Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Sušice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Klatovy
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1800
1800-1905 ODi Spolku lidumilného z iniciativy městského děkana A. Fialky, magistrátního rady A. Růžičky, městského lékaře MUDr. O. Tonnera, měšťanů M. de Angelise, Jos. Kecksteina a lékárníka H. Firbase ve prospěch zal. chudinského ústavu. Členem spolku J. A. Gabriel, student práv a přítel J. Kašky, propagátor ODi v Sušici, vydavatel her Klicperových a Tylových (Tyl mu věnoval Paličovu dceru).
(A. Š. - retrospekce prvního ochotnického spolku ve městě - Šumavan roč. 5, 1872, 17. 2., č. 7, s. 64; 24. 2., č. 8, s. 76.)

1797 uv. Svatební noc, Ředitelové. Představení to byla ale tenkrát německá.

1826 zamítnuta žádost studentů o sehrání opery Hieronýmus Knicker.

1931 se ve městě odehrálo první české divadlo.

1845 v Sušici pobýval Josef Kajetán Tyl, ochotníci sehráli jeho novou hru Paní Marjánka matka pluku.

Až do velké přestavby radnice 1850 se hrálo v radní síni o rozměrech 9 x 11 m, max. pro 150 návštěvníků.

1867 dětské představení Líčidlo, Koleda.

1873-1888 studenti v místnostech Čtenářské besedy, r. Sedleckým.

1876-1890 Čtenářská beseda.

1884 Řemeslnická beseda.

1886 Mládenci sušičtí.

1887 studující vyššího gymnázia o svátcích v Saloně Pan strýček (Benedix) a Jeden z nás se musí oženit (Wilhelmi).

1887 nové jeviště a úprava dekorací v hotelu U koruny. Zařízení propůjčováno jiným, např. SDO.

1888 Zpěvácký spolek sv. Václava.

1895 Jednota katolických tovaryšů, h. U koruny.

1904 Národně vzdělávací beseda Havlíček, jh. členové OS Kolár v Plzni A. Nesnídalová a H. Kolár.

1892 Sokol.
1896 Dámský odbor Sokola Tyrš.
1906 zah. spolupráce s místním rodákem K. Hrabým, div. malířem z Kolína n. Rýnem, namaloval zdarma kulisy pro jeviště hotelu U koruny a zpracoval návrh jeviště v chystané sokolovně.
14. a 15.8.1910 - Aristokratičtí ochotníci. Josefa hraběnka Chotková napsala k 80. císařovým narozeninám divadelní hru, kterou p. P. Josef Fabian ze Sušice s titulem "Divotvorná kovárna" do češtiny přeložil. Kus ten bude proveden "Na Volšovce" v Sušici Hlavní úlohu invalidy Kosiny hráti bude Ferdinand hrabě Chotek.
Plzeňské listy 25.7.1910.
Nadále v DrO TJ Tatran, r. E. Kříž, organizátorem Fr. Procházka ml., uč. gymnázia.
V 60. letech DS OB.
1976 DS TJ Sušice, r. Mir. Balej.
1993 DS.
2001 DS Sokol.

1920 loutkářský odbor Sokola . Ved. Sedlecký.
1921 Dělnická tělocvičná jednota.
Ve 20. letech 20. stol. zde působil župní důvěrník pro LD Sokola odb. uč. Kus. Aktivní i koncem 30. let. 1946 LD Sokola Faust, h. v Husově sále.

V pol. 50. let LS ZK OÚNZ, společně s OS ZK DSO na loutkovém jevišti.

1951 Divadelní soubor Osvětové besedy.

1961 Satirická scéna.

1961 Satirikon.

1975 ZO SSM gymnázia.

V 60. letech pravidelně hrající LS ZK ROH SOLO.

1979 okr. soutěž DDS a DLS, účast LS LŠU, r. L. Sedlecký.

1979 LS dospělých LS MěDPM, r. M. Tomanová.

1982 DRS Radost.

1983 LS TJ výstava starých i současných loutek.

1988 Městské kulturní středisko, LS, vedoucí Jiří Hamberger.

2006 Proměny.

2009 Sušické divadlo Schody, zřizovatel MKS, vedoucí Zuzana Navrátilová, 30 členů.
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 208.

ČERNÝ, František: Místo divadla v životě českých měst v 19. století. In: Kapitoly z dějin českého divadla. Praha, Academia 2000, s. 105.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. . 291.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

Diplomová práce. Kde? 1975. M Šumavy.

DOBRÁ práce sušického Sokola v divadle. Svobodné slovo (Kraj. vyd. Plzeň-jih) 28. 1. 1950, s. 5.

DUCHOŇ, J.: Do nového působiště. Naše loutky, 1937/1938, s. 113.
GABRIEL, Josef Ambrož: Královské město Sušice a jeho okolí. Praha 1868. M Šumavy.

GABRIEL, Josef Ambrož: Počátek a postup Spolku lidumilného, roku 1814 v královském městě Sušici založeného. Praha, 1861. M Šumavy.

HOLÝ, Vladimír: Seznam her. Které sehráli divadelní ochotníci v Sušici v letech 1800-1850. Rkp. asi 1956. M Šumavy.

HORPENIAK, Vladimír: Památky dějin divadla. Zpravodaj města Sušice 1983, květen, s. 7.

HŮRKA, Jindřich: Bibliografie článků z časopisů Šumavan 1898-1910 a Úhlavan 1891-1892. Rkp. pro MČAD 2000, č. 449-525. PC ART.

KULTURA na Sušicku neživoří. Svobodné Slovo (Pošumaví) 6. 1. 1948, s. 6.

KURCOVÁ, Jitka - POLÍVKOVÁ Alena - BAIERLOVÁ, Lenka: Soubor informací pro MČAD 1998-2000. PC ART. Viz Místa/Okresy/Klatovy/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.508-510.

NOVÁK, Jan: Nejstarší amatérské loutkářské soubory v ČSR. Praha, SAL SČDO 1983, s. 27. kART.

PAPEŽ, Zdeněk a ŘEZNÍČKOVÁ, Zdeňka: Zpracovali informace Muzea Šumavy a spolku Pražský Sušičan pro MČAD. Rkp. 2002.

POUZA, Ludvík: Ochotníci v Sušici mají vlastní orchestr a zpívají naživo. Klatovský deník, 6. 11. 2009.

POUZA, Ludvík: Svět loutek stále láká malé diváky. Klatovský deník, 3. 3. 2009.

PRUNNER, P.: Sušické divadlo a spolupráce studnetů při něm.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SLUNEČKO, Antonín: Pod cizím i vlastním krovem. Dějiny TJ Sokol v Sušici. Sušice 1935. M Šumavy.

TURNOVSKÝ, J. L.: Život a doba Josefa Kajetána Tyla. Praha, s. a. (1892), s. 157-158.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.) s. 235,239,253,255.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha. Orbis 1956, s. 533.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 107-108, 113,268.

Thalie 18997-8, č. 23, s. 183.

Jeviště 1921, č. 7, s. 111.
Archivy:
kART:
Plzeň KPS-D: Dok.

M Klatovy:
Archiv ZUČ, složky 142, 160, 163, 164.

Související Soubory

Související Obrázky

Blázinec v Atom-baru
Dvorana sokolovny s Tylovým jevištěm.
Hory Matky Boží, Jan Valdman, titullek dopisního papíru
Spoluúčinkování „P.T. pánů ochotníků“ v inscenaci Divadelní společnosti Ondřeje Červíčka.
Sušice, ochotníci, Paní Marjánka, 1845 - plakát, jh. Tyl, Kaška


Mapa - Sušice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.