Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Plasy

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Plzeň-sever
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1878
Od 1878 se zde hrálo ochotnické divadlo i česky v Konventském divadle, založeném zde 1874 (od 1873 se hrálo německy). Kolem 1892 zde hráli ochotníci pod názvem Ochotnické divadlo v Plasech. 1894 konvent s divadelním sálem vyhořel a v dalších letech zde ochotníci přestali hrát (pak až po 1918).

31.1.1880 slavili občané 25 let v úřadu pana Ferdinanda Nebeského, knížecího vrchního nad lesy a ředitele velkostatku. Při té příležitosti sehráli místní ochotníci večer veselohru "Telegram". Po té následovala hra "Tajemná láska", která byla předvedena pantomimicky, beze slov.
Plzeňské listy 12.2.1880.

Po 1900 se vytvořil místní ochotnický soubor Thalie, který hrál až do 1. svět. války.

1909 byl v Plasích založen Sokol a k jeho prvním aktivitám vedle tělovýchovy patřilo i ochotnické divadlo.

Po 1918 hrály divadlo také školní děti, také po 1945 (po 2. svět. válce) školní dětský soubor uváděl pravidelně pohádky (loutkové i činoherní).

Po 1918 zde v ochotnických představeních často j. h. hrál i režíroval František Filipovský.
Divadlo se znovu hrálo v konventském sále, dále U Maříků, v sokolovně a v přírodě na Velké louce.

Po 1938 ochotnické divadlo v Plasech ochablo,
1941 vznikl a několikrát hrál Spolek divadelních ochotníků.

Po 1945 – 2. svět. válce – se ochotnické divadlo soustředilo kolem Sokola, Dělnické tělocvičné jednoty(?), hasičů(?).

1947 byl založen Ochotnický spolek Lípa, který sdružil ochotníky z různých organizací. 1948 rozpuštěn, poté znovu obnoven, po 1951 (úřední zrušení spolků) jeho majetek získal Československý svaz mládeže, který s divadelní činností nezačal.

Od 1954 až do 60. let hrál Ochotnický soubor Domu osvěty.

1980–1993 zde působil Estrádně-dramatický soubor při Osvětové besedě.

2000 vznikl Ochotnický soubor AZUZU Plasy.

2005–2007 hráli studenti Gymnázia Plasy.
Bibliografie:
DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184–190.

DOKLADY o metternichovském knížecím divadle. Strojopis pro Místopis OkÚ kult., SOkA Plasy.

Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku, Nadační fond Mariánská Týnice 2006, s. 77–78.

FÁK, Jiří a kol.: Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku. Nadační fond Mariánská Týnice 2006, s. 77–78.

OSM a půl století v plaské kotlině. Kapitoly o ochotnickém divadle: Český Totis, knížecí divadlo, Na divadelních prknech, Divadlo ve škole, Ochotníci nejen na scéně, Když jsme hráli divadlo. Plasy, 1997. kART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 88. kART, KK.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 151–152.

PORT, Jan: Plasy. Strojopis studie z cyklu Šlechtická divadla. Divadelní odd. Národního muzea . Pozůstalost Jan Port, Ka 15, č. 118.

PÖMERL, Jan: Zámecká divadla v Čechách a na Moravě. Divadelní revue 1992, č. 4, s. 3–24.

RYBOVÁ, Anna: Vzpomínky na ochotnické divadlo v Plasích. Vlastivědné listy 1983, č. 4, s. 63–65.

STANĚK, Akram, Západočeská přehlídka mladého a studentského divadla Ostrov. AS 2007, č.2, s. 50–52.

SVOBODOVÁ, Alena: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Plzeň-sever. Rkp. pro MČAD 1998, 20 s.

VZPOMÍNKY na konventní divadlo 1909, Vlastivědný sborník. OkÚ kult.: OKS Plzeň-sever (evidenční karty souborů).


Webové stránky města Plasy – Kronika – Život Plas – https://www.plasy.cz/e_download.php?file=data/editor/8cs_10.pdf&original=Život Plas.def.pdf – 7. 1. 2021, IT
Archivy:
OkÚ kult.: OKS Plzeň-sever, (evidenční karty souborů).

Porta fontium:
Plasy, kronika města 1945–1957, snímek 77,
https://www.portafontium.eu/iipimage/30660023/soap-ps_00129_mesto-plasy-1945-1957_0770?x=87&y=84&w=558&h=219 (28. 2. 2022, IT).

Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/3466/1941, SDO.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Obrázky

Plasy, informace ex Port, Šlechtická divadla, zámecké divadlo, 1873
Plasy, ochotníci, 1911
Plasy, pohled na klášter (zámek) z jihu
Plasy, zámecké divadlo, portál divadla se spuštěnou oponou, fy Brioschi, Burghard & Kautsky (Vídeň), 1874, zničeno po r. 1930


Mapa - Plasy

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Plasy, ochotníci, 1911


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.