Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Přeštice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-jih
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1825
1825–1835 se zde hrály první české (pašijové) hry. 1840 české ochotnické divadlo pokračovalo, vystavěn nový sál Na Pohořku. Hrály v něm kočovné společnosti a ochotníci se na hrách podíleli výpomocí.

1848–1856 o prázdninách hrávali studenti v Panském domě u Wiererů. Od 1860 nová skupina studentů U Vavřínků. Když studenti odjeli, hrála tu skupina ochotníků vedená lékárníkem Novotným do 1869.

1870 vznikl Kroužek besedních div. ochotníků. Kroužek hrál do 1873, kdy vznikl a na jeho činnost navázal Zábavní spolek Vlastimil. Když Vlastimil na začátku 80. let 19. stol. skončil (po udání na spoluúčinkující učitele), ochotníci nadále občas hráli při Besedě – do roku 1889, kdy byl založen Zábavní a divadelní spolek Úhlavan (viz níže).

Od 1872 minimálně do 1. svět. války (zač. 1914) hrály divadlo školní děti (dívčí škola, obecná škola) vedené učiteli v Přešticích.

1882 při Spolku vzájemně se podporujících řemeslníků vznikl divadelní kroužek.

V první pol. 80. let 19. stol. hrál divadlo i Pěvecký spolek Krásnohorská.

V 80. letech 19. století také hrávala divadlo Národní jednota pošumavská.
---
1889 byl založen Zábavní a divadelní spolek Úhlavan. Hrál až do 40. let 20. stol., po 1948 do 1960 pokračoval jako dramatický odbor Domu osvěty, od 1960 dramatický odbor Osvětové besedy v Přešticích. 1969–1972 Úhlavan nehrál. Od 1981 měl název Ochotnický soubor Úhlavan při Střediskovém kulturním zařízení Přeštice. 1989 oslavy 100. výročí Divadelního souboru Úhlavan, odehráno poslední představení, poté byla na 20 let tradice spolku přerušena. 2009 byl Úhlavan obnoven jako Divadelní spolek Úhlavan Kulturního a komunitního centra v Přešticích. 2020 činný.
---
Od 20. let 20. stol. zde působil Dramatický odbor Dělnické tělocvičné jednoty, hrál i v době 2. svět. války, 1948 registrován jako Dělnický ochotnický spolek, poslední zmínka o tomto souboru 1951.

1922 působil ve městě vedle Úhlavanu také divadelní soubor Sdružení dorostu strany čs. venkova.

1935 registrován Zábavní a divadelní odbor Živnostensko-obchodnické strany středostavovské.

V 60. letech 20. stol. zde působil divadelní soubor při Obci baráčníků Pod Ticholovcem.

1996–2001 měla Základní umělecká škola Přeštice literárně dramatický obor.

Od 1996 činný dětský divadelní soubor v Základní škole Přeštice.


LOUTKOVÉ divadlo:
Ve 20. letech 20. stol. provozovali členové místní TJ Orel loutkové divadlo.

Od poč. 30. let 20. stol. představení spolku Česká beseda loutek.

1946 zde působila Loutkářská scéna KSČ.

1946 zaznamenáno loutkové divadlo Sokolská pohádka.

1972–1985 maňáskové divadlo učitelek mateřské školy v Osvětové besedě.

V 80. letech 20. stol. zde vznikl loutkářský soubor Úhlavánek při Střediskovém a kulturním zařízení.
Bibliografie:
DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1969, II., s. 291.

FREMR, Vítězslav: Soubory v okrese Plzeň-jih. Rkp. pro MČAD 1999, 7 s. kART.

(hru) Ze západočeského kraje. Čs. loutkář 1985, č. 1, s. 20.

HŮRKA, Jindřich: Bibliografie článků z časopisů Šumavan 1898–1910 a Úhlavan 1891–1892. Rkp. pro MČAD 2000, č. 410–412. PC ART.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky Divadelní ochotník 1861–1898, XIV, s. 64–66, redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. kDÚ.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 367–368.

PAMÁTNÍK vydaný k oslavě patnáctiletého trvání Zábavního a divadelního spolku Úhlavan v Přešticích 1889–1904. Přeštice, Úhlavan 1904.

POUZA, Ludvík: Za ochotnickými divadelníky na Přešticku. Plzeňský deník 30. 7. 1996.

POUZA, Ludvík: Počátky divadla v Přešticích – http://uhlavan-prestice.webgarden.cz/rubriky/historie/pocatky-divadla-v-presticich

RAJCHRTOVÁ, Miroslava: Úhlavan s cenou diváka (Meziokresní přehlídka ochotnických divadelních souboru v SKS Přeštice.) Nový život 12. 2. 1986.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

ŠATRA, Petr: Rozdávají radost druhým. (100 let amatérského divadelního souboru Úhlavan) Pravda 1. 7. 1989.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 297–300, kIPOS, kART.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 312, kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824–1846. Praha, Orbis 1957, s. 241.


Dalibor 10. 12. 1862; 10. 2. 1863.

Divadelní listy 1883, č. 30, s. 255.

Přeštické noviny, č. 11, 1996.

Šumavan roč. 7, 1874, 7. 3., č. 47, s. 514; roč. 7, 1874, 21. 11., č. 10, s. 89–90; roč. 8, 1875, 2. 1., č. 1, s. 6.

Thalie 1899–1900, č. 17, s. 138.

Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č. 10, s. 3; 1947, č. 1, s. 7.


Webové stránky Základní školy Přeštice – exc. 22. 4. 2020, IT.
https://www.zsprestice.cz/05-06/Juvarka06/juvarka_uvod.htm
https://www.zsprestice.cz/06-07/06_devat_poh/foto/img00007.htm
https://www.zsprestice.cz/05-06/akad06/foto/ipage00109.htm
https://www.zsprestice.cz/02-03/FOTO-NITKA/page003.htm

Webové stránky Základní školy Josefa Hlávky Přeštice – Historie přeštického školství – https://www.zsprestice.cz/index.php?id=historie – exc. 22. 4. 2020, IT.

Facebook – https://www.facebook.com/uhlavan/
Archivy:
kART (knihovna ARTAMA):
Dok. KPS-D Plzeň.

Plzeň-Blovice, Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích:
Blíže nepopsaný fond archiválií Dělnického ochotnického spolku.

Praha, Národní muzeum, Div. oddělení, sbírka plakátů:
C 13.295-9, 4 Pl DO DTJ.

SA pí. Malátové a kronika obce.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Přeštice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.