Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Pardubice VII

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pardubice
Nadřazený celek: Pardubice (město)
První zpráva: 1887
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 280.

ČsL 1955, s. 232.

HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty.

Jeviště 1920, č. 32, s. 371-372. kART.

(ká): U Vojanovců z Doubravic. Amatérská scéna 1988, č. 1, s.11.

MERTA, Jan: Informace dle dopisu ODO Pardubice, 26.9.1961, pro evidenci odběratelů časopisu Mladý loutkář 1961, vyd. KDO Hradec Králové.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 80, 190, 401, 438, 554.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 90.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
OÚ Ohrazenice, pamětní kniha obce od nejstarších dob-1972.
OkÚ Pardubice, ka 722. arch. mat. 1933, 1938.
JNV Pardubice, ka 157: arch. mat. 1948; Sbírka Pl.
MNV Rosice nad Labem, pamětní kniha obce od nejstarších dob-1967. Spolek divadelních ochotníků Štolba Rosice: arch. mat. 1912-1961: Seznam uskutečněných divadelních her (1 kn). OkÚ Pardubice, ka 499, 722, 1118: arch. mat. 1898-1941. JNV Pardubice, ka 157, 159, 178: arch. mat. 1946, 1951. ONV Pardubice, ka 132, 273: arch. mat. 1956-1961; SDO Štolba, Rosice, 1912-1961. Ev. č. pomůcky 770.
MOR Semtín: arch. mat. 1946-1949: Zápisy ze schůzí (1 kn). OkÚ Pardubice, kniha 146 - licence k produkcím: arch. mat. 1931. JNV Pardubice, ka 157: arch. mat. 1946-1949. ONV Pardubice, ka 132, 273: arch. mat. 1955-1961.
JNV Pardubice, ka 157, 178: arch. mat. 1947-1951. ONV Pardubice, ka 132: arch. mat. 1957. Sbírka Pl.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1912-1915, i. č. 367/1023/75575/1913, SDO Štolba.
Fond ZÚ 1927-1930, i. č. 390/1388/1929, SDO Štolba.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.
Poznámka:
Pardubice VII: Doubravice • Ohrazenice • Rosice •Semtín • Trnová •

Pardubice VIII-Hostovice

Mapa - Pardubice VII

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':