Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Blovice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-jih
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1848
1848 zde byla založena česká ochotnická tradice – zásluhou vlasteneckého kněze, básníka Jaroslava Vacka Kamenického a majitele sousedního panství Hradiště Hanuše hraběte Kolowrata, bylo sehráno v blovickém pivovaru první české divadlo.

Po roce 1850 se hrálo příležitostně.

1867 zásluhou Kamenického a jeho mladšího kolegy V. M. Vejskraba-Bělohrobského založen první zpěvácký spolek Kamenický – součástí koncertů byly krátké divadelní výstupy a recitace.

1868 založena Občanská beseda, divadelní představení pořádala cca 4 roky.

1868 hráli ochotníci spolu se studenty.

1873–1874 zaznamenána divadelní představení nově založené společnosti Randál (sdružovala místní inteligenci).

1879 založen Literární spolek, činný ještě před 1. svět. válkou, 1913.

1889 založen Dramatický odbor Sokola. Hrál do 1941, kdy po rozpuštění Sokola vstoupili členové do Spolku divadelních ochotníků J. K. Tyl (viz).

1906 hráli Blovičtí mládenci společně se studenty gymnázia.

1910 pokus o založení Ochotnického soubor Tyl se nevydařil.

1911 byla Čs. strana národně-sociální první politickou stranou, která se začala věnovat ochotnickému divadlu.

1912 založena Dělnická tělocvičná jednota, hrála do 1. svět. války, po ní činnost obnovila, hrála do 30. let 20. stol.

1912 založen Dramatický odbor Okresního osvětového sboru (OOS), 1913 pokus o kooperaci spolků – OOS se Sokolem a Literárním spolkem – uvedeny 3 hry. 1931 zahájil činnost Pěvecký a hudební odbor Okresního osvětového sboru, věnoval se i divadlu, hráli do 1939.

1919–1921 Divadelní soubor Družiny čs. válečných poškozenců hrál v přírodním divadle na Dubí (600 sedadel), někdy i spolu s ostatními soubory.

1922 otevřena sokolovna s jevištěm.
1926 získala DTJ v Blovicích pozemek (zakoupený od Františka Dobiáše) a ještě v témže roce byla zahájena stavba sálu Lidového domu čp. 78 (bývalý hostinec Zieglerovna), otevřen byl už 1927.

1927 založen Loutkový odbor při Československé straně národně sociální.

Ve 20. a 30.(?) letech 20. století hrál i Sbor dobrovolných hasičů.

1929–1938 divadlo organizoval také Sportovní klub.

Ve 20. a 30. letech se hrálo loutkové divadlo Sokola v blovické sokolovně.
Po odmlčení sokolského divadla začalo pracovat loutkové divadlo v Lidovém domě.
Ve stejné době další loutková scéna, vytvořená v bývalé pekárně v Bělohrobského ulici, působila pod hlavičkou Okresní péče o mládež.

1933 založen Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl. Po válce znovu hrál od 1945, od 1948 jako jediný soubor v místě. Od 1951 jako DS ZK Škoda. Od 1959 jako DS ZK Závodů V. I. Lenina, skončil po 1970.

1945 vznikl divadelní soubor Závodního klubu Lekov, činný do 1948.

Po 1945 hrálo Dramatické div. sdružení Rudá scéna při KSČ.

1961 též Dětský recitační soubor Základní devítileté školy.

V 60. a 70. letech 20. stol. divadelní představení studentů Gymnázia Blovice.

Od 2008 Divadelní spolek Víc než chleba, kolem 2013(?) změnil spolek název na VNC, 2018 byl soubor činný.
Bibliografie:
FREMR, Vítězslav: Soubory v okrese Plzeň-jih. Rkp. pro MČAD 1999, 7 s. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 82.

KOŽELUH, Josef: Blovice v letopisech. Část 12. – http://web.telecom.cz/gymnaziumblovice/letopisy/letopisy12.htm

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 73. Foto: č. 38: Dřevoryt Josefa Hodka na obálce publikace k jubilei ochotnického divadla ve městě.

SKOŘEPA, Jan: Hry J. K. Tyla a náš soubor. OD 1961, č. 6, s. 130.

SLAVNOSTNÍ list k oslavám 120. výročí prvého českého ochotnického představení v Blovicích dne 14. září 1848.

ŠMOLÍK, Miroslav: Zamyšlení nad závěrem ochotnické sezony. OD 1961, č. 9, s. 213–214.

ZÁHOŘÍK, Karel: Významné ochotnické jubileum. AS 1968, č. 6, s. 11.

ZÁHOŘÍK, Karel: Z dějin ochotnického divadla v Blovicích. Blovice, ZK ROH Škoda 1968, 13 s.

ZÁHOŘÍK, Karel: Z dějin ochotnického divadla v Blovicích. AS 1968, č. 9, s. 10–12, 9 foto.


Ochotnické divadlo 1959, č. 4, s. 96.

Zprávy ÚMDOČ 1949, č. 4–5, s. 1 (foto na obálce), 74, 107.
Zrávy ÚMDOČ 1949, č. 4–5, 1. s. obálky obr.; 1950, č. 5, s. 117.

Webové stránky Divadelního spolku Víc než chleba – http://www.vnc.estranky.cz/clanky/v-n-c.html – 10. 1. 2020.
Archivy:
Blovice, Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích:
Název fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků ,,J. K. Tyl" Blovice.
Časový rozsah: 1860–1970.
Metráž: 1,68 bm (z toho nic není zpracováno).
Tematický popis: Kniha zápisů ze schůzí, kniha příjmů a vydání, podací deník, stanovy divadelního spolku, kartotéka herců, divadelní přehlídky a soutěže, scénáře k divadelním hrám, korespondence.

Knihovna ARTAMA (kART):
Dok. KPS-D Plzeň.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 388/5914/1927, Loutkový odbor při politické organizaci Československá strana národně sociální (zal.).
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3288, sg 30/69/13/1910, OS Tyl.

Související Obrázky

Obálka publikace 120 let ochotnického divadla v Blovicích


Mapa - Blovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.