Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Přeštice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-jih
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1825
1825-1835 první české hry. V sále u Sáleckých Pašijové hry.1840 nový sál na Pohořku. Zde hrály kočovné společnosti a ochotníci se na hrách podíleli výpomocí.

1848-1856 o prázdninách hrávali studenti v Panském domě u Wiererů.

1860 U Vavřínků nové divadlo, hráli opět studenti, když odjeli, hrála tu skupina ochotníků vedená lékárníkem Novotným.

1870 Kroužek besedních div. ochotníků.

Od 1872 dětské divadlo, podnět dal J. B. Rebec, tehdy místní uč.

1882 zal. DKr Spolku vzájemně se podporujících řemeslníků.

1883 h. i Pěvecký spolek Krásnohorská, NJP.
1883 Divadelní ochotníci v Přešt. hráli v sále "U císaře rakouského" hráli veselohru Pašerové (Raupach)

1889-1989 (1887?) zal. Zábavní a divadelní spolek Úhlavan, hráli v Zemědělském domě s moderním jevištěm, dekoracemi a osvětlením. V péči měli i hrob Anny Jelínkové, herečky-partnerky J. K. Tyla.

1922 Sdružení dorostu strany čs. venkova.

Od poč. 30. let LD spolku Česká beseda loutek.

1935 též Zábavní a DO Živnostensko-obchodnické strany středostavovské.

1939-1951 DO DTJ.

1946 LS KSČ.

1946 LD Sokolská pohádka.

DO Obce baráčníků.

1972-1985 maňáskové divadlo učitelek MŠ v OB.

1996 na ZUŠ otevřen 1. ročník LDO pod ved. členů Divadla J. K. Tyla v Plzni.
Bibliografie:
DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1969, II. s. 291.

FREMR, Vítězslav: Soubory v okrese Plzeň-jih. Rkp. pro MČAD 1999. 7 s. kART.

HŮRKA, Jindřich: Bibliografie článků z časopisů Šumavan 1898-1910 a Úhlavan 1891-1892. Rkp. pro MČAD 2000, č. 410-412. PC ART.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky Divadelní ochotník 1861-1898, XIV, s. 64-66, redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. kDÚ.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 367-368.

PAMÁTNÍK vydaný k oslavě patnáctiletého trvání Zábavního a divadelního spolku Úhlavan v Přešticích 1889-1904. Přeštice, Úhlavan 1904.

POUZA, Ludvík: Za ochotnickými divadelníky na Přešticku. Plzeňský deník 30. 7. 1996.

RAJCHRTOVÁ, Miroslava: Úhlavan s cenou diváka (Meziokresní přehlídka ochotnických divadelních souboru v SKS Přeštice.) Nový život 12. 2. 1986.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

ŠATRA, Petr: Rozdávají radost druhým. (100 let amatérského divadelního souboru Úhlavan.) Pravda 1. 7. 1989.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 297-300, kIPOS, kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 312, kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 241.
Divadelní listy 1883, č. 30, s. 255.

Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č. 10, s. 3; 1947, č. 1, s. 7.
Archivy:
Div. odd. Národního muzea:
C 13.295-9, 4 Pl DO DTJ.

kART:
Dok. KPS-D Plzeň.

Státní okresní archiv Plzeň-jih (Blovice):
Blíže nepopsaný fond archiválií Dělnického ochotnického spolku.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Přeštice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':