20. letech se ročně hrálo průměrně 7 her. Hostovali Vydra, Šlemrová, Kronbauerová. 1921 hráli R.U.R. V Riegrově domě hráli Navždy, s hostováním L. Veverky.

1939 registrován Kroužek divadelních ochotníků.

1940 Dramatický a recitační kroužek Mládeže Národního souručenství.

1950-1959 Divadelní soubor Osvětové besedy.

Od 1959 do 80. let Divadelní kroužek Závodního klubu ROH Tona, od 1964 Sdružený ZK pracujících (též činnost agitačních skupin, např. Nápady).

Od 90. let 20. stol. soubory literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy v Pečkách (např. Pecky, Zajíci).

LOUTKOVÉ DIVADLO
1909 učitelka Leontina Mašínová začala hrát s loutkovým divadlem pro žáky místních škol. Ve škole se loutkové divadlo hrálo až do 1. pol. 20. let.

1929-1939 Loutkářský odbor Sokola, 1946 obnoven.
Bibliografie:
ADRESÁŘ kolektivů a jednotlivců pracujících v oblasti zájmové umělecké činnosti v okrese Nymburk. Nymburk, OKS 1981, s. 7.

BABKOVÁ, Ladislava: Kulturní život v Pečkách. Osobnosti Peček. Obojí ve sborníku Pečky, příroda a společnost. Sestavil kolektiv uč. ZŠ v Pečkách pod ved. ředitele Jana Ponocného. Pečky, MěÚ 1995, s. 88-108, 133 s.

DÍLNY moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna, vl. n., s. a., s. 55-57.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

FRANKOVÁ, Hana: Dětské divadlo ve Stochově - 16.-17. 4. 2005. Deník Dětské scény 2005, č. 0.

HULÁK, Jakub: Dětská scéna Stochov - 2003. Deník dětské scény 2003, č. 0.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949 Díl II. Sály, s. 33. kART, KK.

KODEŠ, Jaromír. Strohé ohlédnutí za dětským divadlem v Mělníku. Amatérská scéna 1997, č. 3, s. 14.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 137.

PEČKY. MěÚ 1995, s. 88-108. kART.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Stochovská dětská scéna ´99. Amatérská scéna 1999, č. 2, s. 27–28.

SÍLOVÁ, Zuzana: Radovan Lukavský, Praha, Achát 1999, s. 29.

ŠTROBLOVÁ, Ivana: Dětské divadelní soubory poprvé ve Stochově. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 26-27.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 276. kART.

TVRZ, Jar.: Zpracoval informace OÚ pro MČAD. Rkp. 1997. kART.

ULRYCHOVÁ, Irina: Divadelní přehlídka Stochov 12. 4.-13. 4. 2008. Deník Dětské scény Trutmov 2008, č. 0, s. 3, 4.

sm.: Leontina Mašínová, Lexikon české literatury 3/1. Praha 2000, s. 152-154.
V.: Leontina Mašínová, Loutkář 18, 1931/32, s. 193.

Československé divadlo XI, č. 2, s. 32.
Divadelní listy 1881, č. 7, č. 31, s. 275, č. 35, s. 310, č. 37, s. 327.
Divadelní listy 1883, č. 14, s. 126, č. 28, s. 338.
Thalie 1897-8, č. 5, s. 40.
Thalie 1899-1900, č. 21, s. 167.

Zprávy Loutkářského soustředění 1947, č. 1, s. 7.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/231/24, Zábavní klub, zal. 1883.
Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/10044, SDO.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/231/14, SDO, zal. 1883.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3297, sg 30/284/15, SDO, 1903.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/795/1922, SDO.
Fond ZU spolky 1924-1926, i. č. 383/3782/1926, SDO (změna).
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/8097/1923, Dramatický a zábavný spolek Mošna (zal.).
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/6753/1939, KrDO.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/5557/1939, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1148/1945, SDO J. K. Tyl.
Fond ZU spolky 1941-1947i. č. 427/1471/1945, SDO Svobodné dílo.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Poděbrady pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Kolín:
SDO Tyl, Pečky, 1881-1945. Ev. č. pomůcky 281.

Spolek divadelních ochotníků Tyl Pečky, 1881-1945, 0,72 bm zpracováno.
Fond je přístupný.
Zápisy o valných hromadách a výborových schůzí, Kronika spolku divadelních ochotníků, spisy, účetní knihy a spisy.
TUZAR BOHUMIL: SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ TYL PEČKY 1881-1945. Prozatímní inventární seznam, 1987, s. 3, ev. č. 281.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Pečky, bývalí členové měst.divadla Plzeňského, Velká akademie - plakát, 1883


Mapa - Pečky

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Pečky, bývalí členové měst.divadla Plzeňského, Velká akademie - plakát, 1883


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.