Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Cítoliby

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Louny
Nadřazený celek: Ústecký kraj
První zpráva: 1879
1879 Zábavní spolek
1902 přejmenován na Pěvecko-zábavní spolek.

Brzy po 1. světové válce postaven Dělnický dům, kde ochotníci hráli i několikrát do roka, zajížděli hrát do okolních vsí a zúčastňovali se různých soutěží, z nichž se dochovaly i ceny.
Významným organizátorem divadelních představení v obcí včetně her cizích souborů a účasti hostů - předních herců z Prahy se zasloužil p. Jindřich.

1921 DS Sokol
1922 Skupina válečných poškozenců
1924 Svaz čs. mládeže socialistické
1924 Divadelní soubor FDTJ
1928-1949 Dělnický OS Vesna.
1929 DS Jednoty proletářské tělovýchovy
Svépomocí dělníků zbudován Dělnický dům s jevištěm.
1937 Sbor dobrovolných hasičů a Čs. obec legionářská členy ÚMDOČ.

1943-1948 Sdružení divadelních ochotníků
1955 Divadelní soubor Cítoliby, později jako DS OB
1961 činnost ukončena.
Bibliografie:
BÁBA, Ladislav: Seznam amatérských divadelních spolků na okrese Louny. Rkp. pro MČAD 1998. 9 s. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 131.

VESELÝ, Vincenc: Přehled činnosti divadelního souboru v Cítolibech.Rkp. pro Místopis, 1999, 5 s. kART

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 68.

Divadlo, roč. 5, 1906, č. 4, s. 107.
Archivy:
Louny, Státní okresní archiv:
Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny, č. 77.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/2221/1928, Dělnický div. OS Vesna (zal.).
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1013/1948, Sdružení div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/7581/1940, Sdružení div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/876/1942, Sdružení div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2392/1943, Sdružení div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/1013/1948, Sdružení div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1938-1940, i. č. 411/7581/1940, Sdružení div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/876/1942, Sdružení div. ochotníků.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/2392/1943, Sdružení div. ochotníků.

Související Osobnosti

Mapa - Cítoliby

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':