Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Ostrov

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Karlovy Vary
Nadřazený celek: Karlovarský kraj
První zpráva: 1926
1810 hráli divadlo žáci piaristického gymnázia - německy či latinsky.

1810 zal. německý OS Thalia (jediný až do 20. let 20. stol.).

---

1926 otevřena česká menšinová škola, akademie k významným dnům apod.
1927 zal. DrO NJS.
Školní děti 1930, 1932, 1936.
1936 Sokol v hostinci Elysium .
Za. 2. svět. v. anexe k Německu.
1945 první představení nových dosídlenců - SČM.
1945-1955 LD v sále restaurace Myslivna.
Od 1955 LD DK.
1946/47 školní děti.
1948 zal. českými přistěhovalci spolek Rozkvět.
Jeho členové zal. DS spolu s členy tzv. kulturních úderek Jáchymovských dolů a dalších podniků.
1951 Divadelní scéna / Studio div. klubu DK / DS / Hornická scéna.
1954-1955 postaven KD s dobře vybaveným jevištěm.

1956 - v listopadu a prosinci se uskutečnil I. Hornický divadelní festival. Pořadatelem oblastní klub ROH, účast 9 hornických souborů – Jáchymov, Most, Horní Slavkov, Ostrava, Plzeň a Sokolov. 14 představení.

V 2. pol. 60. let Kabaret Škamna DK ROH Ostrov nad Ohří.
1963 prvý ročník Krajských divadelních dnů.
1967 je 5. ročník Krajských divadelních dnů k 50. výročí VŘSR koncipován jako přehlídka Ruských a sovětských her.
1967 vznikl soubor MINIDIV při LŠU a KD.
1974 zal. druhý soubor (mladších žáků) HOP-HOP.
1983 Hopáček, LŠU / ZUŠ.
1989 DIVIDLO.
1993 zal. v ZUŠ soubor HOP-SKOK.
1996 v místě 1. oblastní přehlídka seniorských ochotnických souborů a Západočeská oblastní přehlídka mladého netradičního divadla.
Aktivní i třetí soubor ZUŠ nazvaný Na poslední chvíli.
2000 ostrovská ZUŠ 45 let svého trvání.
2001 Divadelní scéna.
200x ZUŠ, Smajlíci, PidiHOP.

----Významné přehlídky
1977 KDL - HOP-HOP, Novákovi - Pavelková: Střepinky
1981 KDL - HOP-HOP, Pavelková: Sídliště (pásmo veršů)
1983 KDL - HOP-HOP, Lada - Kotová: Hra na pohádku
1983 NP DRRK Mělník - Hopáček, Středa - Kotová: Vymyslím si
1991 Popelka - Minidiv, Mašatová: Pohádka na modré niti
1992 NP DRRK Ústí n. O. - Minidiv, Renčová - Konývková: Pastýřka
1994 DSÚ - HOP-HOP, Ciprová - Konývková: O soukání
1994 DSÚ - Hopáček, Černík - Veličková: Tělo
1995 DSÚ - HOP-HOP, Tiché sněhu hemžení (pásmo folklorních textů)
1995 Popelka - HOP-HOP, Farová: Pirátská pohádka
1996 DSÚ - HOP-HOP, Smoljak - Konývková: Obrazy ze života Acylpyrinků
1996 DSÚ- HOP-HOP, Lukešová - Konývková: Nemocnice má ubrečená okna
1996 DSÚ - Hopáček, Puškin - Veličková: Pohádka o rybáři a rybce
1997 DSÚ - HOP-HOP, Škutina - Konývková: Kde bydlí čas
1997 DSÚ - HOP-SKOK, Palečková - Veličková: O malém tygrovi
1998 DSÚ - HOP-HOP, Vašáková – Kolář - Hiršal - Konývková: Prášíš?!
1998 DSÚ - HOP-SKOK, Lennon - Veličková a soubor: Šťastné a veselé, Randolfe
1999 Dramatická výchova ve škole Jičín - HOP-HOP, Jacques, Konývková: RSB, s ručením omezeným
2000 DST - HOP-HOP, Kovalčuk - Konývková: Ondráš nebo Juráš
2000 DST - Na poslední chvíli, Ach, to je svět (pásmo folklorních textů sest. L. Veličková)
2001 DST - HOP-HOP, Puškin: Za Ludmilou!
200x ZUŠ, Smajlíci, PidiHOP.

Zahraniční reprezentace:
DDS HOPHOP: 1995 Lucembursko, Lucemburk, Mezinárodní festival dětského divadla;
1998 Itálie, Brixen, Mezinárodní setkání mladého divadla; 2000 Německo, Hannover, Expo 2000;
2000 Rakousko, Bad Radkersburg, festival; 2000 SRN, Hannover, Světový den dětského divadla na Expo 2000.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 121.

BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. 216 s., 2027 záznamů, č. 983, 984.

BENEŠ, Jiří: Střídavě oblačno. Divadelní festival přátelství a finále celostátní soutěže o nejlepší inscenaci ruské a sovětské hry v Ostrově 1967. AS 1968, č. 2, s. 14-15. 2 foto.

BEZOUŠKOVÁ, Simona: Krajské přehlídky činoherního divadla pro děti s postupem na POPELKU Rakovník 2008 - Radnice – Radnický dráček. AS 2008, č. 4, s. 43.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. 448 s., 357 obr. v textu. s. 23, 191, 259, 263, 269, 337, 367, 399; obr., s. 264: Soňa Pavelková: Střepinky soubor Hop Hop LŠU Ostrov nad Ohří, 1977.

ČERNÍK, Roman. Dětské divadlo po dvou nýřanských letech opět v Plzni. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 28.

ČERNÍK, Roman: Chotěšovské slunce potřetí. Deník dětské scény Trutnov 2003/0.

ČERNÍK, Roman: Dětský divadelní Tartas Stříbro 11. – 13.4. 2008. Deník dětské scény 2008, č. 0, s. 5, 6.

IV. KRAJSKÉ divadelní dny v Ostrově (říjen 1966, 8 představení v 6 dnech). AS 1967, č. 1, s. 3.

(lht): Čarodějnice dětem učarovaly. /Hra Čarodějnická pohádka nastudovaná amatérským souborem Divadelní scéna Domu kultury v Ostrově./ Karlovarské noviny, 4, 1993, 19.II., č. 42, s. 7. - 1 obr.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968 I, s. 351.

DIVADLA svítící do tmy. (Malé scény 70. let 20. století.) Praha, NIPOS 2006, s. 165-166.

ELBERS, Joke: Ostrovské soukání. Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 50 - 51.

GALETKOVÁ, Hana: Jaké štěstí býti na Dětské scéně 2008! AS 2008, č. 4, s. 17-21.

HILMERA Jiří,s. 143. Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999. 320 s.

HECHT, Michal: Soukání v pohybu. Ostrov, 27.4.-1.5.2007. AS 2007, s. 3, s. 71-72.

HOSKOVCOVÁ, Markéta: Prima Prima sezóna? AS 2004, č. 3, s. 22–26. Foto: Ostrov, Jako na molu.

HULÁK, Jakub, Nahlížení: AS 2004, č. 6, s. 26 - 27.

HULÁK, Jakub: Divadelní přehlídka Chomutov - 4. 4.2007. Deník Dětské scény 2007, č. 0.

JAK jsem měl radost (jx). AS 1991, č. 9, s.7.

JAKUBOVÁ, Veronika: Kandrdásek 2008. AS 2008, č. 2.

JIRSOVÁ, Zuzana: Nadělení v Brně 2000. Amatérská scéna 2001, č. 1, s. 8-10.

KONÝVKOVÁ, Irena, Jitka Rosická, Jana Růžičková: Informace pro MČAD. Rkp. 1997, 1998.

KOSTŘICOVÁ Kamila a ČECHOVÁ Tereza: Co nadělilo brněnské Nadělení 2008.

KOVÁŘÍK, Miroslav: XIX. Wolkrův Prostějov. Amatérská scéna 1976, roč.13, č. 10, s.12-13.

KRASULA, Jozef: V Náchode sa očakávania splnili aneb O inšpirácii, medveďoch a antikvariáte. AS 2007, č. 3, s. 12-14.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Horažďovice 2002 ve znamení smíchu. Amatérská scéna, roč. 39 (Ochotnické divadlo 49), č. 2, 2002, s.11-12, 1 fot.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Horažďovice 2006 - dobrá přehlídka. AS 2006, č. 2, s. 18-19. Foto:
Karlovy Vary, Koně
Sokolov, Na dotek

LHOTSKÁ, Jiřina: Dětská scéna Stochov 18. - 19. 4. 2009. Deník Dětské scény Trutnov 2009, č. 0, s. 4, 5. (Internet http://www.drama.cz/ds/archiv/ds_2009_cislo_0_web.pdf)

MACKE, Josef, ing.: Nový život aneb Jak to začalo s kulturou v Ostrově. Ostrovský měsíčník 2008, č. 6, s. 12.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 120-122.

NÁCHODSKÁ Prima sezóna. Programový leták 2004.

ONDRÁČEK, Vlastimil: MČAD - záznamy z obcí a měst okresu Karlovy Vary. Rkp. 1998. 18 s. Viz Místa/Okresy/Karlovy Vary/Texty.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Radnický Dráček hrál pro děti. AS 1999, č. 4, s. 7.

ONDRÁČEK, Vlastimil: Radnický dráček. AS 1998, č. 3, s. 18.
(zed): Divadlo bylo lepší než Jurský park. /Hra Pavla Doležala Čarodějnická pohádka v nastudování amatérského Divadelního studia Domu kultury v Ostrově. Herci ./ Karlovarské noviny, 4, 1993, 24.II., č. 46, s. 11. - 1 obr.

PAVELKOVÁ, Soňa: O její práci: Soubor životopisných článků (J. Pokorný, I. Konývková, V. Hučínová, E. Machková). Tvořivá dramatika 2001, č. 1, s. 49-53.

PAVELKOVÁ, Soňa: Soňa Pavelková o Střepinkách a všeličem jiném. /Střepinky - inscenace amatérského souboru Hop-Hop při LŠU z Ostrova. Rozh. s vedoucí souboru. Připr./ J. Provazník. Amatérská scéna, 15, 1978, č. 1, s. 17-18.

POKORNÁ, Martina: Oblastní přehlídka mladého a netradičního divadla v Ostrově. Amatérská scéna 1998, č. 2, s. 16.

POKORNÝ, Jiří: Dětské divadlo v Dobřanech - 15.4.2005. Internet (viz texty)

POKORNÝ, Jiří (s použitím posudků postupujících souborů (J. Pokorný a J. Hulák): Stříbření 2004. Deník dětské scény Trutnov 2004/0.

PROVAZNÍK, Jaroslav a kol.: Mělnické první čtení. Mělník, OKS 1987.

RICHTER, Luděk: Divadlo hrané dětmi v posledních patnácti letech. In: Dítě mezi výchovou a uměním, Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha, STD 2008, s.16-35.

RODRIGUEZOVÁ, Veronika: Divadelní přehlídka Stříbro. Deník dětské scény 2007, č. 0.

RYCHECKÁ, Petra: Divadelní živly na živelném Brnkání v Brně. AS 2006, č. 4, s. 32-33.

RUTH, Jiří. Rkp. 2001. 2 s. kART.

SCHEJBAL, Milan: V západočeském regionu roste kvalitní základna. Hodnocení Oblastní přehlídky mladého a netradičního divadla v Ostrově nad Ohří. Amatérská scéna 1996, č. 2, s. 8.

SLUNEČKOVÁ, D.: Něco o sobě. AS 1977, č. 12, s. 20.

STANĚK, Akram, Západočeská přehlídka mladého a studentského divadla Ostrov. AS 2007, č.2, s. 50-52.

Střepinky, soubor Hop Hop LŠU Ostrov nad Ohří, 1977;

ŠPALKOVÁ, Dominika: Nahlížení v Bechyni. Tvořivá dramatika 2004, č. 1.

ŠPALKOVÁ, Dominika: Odkud směřuješ a kam... . Amatérská scéna 2009, č. 4, s. 14 - 17.

TOMAS, Karel: Náchodská prima sezóna – město studentů plné – bude alespoň napřesrok? AS 2003, č. 3, s. 4–6.

TOTHOVÁ, Martina: Dětská scéna Trutnov, 17.-22.6.2006. AS 2006, č. 4, s. 16-24.

ULRYCHOVÁ, Irina: Příběh s dětským hrdinou v divadle hraném dětmi. In: Dítě mezi výchovou a uměním, Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Praha, STD 2008, s. 36-44.

Výsledky XXVII. Národní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti POPELKA Rakovník 2008 - viz WWW odkazy.

ZEMANČÍKOVÁ, Alena: Ostrovský Prima Píseček. Amatérská scéna 2009, č. 2, s. 29 - 30.

Přehled divadelních ochotnických souborů v Ostrově. Dle výpisů z kroniky města. Jiří Ruth, rkp. 2001. kART.
Zpravodaj XIX. Šrámkova Písku 1.-7. 6. 1975.

(af): Na okraj premiéry ostrovských ochotníků. /Divadelní feérie Karel Čapek mezi námi v nastudování amatérského souboru Studio divadelního klubu Domu kultury z Ostrova. Vedoucí souboru a režisér Jaromír Berger./ Deník Karlovarské noviny, 2, 1992, 15.XII., č. 294, s. 11. - 1 obr.

(be): Znovu Ústa za mřížemi. /Hra J. Weisse Ústa za mřížemi nastudovaná amatérským souborem Minidiv z Ostrova./ Pravda, 71, 1990, 6.II., č. 31, s. 5.

(dm): Několik slov o souboru Hop hop. /Amatérský divadelní soubor./ Karlovarské noviny, 5, 1995, 14.VII., č. 162, s. 12. - 1 obr.

(hrz): Minidiv se vrací. /Jan Weiss: Ústa za mřížemi, hra v nastudování divadelního souboru Minidiv./ Pravda, 70, 1989, 28.VI., č. 150, s. 5.

Adresář ARTAMA 1993

Ochotnické divadlo č. 2, s. 40 - Z ochotnického života.
Archivy:
Videozáznam představení O soukání na JH 1994 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

Národní divadelní přehlídky, 1957, místa, termíny


Mapa - Ostrov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.