Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Radomyšl

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Strakonice
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1868
Od 1868 zde působila Čtenářská beseda, hráli i ochotnické divadlo v sále na radnici. Po odchodu studentů za povoláním začalo divadlo chátrat a proto se ho kolem 1883 ujal Sbor dobrovolných hasičů.

1883–1935 (možná déle) činný Dramatický odbor Sboru dobrovolných hasičů v Radomyšli.

1897 založen Místní odbor Národní jednoty pošumavské v Radomyšli, byla mu povolena (přes protesty některých hasičů) divadelní činnost. Zaznamenáno jedno nebo dvě představení. 1909 registrováno založení jeho div. odboru s názvem Ochotnický divadelní spolek V. Kovář, ale činnost tento spolek kvůli odporu hasičů nikdy nezačal.

Před první svět. válkou začali hrát divadlo žáci místní školy, s přestávkami do 1988.

Od 1919 ochotnické divadlo také při Místním osvětové komisi v Radomyšli, hráli i po 1945.

1920–1940 činný Dramatický odbor Sokola v Radomyšli.

Ve 20. letech 20. stol. hráli hasiči i Sokolové a příležitostně i Místní osvětový sbor souběžně.

1922 hráli studenti z Radomyšle a Sedlice.

1937 byla ve městě jmenována místní divadelní komise, která měla za úkol sledovat stav divadelního sálu z hlediska bezpečnosti návštěvníků.

1937 byl ustaven spolek Stráž svobody, mimo svoji hlavní činnost sehrál i divadelní představení.

Koncem 80. let 20. stol. zde existoval Divadelní soubor Československého svazu žen Radomyšl.

LOUTKOVÉ divadlo
1920 zaznamenáno představení maňáskového divadla Sokolů, ve 20. a 30. letech hráli loutkové hry pro děti.

1941–1958 školní loutkové a maňáskové divadlo.

---------------------------------------------------------

OCHOTNÍCI v Radomyšli
Do 1900:
Josef Červenka, Eman Hlídek, František Červenka, Karel Klecan, Josef Kopta, Václav Panuš, Antonín Vachuda, Anna Slanařová, Marie Slanařová, Františka Pichlerová, Josef Přibil, Václav Ruth, Jan Novák a jiní.
1901–1914:
K. Klecan, Vojtěch Burian, František Červenka, Josef Pán, Františka Lišková, Aloisie Lišková, Al. Strnadová, St. Frejmarčíová, Matěj Štengl, František Uhlík, Nepodalová, M. Klecanová, M. Vachudová, Anna a Růžena Lenhartovy, František Zelenka, Josef Blažek, Josef Frejmarčí, M. Novotná, Anna Levá, Josef Ledr, František Šíma ml., František Švehla, Rudolf Strnad, K. Zitterbard(?), Bohouš Panuš, Vendelín Novák, Karel Petráš, Marie a Stáza Šímovy, A. Čemusová a j.
V té době důležitou funkci nápovědy zastával ve městě Josef Hlídek.
Po 1919 přibyli další herci:
Václav Lenhart, Emanuel Hlídek ml., Karel Matoušek, Božena Slanařová, Anna a Růžena Nepodalovy, Karel, Anna a Marie Uhlíkovi, Václav Raba, J. Vránek, Barča Javůrková, Jar. Krejčí, Anna Krejčová, František Douša, Emil Nepodal, Martínkovi, František a O. Matějkové, Antonie Lenhartová, Mil. Novotný, J. Kopta, Tomáš(?) Hraba, Karel Kohout, V. Sýkora, Josef Červenka, Marie a Boh. Majerovy, Antonie, M. a P. Mudrochovi, O. Levá, Václav a Marie Valentovi, Fabian Matoušek a j.

Režiséři:
Na začátku ochotnického divadla studentů (Čtenář. beseda) Jan Kopta a J. Klecan, po odchodu studentů za zaměstnáním a rozpadu jejich divadla pak Vojtěch Králíček, po něm Václav Kovář, poté Otto Pitte, Václav Valenta, František Červenka.
Bibliografie:
DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184–190.

HANKOVEC, M: Pionýrské hnutí na Strakonicku 1949–1990. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP 1993.

HANKOVEC, Milan a SLANAŘ, Václav: Soubor informací o amatérském divadle dle materiálů SOkA Strakonice. Rkp. pro MČAD 1998–2000. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 383.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.


Zprávy Loutkářského soustředění 1941, č. 4, s. 1.
Archivy:
Národní muzeum, Divadelní odd.:
sbírka plakátů, DNM P-10-A-378_120_C 13.109.

Praha, Národní archiv:
Sokol, ka 183. Kopie kART.

Strakonice, Státní okresní archiv:
Kronika obce Štěkeň 1939–1952.
Kronika obecné a měšťanské školy v Radomyšli 1940–1951.
Kronika obecné školy v Radomyšli 1918–1953.
Kronika Pionýrské skupiny P. Morozova 1958–1972.

Třeboň, Státní oblastní archiv – digitální archiv:
Radomyšl, kronika městečka 1923–1942 (se zpět. záznamy snímky 12–21)
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kjorg&menu=3&id=200368&page=12
Radomyšl, kronika školy 1940–1951,
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1kjsrd&menu=3&id=129393&page=2

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Radomyšl, opona, detail 5
Radomyšl, sokolovna, opona, Oldřich a Božena, atel. Pepa Máca, 1930 ?, hasičská zbrojnice


Mapa - Radomyšl

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Radomyšl, opona, detail 5


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.