Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Starý Plzenec

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-město
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1870
Divadlo pro děti se hrálo už před rokem 1870.
V Hruškově kronice je zápis, že v roce 1870 hráli plzenečtí „diletanti“, jak se tenkrát říkalo ochotníkům, „veselou hru , která se dobře vyvedla a chválu obdržela".
O představeních ochotníků je další zmínka z r. 1872 i z let osmdesátých. (dle Fr. Ulče)

Osvětovou a kulturní činnost začala kolem roku 1877 rozvíjet řada spolků nově zakládaných v Plzenci. Z nejvýznamnějších svým působením osvětovým a podpůrným byla
1877 Občanská beseda.
O představeních ochotníků je další zmínka z roku 1872 i z let osmdesátých.
Pokračovalo se i v letech devadesátých, kdy divadlo hrály spolky Občanská beseda a Sbor dobrovolných hasičů,

1897 byla založena Tělocvičná jednota Sokol a stala se v obci významným činitelem nejen v tělovýchově, ale i v kultuře. Vykonala mnoho dobré práce i pro divadlo, hudbu a zpěv.

1919 vznikl Dělnický ochotnický spolek Pokrok.

1919 založen Pěvecko-ochotnický spolek Úslavan.
Pěvecko-dramatické sdružení Úslavan, činné i za 2. svět. v.


Za 2. světové války v Lidovém domě ve Starém Plzenci ubytováno německé vojsko.

1945-1947 Lidové divadlo, div. sál v Lidovém domě.

1947 Obcí baráčníků zakoupeno LD pro MŠ.

50. a 60. léta 20. stol. - Dsivadelní soubor Osvětové besedy (OB), vznikl z DS SDH, Sokola, Orla, Občanské besedy a Lidového divadla.
Od 1956 iniciátor a pořadatel festivalů v přírodním amfiteátru Na výrovně.

1962-1970 Divadlo mladých, vzniklo z mladých členů DS O.
Bibliografie:
ČERNÝ, Jaroslav: Rkp. 2002. 3 s. kART.

FREMR, Vítězslav: Soubory v okrese Plzeň-jih. Rkp. pro MČAD 1999-2000. kART.

HROCH, František: Zpracoval informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 93. kART, KK.

KAREN, Bedřich: Epizody. Praha, Československý kompas 1946, s. 105.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 484.

ULČ, František: Pohádky... Soukromý tisk.

Zprávy Loutkářského soustředění 1947, č. 1, s. 6.
Archivy:
kART: KPS-D Plzeň: Dok.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 427/2250/1941, Pěvecko dramatické sdružení Úslavan.

Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/1976/1945, Pěvecko dramatické sdružení Úslavan.

Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/2753/1945, OS Lidové divadlo.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Alba

Mapa - Starý Plzenec

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':