Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Slabce

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rakovník
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1800
Asi od 1800 zámecké divadlo v barokní oranžerii. Členové rodiny svobodných pánů Hildprandtů, příbuzní z rodiny hrabat Nosticů-Rhienecků a jejich přátelé zde hrávali německé, ale i české komedie (J. N. Štěpánek).

1883-1916 hrál dětský div. soubor vedený řídícím učitelem.

Od konce 19. stol. do 1919 hrála Občanská beseda.

1919-1941 Divadelní soubor Sokola.

1924 ustavena Místní osvětová komise.

V době 1. republiky Divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů.

1933 založen Divadelní spolek J. K. Tyla, činný do 1938.

1934 založena Dělnická tělocvičná jednota.

1945 hráli členové Svazu čes. mládeže.

Od 1951 nový Kulturní dům. V této době činnost ochotnických souborů v obci skončila. Do KD zajížděly DS z Rakovníka, Kladna, Hořovic, Lišan, Kněževse aj.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 449.

PÖMERL, Jan: Zámecká divadla v Čechách a na Moravě.Divadelní revue 1992,č.4, s. 12.

TESAŘOVÁ, Ludmila: Místopis ochotnického divadla v okrese Rakovník. Rkp. pro MČAD 1998. kART. Viz Místa/Okresy/Rakovník/Texty.
Archivy:
Státní okresní archiv Rakovník:
Kronika školy Slabecké - III, 1876.
Pamětní kniha obce Slabce II, 1919-1945.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/7781/1933, SDO J. K. Tyl (zal.).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Slabce

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':