Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Starý Plzenec

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-město
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1870
Před 1870 se zde hrálo divadlo pro děti.
Kolem 1877 byla jedním z nejvýznamějších osvětových a podpůrných spolků v Plzenci Občanská beseda, ochotníci hráli i v 80. a 90. letech 19. stol.

V 90. letech 19. stol. hrál vedle Občanské besedy také Sbor dobrovolných hasičů.

1897 byla založena Tělocvičná jednota Sokol a stala se v obci významným činitelem nejen v tělovýchově, ale i v kultuře, měla i dramatický odbor.

1919 vznikl Dělnický ochotnický spolek Pokrok.

1919 založen Pěvecko-ochotnický spolek Úslavan. Během 2. světové války působil (patrně tentýž spolek) jako Pěvecko-dramatické sdružení Úslavan.

Ve 30. letech 20. stol. zaznamenán Klub čsl. socialistické mládeže J. V. Frič.

Za 2. světové války v Lidovém domě ve Starém Plzenci ubytováno německé vojsko.

1945 – po skončení 2. svět. války – se místní ochotníci, kteří dříve působili až ve čtyřech divadelních souborech (Sokol, Orel, hasiči aj.) sdružili v jednom spolku nazvaném Lidové divadlo. 1951 Lidové divadlo se zařadilo do závodního klubu ROH Jitona a 1956 se stalo Divadelním kroužkem Osvětové besedy ve Starém Plzenci.

1947 Obec baráčníků zakoupila loutkové divadlo pro mateřskou školu.

1951 byla v Plzenci ustavena Osvětová beseda (OB). Lidové divadlo se nejprve zařadilo do závodního klubu ROH Jitona a 1956 se stalo Divadelním kroužkem Osvětové besedy ve Starém Plzenci. Ukončil činnost 1968.

Od 1956 byla Osvětová beseda iniciátorem a pořadatelem festivalů v přírodním amfiteátru Na Výrovně.

1962–1970 zde působilo Divadlo mladých, které vzniklo z mladých členů Divadelního souboru Osvětové besedy. Později(?) měli název Hůrka (Hudba, Revue, Kabaret a současně odkaz k památnému vrchu Hůrka ve městě). Činnost skončila v 70. letech (?).
Bibliografie:
ČERNÝ, Jaroslav: Rkp. 2002, 3 s. kART.

FREMR, Vítězslav: Soubory v okrese Plzeň-jih. Rkp. pro MČAD 1999–2000. kART.

HROCH, František: Zpracoval informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 93. kART, KK.

KAREN, Bedřich: Epizody. Praha, Československý kompas 1946, s. 105.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 484.

ULČ, František: Pohádky... Soukromý tisk.


Divadelní ochotník 1929, č. 6–7, s. 105.

Zprávy Loutkářského soustředění 1947, č. 1, s. 6.
Archivy:
kART (knihovna ARTAMA):
KPS-D Plzeň: Dok.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 427/2250/1941, Pěvecko dramatické sdružení Úslavan.
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/1976/1945, Pěvecko dramatické sdružení Úslavan.
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2753/1945, OS Lidové divadlo.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Starý Plzenec, bývalé přírodní divadlo Na Výrovně, 2016
Starý Plzenec, DS Osvět. besedy v přírodním divadle, Naši furianti, 1960
Starý Plzenec, přírodní divadlo Na Výrovně, 1956–1970


Mapa - Starý Plzenec

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':