Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Radětice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Tábor
Nadřazený celek: Jihočeský kraj
První zpráva: 1903
1903 Čtenářsko-ochotnický spolek hrál v hostinci U Tíkalů.

1924 postaveno nové jeviště.

1948 svépomocí občanů postaven Kulturní dům. Ochotnické divadlo se zde hrálo do konce 50. let.

Od 1958 Divadelní soubor Československého svazu mládeže a Osvětové besedy, činný i v 70. letech.

Od 1958 školní soubor – Základní devítiletá škola, poté Základní škola.

V 90. letech obnoven Ochotnický soubor Radětice.

2003 Ochotnický soubor z Radětic oslavil 100 let své existence.
Bibliografie:
CHLEBORÁD, Arnošt: Popis okresu Bechyňského. Bechyně, Okresní záložna hospodářská, 1928, s.235.

MEZÁNEK,Josef:Informace pro MČAD Rkp. 2000. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 378.

OCHOTNICKÉ hnutí na Táborsku. Tábor, OKS a OV SČDO 1983, s. 9-10.

ŠRÁMEK, Miloslav - PEXA, Tomáš: MČAD pro okres Tábor. Rkp. pro MČAD 1999. 26 s. kART.

ZAVŘELOVÁ, Marta: Současné amatérské div. soubory jižních Čech. České Budějovice, Jihočeské M 1988, s. 107. kART.

Táborské listy, 11.08.2003

Táborské listy, 13.09.2003
Archivy:
VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Radětice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':