Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Soběnov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Český Krumlov
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 191x
Před 1918 se zde příležitostně hrálo ochotnické divadlo.
Po 1925 vznikl Spolek divadelních ochotníků Dalibor, poslední zpráva o činnosti 1940.

1925–1970 příležitostně hrál divadlo školní soubor – od 1925 obecná škola, po 1948 škola národní, po 1961 základní devítiletá škola.
(Po 1970 účinkoval pouze pěvecko-recitačního soubor).

1925–1947 se v obci hrálo loutkové divadlo – ochotníci, členové Sokola a školní soubor společně vybudovali jeviště.

1938 Dělnická akademie převzala od školy jeviště pro loutkové divadlo.

1954–1959 v akci Z byl vybudován kulturní dům, ”aby mohla být divadelní tradice obnovena”.

1959–1960 Divadelní kroužek při Osvětové besedě.


Na jevišti poté vystupovala zájezdová divadla.
Bibliografie:
HORÁKOVÁ, Eva: Souhrn informací pro MČAD z okresu Český Krumlov. Rkp. 1999, 38 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 465.

VANČÍK, František: Kalendářní obyčeje z jihočeského Sobinova. Praha, ČSAV, Ústav pro etnografii a folkloristiku, Opera ethnologica 4, 1969, s. 9, 46. OK Český Krumlov.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 79.
Archivy:
Český Krumlov, Státní okresní archiv:
Š-78, školní kronika 1914/15. 1919/20. 1938/39. Pokladní deníky, inventární knihy. Statistické výkazy pořádaných loutkových představení 1928-1936. 50 představení. Další široká dokumentace LD. S 172, 37 /1989/. Protokoly ze schůzí. První zápis 20. 3. 1926, další věcná dokumentace. O-98, 34/1989. Kronika Soběnova 1919–1940.

Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Dalibor, Soběnov.
Časový rozsah: 1926–1937.
Tematický popis: Kniha protokolů ze schůzí, zlomek spisů.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/2012/1926, SDO Dalibor (zal.).
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/11620/1934, Dalibor SDO (změna).
Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/6090/1940, SDO Dalibor.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Soběnov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':