Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Olešná

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rakovník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1881
1881 první zpráva o ochotnickém spolku - uv. hra Staří blázni.
1897 ustavující schůze Čtenářského a div. spolku, působil i ve 20. letech 20. století.

1929 založena Divadelní ochotnická jednota Tyl, činná do 1948.

1949 hrál div. soubor Budoucnost.

1959-1960 poslední divadelní soubor v obci - dle záznamu v obecní kronice.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 83.

TESAŘOVÁ, Ludmila: Místopis ochotnického divadla v okrese Rakovník. Rkp. pro MČAD 1998.Viz Místa/Okresy/Rakovník/Texty.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

Thalie 1897-8, č. 8, s. 64, č. 9, s. 72.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/2357/1929, Divadelní ochotnická jednota Tyl.

Státní oblastní archiv Praha:
Informace ONV Rakovník pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949-1954. kART.

Státní okresní archiv Rakovník:
Protokol čtenářsko-divadelního spolku Olešná 1881-1900.

Mapa - Olešná

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':