Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Velešín

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Český Krumlov
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1862
Od 1862 zaznamenáno v obci ochotnické divadlo.

1874 založen Pěvecký spolek Vlastimil, hráli i divadlo. Činný patrně do 1. svět. války. 1918 z části jeho členů a studentů vznikl Kroužek divadelních ochotníků. 1919 založen Osvětový spolek Šumavan (viz), Kroužek divadelních ochotníků se stal jeho součástí.

1893 založen Místní odbor Národní jednoty pošumavské, nechal pořídit skládací jeviště a hráli divadlo u Pekočů, patrně do 1. svět. války.

1909–1953 hrál s přestávkami Sokol, činohru i loutkové divadlo.
1923 Sokol upravil humna Na pivovaře na sál.

1919–1945 zde působil Osvětový spolek Šumavan.

1920 byl založen Orel a Dělnická tělocvičná jednota, měly též ochotnickou divadelní činnost.

1931 zaznamenáno založení Dramatického a zábavního spolku Vlastenec.

1940 Divadelní odbor Sboru dobrovolných hasičů.

1953 osvětová činnost včetně ochotnického divadla byla sloučena v Klubu pracujících, poté nastala stagnace divadelní činnosti. 1962–1969 Divadelní soubor Klubu pracujících Jihostroj činný.

Za 50 let bylo v místě sehráno 85 představení.

1958 postaven kulturní dům.

1970–1982 Divadelníci, dětský pionýrský divadelní soubor v Základní devítileté školy.

1978–1980 v odborném učilišti Jihostroj pořádali žáci recitační večery.
1988 Kapka, divadelní soubor Středního odborného učiliště ve Velešíně.

1985–1989 Krajské kulturní středisko v Českých Budějovicích a Okresní kulturní středisko v Českém Krumlově v místě pořádaly přehlídky souborů dospělých hrajících pro děti.

Po 2000 Velíšek, dětský div. soubor Základní školy Velešín.

2015 divadelní představení Kaplické skupiny DKV Velešín.
Bibliografie:
BUMERLOVÁ, Jindřiška: Bechyňské jaro 2002. Deník dětské scény 2002/0.

HORÁKOVÁ, Eva: Souhrn informací pro MČAD z okresu Český Krumlov. Rkp. 1999. kART.

HORÁKOVÁ, Eva: Přehlídky, semináře, tvůrčí dílny v okrese Český Krumlov. Rkp. 1999. kART.

JANDOVÁ, Růžena – HOLAKOVSKÝ, Milan: Dvě knihy o Velešíně, 600 let městečka 1391–1991. Velešín, OÚ 1991.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 624–625.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v Čechách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp 1868, s. 102. A DS Erben, Miletín. Kopie kART.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 102.

VORÁČEK, Jan: Jak vykrást banku. První představení před porotou. Jihočeská Pravda 17. 1. 1969.

Z HISTORIE osvětového spolku Šumavan. Velešínský zpravodaj, říjen 2004 – www.velesin.cz/cz/zpravodaj/2004/cz1250/aktual/region/t_velzpr1004.htm – VŠ 10. 11. 2012.


Dalibor 1. 11. 1862.
Archivy:
kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/145/1931, Vlastenec, dramatický a zábavní spolek (zal.).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Velešín

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':