Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Zeleneč

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Praha-východ
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1928
1928 zal. Spolek dělnických div. ochotníků Marx.

Ve 20. a 30. letech hrál dramatický odbor Sokola.

1929-1930 hrál též DS Čs. strany národně socialistické.

Ve třicátých letech se hrálo v přírodním divadle U Hejtmanů.

1930 DS Sociálně demokratické strany dělnické.

1930 Sokol - loutkové divadlo.

1931 DS Jednoty čs. obce legionářů.

Ve 30. letech Sbor dobrovolných hasičů, Sportovní klub.

1939 se spojily ochotnické soubory různých organizací do SDO Ochotnická scéna. Činnost zaznamenána do 1943.

1958 hrál dětský div. soubor Osvětové besedy.

1985 SSM.

2009 v ZŠ dramatický kroužek.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 300, 318.

ČESANÁ, R.: Loutková divadla Volného sdružení pěti pražských žup do konce roku 1930. L 1031/32, s. 70.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 704.

PRŮŠA, Radomír: Zpracoval místopis okresu. Soubor informací o amatérských divadelních souborech v okrese Praha-východ. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Texty.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART, s. 353.

České divadlo 1940, č. 10, s. 192.

Ochotnické divadlo 1958, č. 11, s. 259.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 390/4783/1928, Spolek dělnických div. ochotníků Marx (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 428/3241/1942, Ochotnická scéna.

kART: Plakáty z pozůstalosti G. H. Lounského.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:
Informace o dramatickém kroužku v ZŠ byla na web. str. školy v r. 2009.

Související Obrázky

Zeleneč - program, 1930
Zeleneč, Husovy oslavy - projev, 1931
Zeleneč, občané zelenečtí, Kostnické plameny - plakát, 1929
Zeleneč, pokrokové korporace, Mučedníci víry, 1931


Mapa - Zeleneč

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Zeleneč, občané zelenečtí, Kostnické plameny - plakát, 1929
Zeleneč - program, 1930
Zeleneč, pokrokové korporace, Mučedníci víry, 1931
Zeleneč, Husovy oslavy - projev, 1931