Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Počátky

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pelhřimov
Nadřazený celek: Vysočina
První zpráva: 1830
1830 ODi první známé představení ochotníků.1852 oživil ODi J. Škoda, už jako prof. jindřichohradeckého gymnázia. 60. léta 19. stol. hráli ve škole na improvizovaném jevišti.Škodovi se podařilo vybudovat rozměrné jeviště U České koruny (tehdy Schreiterův hostinec). Čtenářská beseda divadlo vypověděla a ochotníci zač. hrát v Modré hvězdě. 1909 nové jeviště v hotelu Vůle.

1833 studenti poprvé česky, za značného zájmu veřejnosti. Po požáru budovy, v níž se h., představení zanikla.

1858 zal. Zpěvácký spolek Čechorod. Vedle zpěvu i ODi.

ODi též Spolek studentů a Národně vzdělávací beseda dělnická.

1864 zal. DS Tyl, hrál U Janoušků, v hotelu Modrá hvězda, v nové sokolovně. 1959 nový sál v pivovaře.

Po 1870 aktivita ochotníků upadala.

1887 ustavena divadelní komise.

Z Počátek. Též i v našem městě lze pozorovat jakýsi rozruch. I divadelní ochotníky již máme. Byla sice před léty častá zde představení ochotníků, hlavně studujících o prázdninách, ale po několik let již nás ani pani studující divadlem neobdařili. Současní ochotníci provedli již tři představení. "Žertva na Balkáně", "Kterak se chytají vrány" a "Otče náš". Tato poslední byla odehrána 26.12.1891 a výsledek byl zdařilý.
Ohlas od Nežárky 3.1.1891.

Divadelní ochotníci provozují 1.3.1891 v sále u Modré hvězdy drama "Sedlák a aristokrat" od Stroupežnického.
Ohlas od Nežárky 6.3.1891.

15.3.1891 v sále u Modré hvězdy provedou ochotníci "Smrt krále Václava" - historická báseň od R.Černého, "Žebrák" - sólový výstup od L.F.Šmída, "Zneuznaný talent" - sólo výstup od L.F.Šmída, "Tatínkovy juchty" - fraška ve dvou jednáních od K.Malinského.
Ohlas od Nežárky 13.3.1891.

30.3.1891 sehráli ochotníci divadelní kus od J.K.Tyla "Pytláci".
Ohlas od Nežárky 10.4.1891.

1897 Akademikové.

1910 Měšťanská škola.
1919 zal. LS NJP, loutky J. Holešovského z Velkého Meziříčí. Od 1922 hráli v přízemí obecné školy.

1922 zal. DS FDTJ, r. K. Vachek,hráli U Pokorných v Horní ulici na vlastním jevišti s oponou, později U Koruny a U modré hvězdy.
1923 DS Sdružení katolické mládeže zah. U modré hvězdy.
1923 Národní socialisté.
1923 Živnostenská strana středostavovská.
1924 Obecná škola.

ODi i mládež Čs. strany národně socialistické, krátkou dobu i mládež živnostenská.

1931 Místní osvětová komise.
1931 Sokol.
1932 Sportovní klub.
1938 Orel.
1939 Mládež Národního souručenství.

1940 Mateřská škola.
1940 Okresní péče o mládež.
1943 Dětská ozdravovna.

Poč. 50. let Zaměstnanci nemocnice Noc v hlubokém.

ČSAD Sluha dvou pánů.

DrKr ZO ČSM Agrostroj (později DS ZK ROH Agrostroj) Stanice Gordian, r. Mil. Březina.

Průmyslový podnik Jak je důležité míti Filipa.

1965-1969 DS ZK ROH Agrostroj.

1978 Socialistický svaz mládeže.

1985 DDS Vlčinka ČSČK.

2005 Počátecký divadelní spolek.
Bibliografie:
150 LET divadla v Počátkách 1833-1983. Text Karel Chadim, JUDr. František Hezina, Miroslav Březina. Počátky, MěKS 1983. 27 s., foto v příl. kART. M Pelhřimov.

AMATÉRSKÉ divadelní a loutkářské soubory Jihočeského kraje k Roku českého divadla 1983. České Budějovice, KKS 1984. Nestr.

BOLESLAVSKÝ, Josef Mikuláš: Divadelní ochotník. Díl II, sv. 6, v čl. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III. kDÚ.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 291.

KODEŠ, Jaroslav: Vyšebrodské divadelní dny pootevřely oponu nad jihočeským amatérským divadlem. AS 1998, č. 5, s. 22-23.

KŘÍŽ, Marcel, MAREŠ, Prokop: Divadlo Želeč 1911-1986. Želeč, ZV ROH Plemenářského podniku a MNV, s. 27.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 174-175.

MUSILOVÁ, Blanka: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 1999. kART.

POČÁTKY, 150 let divadla v Počátkách 1833 - 1983, MěKS Počátky 1983

STREJČEK, Ferdinand: Sto let českého divadla v Počátkách. Zájmy Českomoravské vysočiny 1934. KK.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha,

ÚMDOČ 1931, s. 291-293. kIPOS, kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské divadelní soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské muzeum 1988, s. 55.

5. OKRESNÍ festival Pelhřimovska. Amatérská scéna 1965, č. 6, s. 21.

Československé divadlo 1928, č. 7, s. 112.
Thalie 1897-8, č. 13, s. 104.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 39.
Zprávy, s. 160-163, Josef Němec, kDÚ.
Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č. 9, s. 5.
Archivy:
Jihlava, Státní okresní archiv:
9. kraj ÚMDOČ, protokoly, spisy
SEZNAM organizovaných spolků Březinova okrsku ÚMDOČ, 1949

Pelhřimov, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Tyl Počátky
Časový rozsah: 1922-1950
Metráž: 0,16 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno)
Tematický popis: Fond obsahuje zápisy ze schůzí, členské záležitosti, stanovy, spisový a účetní materiál, plakáty, drobné tisky.
Archivní pomůcky 61/10.
SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ TYL V POČÁTKÁCH, 1922 - 1950. Prozatímní inventární seznam, 1979, s. 2, ev.č. 866.
Fond SDO Tyl obsahuje:
Zápisy ze schůzí 1946 - 1949
Zápisy z valných hromad 1941 - 1947
Stanovy spolku
Členské přihlášky 1944
Spisy 1922 - 1945
Stanovy divadelního spolku ve Velvarech
Oběžníky 1942 - 1947
Pokladní kniha 1922 - 1950
Účetní spisy 1919, 1921 - 1936, 1943, 1945 - 1949
Vkladní knížky spolku
Ochotnický repertoár
Plakáty a letáčky divadelních představení
Prospekty
Časopis České lidové divadlo (1-9) 1947, (1-10) 1948
Počátky, archiv města, i.č. 1272, ka 296
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Počátky, i.č. 1058, ka 525
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1942, i.č. 186 - 193, č. knihy 176
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1941, i.č. 186 - 193, č. knihy 175
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1940, i.č. 186 - 193, č. knihy 174
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1939, i.č. 186 - 193, č. knihy 173
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1938, i.č. 186 - 193, č. knihy 172
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1936, i.č. 186 - 193, č. knihy 171
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1935, i.č. 186 - 193, č. knihy 170
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1934, i.č. 186 - 193, č. knihy 169
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1933, i.č. 186 - 193, č. knihy 168
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1932, i.č. 186 - 193, č. knihy 167
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, Divadla, zábavy a překročení policejní hodiny, 1931, i.č. 186 - 193, č. knihy 166
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1967, i.č. 2734, ka 1899
Reg. OkÚ, SDO Tyl 1913-1949. Archivní fond; Ev. č. pomůcky 61/10.
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1966, i.č. 2734, ka 1899
Pelhřimov, Okresní národní výbor, povolování divadelních her, 1965, i.č. 2734, ka 1899
Počátky, Archiv města, i.č. 1272, ka 297
Počátky, Archiv města, i.č. 1272, ka 298
Pelhřimov, Okresní národní výbor, i.č. 3850, ka 3225
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 730
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 1098, ka 731
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 678, ka 145
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 669, ka 153
Kamenice nad Lipou, Okresní národní výbor, signatura 456/3, 3. období, ka 170
Kamenice nad Lipou, Okresní národní výbor, i.č. 316, ka 234
Pelhřimov, Okresní úřad, Divadlo - Policejní hodina 1943, i.č. 133, číslo knihy 133 (něm. zápis)
Pelhřimov, Okresní úřad, i.č. 866, ka 331

kART (knihovna ARTAMA):
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1912-1915, i. č. 366/2011/1913, SDO.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/3611/1928 (zal.),DrKr Tyl.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/4660/1928, DrKr Tyl.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Deštná, kronika města 1976–1990, snímek 450,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&id=1670&page=1


VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:
Počátecký divadelní spolek
Moravská 290
394 64 Počátky
IČ: 27031331
Mobil: 724 715 829
www.pocateckydivadelnispolek-pocatky.cz
pds.pocatky@seznam.cz

Související Soubory

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Obrázky

Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, hlášení Zemskému úřadu v Praze o divadelních budovách, 1937
Obálka čtyřicetistránkové publikace vydané v Roce českého divadla
Pelhřimov, Okresní národní výbor, kulturní zařízení pro divadelní činnost v okrese Pelhřimov
Počátky, hlášení Okresnímu úřadu v Kamenici nad Lipou o divadelních budovách, 1937
Počátky, Obecní úřad, pokyn hejtmana o zřízení divadelní komise, 1876
Počátky, opona, Hübschmann, 1909
Počátky, sdružené divadelní soubory, Svědomí, aneb, Žertva na Balkáně, 1890
Počátky, studentský divadelní spolek,opona, houslista, město, postavy; Václav Hübschmann, 1909, muzeum
Počátky, ustavení divadelní komise, 1887
Počátky,opona


Mapa - Počátky

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Počátky, opona, Hübschmann, 1909
Počátky, Obecní úřad, pokyn hejtmana o zřízení divadelní komise, 1876
Počátky, ustavení divadelní komise, 1887
Počátky, sdružené divadelní soubory, Svědomí, aneb, Žertva na Balkáně, 1890
Kamenice nad Lipou, Okresní úřad, hlášení Zemskému úřadu v Praze o divadelních budovách, 1937
Obálka čtyřicetistránkové publikace vydané v Roce českého divadla
Počátky, hlášení Okresnímu úřadu v Kamenici nad Lipou o divadelních budovách, 1937
Pelhřimov, Okresní národní výbor, kulturní zařízení pro divadelní činnost v okrese Pelhřimov


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.