Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Klučenice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Příbram
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1887
1887 hrávali neorganizovaní ochotníci (Ve službách Thalie).

1927 Sbor dobrovolných hasičů ustavil dramatický odbor. Ze zápisu schůze vyplývá, že se ochotnické divadlo hrálo už dříve - před cca 40 lety (?), nyní jen spolek rozšířili a upevnili. O původním ochot. spolku nejsou záznamy.

Studenti hrávali o prázdninách.

Vedle hasičů hrálo Sdružení katolické mládeže.

Po 2. sv. válce se ujal organizování divadla farář Malinský (pod hlavičkou Místní osvětové rady?).
Po 1949 od ONV tlak na likvidaci spolku, ofic. zrušen 1950.

Po 1953 pokus o obnovení divadla - členové JZD. Začali a skončili 1 hrou.

Školní soubor ZDŠ sehrál několi představení (záznamy ze 70. let).

V 90. letech činný soubor Základní školy.
Bibliografie:
INFORMACE pro MČAD zprac. J.Baloun a J.Veselý z obecní kroniky, OkÚ a OkM Příbram.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 363.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko 1999, č. 6, s. 66.OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.

VELEMANOVÁ, Věra zprac. Místopis okresu. Rkp. 1999. kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s.220.

Amatérská scéna 1971, č. 6, s. 9.
Archivy:
Obecní kronika.

Mapa - Klučenice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':