Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Líbeznice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Praha-východ
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 187x
70. léta 19. stol. školní divadlo.

1883 - považováno za oficiální počátek ochotnického divadla v obci - C. a K. hejtmanství v Karlíně povoluje studentskému spolku sehrání divadelní hry Zmatek nad zmatek a Jedenácté přikázání;

1889 název Čtenářsko vzdělávací spolek Kos, který se před 1914 pro nečinnost rozpadl.

1923 založen Kulturně vzdělávací spolek Klicpera, zaznamenán i 1939.

Od 20. let 20. stol. divadelní odbor Sokola.
1949 v hostinci U Vobrábů jeviště Sokola.

1924-1951 v SOkA Praha-východ doložen Spolek divadelních ochotníků Židlický.
1928-1936 v krizi, v té době současně činné i ochotnické kroužky Dobromil, Vlastenecko-dobročinná obec Baráčníků, Junáci, Proletkult.
1936-1938 SDO navázal na činnost z 20. let, až 1942 oživení,
1951 likvidace spolku, všechny kulturní aktivity do OB.

Koncem 40. a zač. 50. let hrála skupina ČSM.

1961 založen Dramatický kroužek Radost Osvětové besedy.
1966 vyhořel sál v hostinci Jednoty, ochotníci přišli o svůj div. stánek i veškeré zařízení včetně kulis.

1966-1975 se dram. kroužek transformoval v Estrádní skupinu Radost, pásma, scénky a písničky, vystupování doma i v okolí.
1975 znovu začali s insc. divadelních her, ale 1977 skončili činnost.

Od 1994 pantomimická skupina Genest.

Od 2007 dětský divadelní soubor TRILOBITI.
-------------------------------

Významné inscenace líbeznických ochotníků:
1890 Éra Kubánkova (Šamberk),
1923 Pan farář a jeho kostelník,
1923 Pražský žid (Kolár),
20. léta Maryša,
30. léta Jízdní hlídka,
1963 Je libo cigaretu? (Janovský).
Bibliografie:
GREGAR, Alexandr: Jarní výmlat v Brněnci. Amatérská scéna 2010, č. 4, s. 46.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 49.

LÍBEZNICE. (Historie souboru.) Podepsán J. Procházka. Ochotnické divadlo 1961, č. 6, s. 144.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 433.

PROCHÁZKA, J.: Líbeznice. (Historie souboru.) OD 1961, č. 6, s. 144.

PRŮŠA, Radomír: Soubor informací o amatérských divadelních souborech v okrese Praha-východ.
Rkp. pro MČAD 1998. kART. Viz Místa/Okresy/Praha-východ/Texty.

Viz Kolín, Otevřeno, NP - 2001, ročník 6.

WEBOVÉ stránky souboru Genest:
http://mujweb.cz/www/genest/
(2001)
2011 stránky nefunkční.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4434/1923, SDO Židlický.
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4164/1923, Kulturně vzdělávací spolek Klicpera (zal.).
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/232/1939, Kulturně vzdělávací spolek Klipcera.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 383/5662/1925, Spolek ochotníků div.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Praha-sever pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Židlický Líbeznice (1924 – 1951)
Zpracoval Jiří Valenta, prosinec 2012

Mapa - Líbeznice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':