Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Březnice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Příbram
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1733
Už v 1. pol. 18. stol. divadlo studentů jezuitského gymnázia - divadelní sál z r. 1733.
Hry s náboženskou tematikou. Gymnázium bylo zrušeno 1773. Další zápisy o této činnosti jsou až ze 40. let 19. stol., kdy studenti pořádali pravidelné akce o prázdninách v jezuitské koleji.
1762 zazn. hra o lakomci Filargyrovi.
(Podrobně viz Obrázky - citace Bartušek.)

Od 1815 působilo v Březnici i zámecké kolovratské (hraběcí) divadlo, později jako Společnost milovníků her (nebo Společnost herců - začátečníků). Hrálo se vesměs v německém jazyce. Skončilo po smrti Jos. a Ernestiny Krakovských.

1834 (2.2.) přičiněním hraběte Hanuše z Kolovrat uskutečněno na zámku české představení Štěpánkova Čecha a Němce. (Česká včela 1834, s. 64)

1851 - Z Březnice - zdejší ochotníci uspořádají několik her dílem v prospěch národního divadla, dílem v prospěch chudých. K oučelu tomu provozovati se bude: Popelka Varšavská, Brute posť Cesara, Půjčka za oplátku, Zazděné okénko a Mašinkář. Lumír 18.9.1851.

Tradice lidových loutkářů:
1875-1911 tu pravidelně hrála loutkářka Arnoštka Kopecká, vnučka Matěje Kopeckého, 1912 se sem přestěhovala a je zde pohřbena.
(Janota, O.: O divadle v Březnici, s. 26-27.)
----------------------------------------------------------------------------

Od poč. 19. stol. divadlo v českém jazyce, zpočátku nahodile po domech.

V 1. polovině 19. století hrály Společnost milovníků her a Společnost herců - začátečníků.

Ve 40., 50. a 60. letech 19. století vždy o prázdninách studenti.

Malá loutková divadla vlastnily rodiny (Alšovy loutky), hrálo se i pro širší okruh diváků.

1869 Družstvo divadelních ochotníků.

1892 Měšťanské školy.

1913 Alšovo loutkové divadlo.

1920 zaznamenána Čtenářsko-ochotnická beseda.
1925 Přátelé církve československé.

Ve 30. a 40. letech 20. stol. do zákazu 1941 hrál Sokol i Orel (činohru i lout. divadlo).

1932 hrál divadlo též Spolek březnických studentů.

1939-1945 Loutkové divadlo Strany Národního souručenství v hostinci Na zelené. Po 1945 ve dvoře radnice.
Na zač. 40. let také zaznamenán SDO Z pohádky do pohádky.

1960 Škola.
1966 hráli studenti Střední zemědělské školy.
V té době i Dramatický kroužek přátel církve československé.

V 60. a v 70. letech DS Městského kulturního střediska.

Od 1993 Březnický a rožmitálský divadelní spolek.
1995 také soubor ZŠ Strašuláci.
Bibliografie:
BARTUŠEK, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Výzkumný úkol Scénografického ústavu č. 13-63, Praha 1963; Společnost přátel Českého Krumlova 2010, ed. Jiří Bláha, s. 204-206.

BÍLÁ, Marie: Ochotnické divadlo v Březnici. Výpis z materiálů muzea. Rkp. pro MČAD 1997. 3 s. kART.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 218.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, I. díl, s. 350.
DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

FOŘTOVÁ, Hedvika: Historie školních divadelních představení v Březnici. Rkp. pro MČAD 1997. 2 s. kART.

FŰRST, L.: Březničtí divadelní ochotníci a jejich činnost v letech 1815-1919. In: Bozeňsko 1948, č. 1-3. kM.

FŰRST, L.: Jak byl v r. 1869 založen Spolek divadelních ochotníků. In: Březnický kulturní přehled, prosinec 1970. kM.

FŰRST, L.: Z Březnice před 100 lety. In: Bozeňsko 1949, č. 4. kM.

JANOTA, O.: O divadle v Březnici. Bozeňsko 1948, č. 1, s. 26-27. kM.

JANOUŠEK, Z.: Březnické vzpomínky. Věstník měst. spořitelny v Březnici 1921, č. 1-2, 3-4. KK.

KOHUTOVÁ, Petra: Za práci na dráze by se mělo zavírat. Rozhovor s Vlastimilem Ondráčkem. Amatérská scéna 2008, č. 6, s. 13-15.

LHOTSKÁ, Jiřina: Stochov se stává pojmem. Deník dětské scény 2002/0.

MENČÍK, Ferdinand: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, ČAVU 1895, s. 169.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 116.

VEDRALOVÁ, H.: O králi Ubu, ale nejen o něm. Divadlo v Březnici. Neděle 3. 8. 1967.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.

Věstník městské spořitelny, roč. 22, č. 3, 4, roč. 27, č. 1, 2.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, kap. Tomu věnec budiž dán - Hermína Stříbrná, Kolín. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ, s. 118.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.) s. 240.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 115.

WEBOVÉ stránky souboru: www.brds.wz.cz

ZPRÁVY o činnosti Jednot čs. Orla v jednotlivých župách. Zprac. Petr Hlaváček. Archiv Ústředí Orla, Brno. 1946.

Amatérská scéna 1967, č. 7, s. 23.
Divadelní listy 1881, č. 28, s. 251, č. 36, s. 317.
Divadelní listy 1883, č. 8, s. 71, č. 10, s. 90, č. 22, s. 191, č. 24, s.106, č. 28, s. 338.
Archivy:
Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla.

Muzeum Březnice: Památní kniha, 1883.

Městské muzeum: Informace Elišky a Vladko Pavlů, 1989.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/609/1920, ČOS.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2206/1920, ČOS.
Fond ZU Spolky 1916-1920, i. č. 373/2015/1920, Družstvo div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/5170/1940, Družstvo div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/5451/1925, DrKr Přátel církve československé (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/3500/1941, SDO.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/4931/1942, SDO Z pohádky do pohádky.

Související Obrázky

Březnice, Družstvo divadelních ochotníků, uctění památky Arnoštky Kopecké - plakát, 1928
Březnice, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 204
Březnice, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 205
Březnice, Jezuitské školní divadlo, ex Bartušek, Zámecká a školní divadla v českých zemích, s. 206
Scéna ke hře Zvíkovský rarášek


Mapa - Březnice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Scéna ke hře Zvíkovský rarášek
Březnice, Družstvo divadelních ochotníků, uctění památky Arnoštky Kopecké - plakát, 1928


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.