Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Deštná

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jindřichův Hradec
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1869
První zmínka o divadle v Deštné ve spisu rodáka, historika T. V. Bílka Město Deštná na Táborsku. Píše v něm o faráři Václavu Brejšlovi, který působil v Deštné 1828–1835: “…dával pro dítky školu pilně navštěvující hráti v divadle loutkovém, určiv loutkáři k představení, jemuž sám byl přítomen, kus pro dítky vhodný a slušný a zaplativ za dítky sám vstupné.”
-------------------------

1869 založen Ochotnický spolek, činnost zaznamenána do 80. let 19. stol.

Od 1882 záznamy o divadle místních studentů a deštenské omladiny, od 1911 hráli i vysokoškolští studenti – akademici, dříve místní středoškolští studenti, činnost trvala patrně do 20. let 20. stol. Poté byli studenti iniciátory vzniku Spolku divadelních ochotníků.

1885(7?) byla ve městě na podporu ochotnické činnosti ustavena divadelní komise.

Od 1897 do 80. let 20. stol. průběžně divadlo školních dětí – Obecná škola, od 1923 i Měšťanská škola Děštná, od 1962 Základní devítiletá škola Deštná, činnost patrně do 80. let 20. stol.

1897 divadelní činnost zahájil Dámský odbor Národní jednoty pošumavské, později místní odbor NJP, poslední záznam 1911.

Od 1908 divadlo Sokola, po 1. svět. válce činnost obnovena, někdy hráli společně s jinými soubory (SDO, hasiči), v první pol. 30. let byli aktivnější než Spolek div. ochotníků. Od konce 20. let 20. stol. též loutkářský odbor. Ve 40. letech v době 2. svět. války Sokol zakázán. Jedno představení zaznamenáno ještě 1955.

1910–1913 hrála 1x ročně Místní skupina venkovské mládeže (katolický spolek).

Během 1. svět. války ochotnická činnost ustala.

1919 podána žádost o povolení divadelního představení, podepsala ji Františka Čejnová (č. p. 137), k jejím rukám bylo také vydáno povolení. Název hry ani spolku neuveden.

1921 založeno Sdružení divadelních ochotníků, po 3 letech název změněn na Spolek divadelních ochotníků. Koncem 20. a v první pol. 30. let SDO stagnoval, aktivnější Sokol, někdy ve spolupráci s hasiči. Spolek div ochotníků činný do 1951, kdy po úředním zrušení spolků přešli do Divadelního odboru JZD (viz).

1927 a 1949 zaznamenána div. představení žáků Lidové školy hospodářské.

Od 1930 patrně do 1934 divadlo pořádala také Místní osvětová komise (Spolek div. ochotníků v těchto letech stagnoval).

1931–1934 Hudební kroužek Karla Závodného hrál příležitostně i divadlo, někdy společně se Spolkem div. ochotníků.

Ve 30. letech 20. stol. hrála divadlo Katolická mládež, naposledy patrně 1940.

Ve 30. letech 20. stol. také příležitostně organizovala divadlo (dětské) Kolonie Červeného kříže.

1933–1938 hráli Hasiči.

Od 1935 hrál divadlo Sportovní klub, patrně do 1942.

Ve 30. letech 20. stol. hrály všechny spolky i školní soubor dohromady cca 8 her ročně.

Po 15. březnu 1939 sportovci a hasiči nehráli, přísná cenzura her, po 1941 činnost slabší.

1940 vybudováno stálé jeviště v hostinci Karla Hlavsy.

Od 1951 byl soubor úředně zrušeného Spolku div. ochotníků zařazen jako Divadelní odbor JZD (Jednotného zemědělského družstva), činnost na 4 roky ustala. 1955 obnovena do 1961. V 60. letech hráli nepravidelně, několik inscenací ve spolupráci s ČSČK nebo ČSM a Svazarmem. V 70. a 80. letech činný, 1990–1998 stagnace, od 1999 činný – Sdružení divadelních ochotníků Deštná, 2016 činný.
------------------------


1969 ve městě výstava 100 let ochotnického divadla v Deštné (instalovali František Kvapil a Karel Klik).

1869–1969 bylo v Deštné uvedeno 160 her.
Bibliografie:
JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 194.

JÍRA, Stanislav, KLIK, Karel: 120 let ochotnického divadla v Deštné. Deštná 1989, 108 s., foto v textu.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s.166–167.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 39. kART.

Z DEŠTENSKÉ kroniky. Zpravodaj Deštenska, prosinec 2014, s. 26. Vybrala J. Vichrová.

Z KRONIKY. Deštenský zpravodaj 2009, červen, s. 18.


WEBOVÉ stránky města – http://www.destna.cz/ – Staré stránky města Deštná – Spolková činnost – Sdružení divadelních ochotníků (12. 5. 2016).


Divadelní listy 1883, č. 23, str. 197–198.

Zpravodaj Deštenska, prosinec 2014. Gratulace, s. 15.
Archivy:
kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921–1923, i. č. 377/5760/1923, Spolek ochotnických divadelníků (zal.).
Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 411/7235/1940, SDO.


Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, i.č. 1143, ka 606
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942, i. č. 186–193, č. knihy 176; 1941, i. č. 186–193, č. knihy 175; 1940, i. č. 186–193, č. knihy 174; 1939, i. č. 186–193, č. knihy 173; 1938, i. č. 186–193, č. knihy 172; 1936, i. č. 186–193, č. knihy 171; 1935, i. č. 186–193, č. knihy 170; 1934, i. č. 186–193, č. knihy 169; 1933, i. č. 186–193, č. knihy 168.
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Deštná, i. č. 891, ka 325.
Pelhřimov, Okresní úřad, i. č. 1098, ka 723.
Pelhřimov, Okresní úřad, i. č. 1098, ka 721.
Pelhřimov, Okresní úřad, i. č. 678, ka 145.
Pelhřimov, Okresní úřad, i. č. 669, ka 153.
Kamenice nad Lipou, Okresní národní výbor, i. č. 316, ka 234.
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo – Policejní hodina 1943, i. č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis).


Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Deštná, kronika obce 1865–1912,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&doctree=1kgode&menu=3&id=1666&page=24
Deštná, kronika obce 1913–1945,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=1667&page=1
Deštná, kronika města 1933–1963,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&doctree=1kgode&menu=3&id=1668&page=81
Deštná, kronika města 1964–1974,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kgode&menu=3&id=1669&page=23
Deštná, kronika města 1976–1990,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&id=1670&page=1
Deštná, kronika města 1991–1997,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kgode&menu=3&id=1671&page=281
Deštná, kronika obecné školy 1924–1953,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kgsdg&menu=3&id=1210&page=99
Deštná, kronika měšťanské školy 1923–1935,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kgsdg&menu=3&id=1203&page=5

Související Obrázky

Deštná, hlášení o stálých a přenosných jevištích, 1940
Deštná, hlášení Okresnímu úřadu v Kamenici nad Lipou o divadelních budovách, 1937
Deštná, ustavení divadelní komise, kontrola divadelních prostor, 1894


Mapa - Deštná

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Deštná, ustavení divadelní komise, kontrola divadelních prostor, 1894
Deštná, hlášení Okresnímu úřadu v Kamenici nad Lipou o divadelních budovách, 1937
Deštná, hlášení o stálých a přenosných jevištích, 1940