Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Rožmitál pod Třemšínem

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Příbram
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1861
1859 podána první žádost o hraní her v českém jazyce, jíž nebylo vyhověno.
1861 - po dvouletém čekání na povolení - bylo založeno Družstvo ochotnického spolku (v SOA vedeno jako SDO, název též používán v některé literatuře).
1890 přejmenováno na První český ochotnický spolek.
Ve druhém desetiletí 20. stol. útlum činnosti.
1921 spolek znovu založen jako Spolek divadelních ochotníků.
1937 ukončil činnost.

Od 1904 zaznamenána činnost Studujících rožmitálských, později jako Spolek J. J. Ryby.

Po 1918 hrálo ve městě několik souborů:
Na Plzence Spolek divadelních ochotníků a Spolek J. J. Ryby,
Na Růžku dramatický odbor Dělnické tělocvičné jednoty,
v Orlovně dramatický odbor TJ Orel.
Sokolovna přestavěna na sál s moderním jevištěm.
1924 Dramatický odbor TJ Sokol čl. ÚMDOČ.

8. prosince 1919 - Sdružení katolické mládeže pro Rožmitál a okolí pořádalo Mikulášskou zábavu v sále "Na růžku". Sehrána veselohra "Pensionát paní Borové". Program zakončila mikulášská hra od F.H.Bukovce (15 osob) a živým obrazem. Věstník Dorost 1.1.1920.
6.ledna 1920 - Ve spolkové místnosti "Na růžku" sehráno v Rožmitále skupinou katolické mládeže "V ochraně Napoleona" a "Tři klobouky". Režie V.Rajtmajer. Věstník Dorost 1.2.1920.
14.března 1920 - sehrána skupinou v sále na Plzence "Pasačka z Lurd". 11.dubna opakována.

1930 v Praze Spolek rodáků, krajanů a přátel města Rožmitálu, který vyvíjel pravidelnou div. činnost. Prvním předsedou spisovatel Jos. Toman. Díky spolku u rožmitálských ochotníků občas pohostinné režie a hostování profesionálních divadelníků.

1944 se objevují zprávy o další divadelní činnosti po rozchodu Spolku divadelních ochotníků - Všesportovní klub sehrál Stroupežnického hru Naši furianti.
Po 1945 dle kroniky spolky obnovily činnost, ale není zaznamenáno, který konkrétní spolek hrál divadlo. Patrně hrál Sokol.
1946 v sokolovně proběhlo představení Čapkova Loupežníka.
Od 1947, kdy ochotníci sehráli hru Ženichové od Macháčka, se v kronice neobjevuje žádný zápis až do r.1949, kdy měla premiéru a dvě reprízy velice úspěšná Zuzana Vojířová. Téhož roku a stejně úspěšně hráli ochotníci Bílou nemoc, kterou předvedli i přesně o rok později s hosty z Blatné. V roce 1951 kronika zaznamenává např.představení Molierovy hry Jeho urozenost pan Měšťák (resp.Měšťák šlechticem), Maryši bratří Mrštíků či Tylova Strakonického dudáka.

Od 1953 větší oživení divadelní činnosti - Dramatický odbor ZV ROH Lesního závodu.
Pak pod hlavičkou Osvětové besedy (1962-1964) a ZV Agrostroj (od 1964) hráli do 1976.
1982 - po delší pauze pokus o obnovení jako DS MěKS.

Od 1992 Březnický a rožmitálský divadelní spolek.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Před 1912 Spolkové loutkové divadlo.

Ve 20., 30. a 40. letech loutkové divadlo Sokola.
Bibliografie:
BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

CESTY českého amatérského divadla, s. 101. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 448 s., 357 obr. v textu.

DUBSKÁ, Alice: zprac. Informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

HALÍKOVÁ, V.: Výpis z kroniky Rožmitálu pod Třemšínem (spolu s přílohou - kopie zápisu).

HEVEROVÁ, Alena: Loutkové divadlo v Březnici. Informace o loutkovém a amatérském divadle v Březnici. Březnický a rožmitálský divadelní spolek - informace o souboru. 2000. Rkp. 3 s. kART.

HOŘEC, Petr: Chvilky v zákulisí (Nedbal). Praha, Goldstein a Goldstein 1997, s. 151.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 136.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 407-408.

PADEVĚT, P.: Příspěvek k dějinám ochotnického divadla na Příbramsku.

PAMÁTNÍK na oslavu 50tiletého výročí založení ochotnického spolku v Rožmitále. Rožmitál pod Třemšínem 1911. SOkA.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

SLAVÍK, F. A.: Život a působení J. J. Ryby. Praha 1888.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl, s. 87. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982. 151 s., rozmn. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 411-414.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko 1999, č. 6, s. 76-78.

VELEMANOVÁ, Věra: Ochotnické divadlo na Příbramsku. Podbrdsko, č. 6. Příbram, OkÚ, SOkA, OM 1999, s. 51-90. kART.

WEBOVÉ stránky souboru Březnický a rožmitálský divadelní spolek:
http://www.divadlo-brds.cz

Z ROŽMITÁLA. ČL 1912, s. 99.

Divadelní listy 1881, č. 37, s. 326.
Divadelní listy 1883, č. 3, s. 29, č. 8, s. 71, č. 10, s. 90.
Divadelní listy 1899, č. 2, s. 31.
Thalie 1896-7, č. 16, s. 204, 206.
Thalie 1897-8, č. 14-15, s. 119.
Thalie 1899-1900, č. 20, s. 159.
Divadelní listy 1900, č. 11, s. 247.
Divadelní listy 1902-3, č. 3, s. 56, č. 6, s. 108, č. 13, s. 234.

Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č. 10, s. 3.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1706, sg 30/243/133, Český ochotnický spolek (přejmenování SDO), 1890.
Fond ZÚ 1935-1937, i. č. 406/2223/1937, SDO.

Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.

Státní okresní archiv Příbram:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Rožmitál pod Třemšínem.
Časový rozsah: 1861-1965.
Metráž: 0,20 bm (z toho nic není zpracováno).
Tematický popis: kniha zápisů ze schůzí (1974-1903), 2 knihy soupisu představení, účetní knihy.

Státní okresní archiv Příbram:
Arch. mat. 1861-1906: Zápisy o schůzích 1874-1903 (1 kn), seznamy divadelních textů a představení 1861-1873, 1874-1890 (3 kn), kniha přání cca 1881 (1), účty 1873-1906 (2 kn). Arch. mat. - viz soupis kART.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Podání českých DS 1856-1948. Soupis v databázi MČAD.

Související Osobnosti

Mapa - Rožmitál pod Třemšínem

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.