Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Ondřejov

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Praha-východ
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1897
Od 1897 zaznamenáno ochotnické divadlo.

Od 1907 hrál Sokol - s pauzami v 1. a 2. svět. válce.
Po 2. svět. válce aktivní dramatický odbor Sokola, později název Divadelní odbor TJ Sokol Ondřejov, až do 1991, kdy bylo uvedeno poslední představení.
(1954-1961 hráli jako soubor Osvětové besedy(?)

1913 zal. Spolek div. ochotníků Svatopluk Čech.

1931 loutkové divadlo Sokola.

1932-1937 Obec baráčníků.
Ve stejné době i SDO Naše scéna, pokračovala za 2. svět. v. i 1948.

Od 1948 Spolek rodáků a přátel městečka Ondřejova.
-------------------

2008 přehlídka Ondřejovský divadelní podzim...ve znamení komedie (viz web. odkazy).
Bibliografie:
ČESANÁ, R.: Loutková divadla Volného sdružení pěti pražských žup do konce roku 1930. Loutkář 1931/32, s. 70, 71.

INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 94.

PRŮŠA, Radomír: Soubor informací o amatérských divadelních souborech v okrese Praha-východ. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa//Texty.

ZÁMYSLICKÝ, Jan: Jsou zapálení pro divadlo. Amatérská scéna 1984, č. 1, s. 17.


Thalie 1897-8, č. 2, s. 14, č. 23, s. 183.
Thalie 1898-9, č. 17, s. 135.

WEBOVÉ stránky TJ Sokol Ondřejov - historie: http://www.obecondrejov.cz/tjsokol/ (27. 9. 2011)

WEBOVÉ stránky obce:
http://www.obecondrejov.cz/index.php?nid=2668&lid=CZ&oid=713642 (27. 9. 2011)
Archivy:
A ochotnického divadla v místě, uč. Šárka Bumbová.

Fond:
Středočeský KNV Praha, Krabice IV/3 362/4:
1951 Přehled o stavu převedených souborů LT na masové základny dle hlášení ONV.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/4742,1935/1912, 1263/1913, SDO Svatopluk Čech.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1971/1941; i. č. 427/3537/1945, SDO Naše scéna.

Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů -
DNM P-3-B-228-d C 29885.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Říčany pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954.
kART.

Státní okresní archiv Kolín:
Spolkový katastr bývalého OkÚ Český Brod.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Ondřejov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':