Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Holoubkov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rokycany
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1874
Radost mám z toho velikou, že nynější slavný výbor chce sestavit ochotnický spolek, kterýž by občas pořádal česká představení k dobročinným účelům. Jsem také ochoten co v mé moci podporovat slavný výbor. Podotýkám ještě to, že za své spoluúčinkování nežádám žádný honorář, ano budu mít z toho radost moci s Vašností při prvním představení účinkovat. Z dopisu Jindřicha Mošny, 1875

xxxxx
1874 na popud Jindř. Mošny, ustaven výbor k zal. OS.
1896 poslední Pan Měsíček, obchodník.

1896 DS Občanské besedy, činný do 1926.

1905 zal. Dělnické divadlo,
1919 přešlo do DS DTJ,
činný do 1939.
Ve 20. letech 20. stol. zde začínal Jiří Dohnal (1905-1984, místní rodák, pozdější člen ND).

1908 Frant Wáclav starosta župy podbrdské v Holoubkově přijat za člena ÚMDOČ.

1920 DS Sokol.

1938 DS společně v přírodě u zámečku Lucerna.

1941 SDO při hokejovém klubu.

1946 obnovení DS DTJ.

Koncem téhož roku zal. Dělnické divadlo.

1955 DO RK TOS.
1959 přejmenován na DS Jindřicha Mošny,

1960 oslavy 85 let ODi za účasti J. Průchy, L. Peška, J. Dohnala, Fr. Filipovského.

DS Mošna ZK ROH Kovosvit, přední vesnický DS Západočeského kraje, účastník kraj. i NP vesnických souborů.
Činnost vyvrcholila 1974 oslavami 100. výročí založení ODi a přehlídkou pozvaných DS 1975, kdy ODi ukončeno inscenací Kluci válku nevedou.

Loutkové divadlo
LS ZK ROH Kovosvit, s pauzami trvale aktivní.

xxxxx

1971 KDP - DS J. Mošny, King - Cary: Velká zlá myš
1972 KDP - DS J. Mošny, Thomas: Past
1973 KDP - DS J. Mošny, Zahradník: Sólo pro bicí (hodiny)
Bibliografie:
BENEŠ, Jiří: Štafeta míří do Vysokého. Amatérská scéna 1974, č. 1, s. 6-7.

CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. Rokycany, ONV a SOkA 1984, s. 44-51.

CIRONIS, Petros a kol.: Holoubkov 1879-1979, Holoubkov 1979(?).

25 let Žlutického divadelního léta Oblastní přehlídky venkovských divadelních souborů 1972–1996. Programová brožura. Dům kultury, Žlutice 1996. 32 s.

FRÝDA, Frant.: Činnost ochotníků na okrese Rokycany. Amatérská scéna 1970, č. 7, s. 10.

HORA, A.: Holoubkovští vzpomínají. (Leontina Federová, režisérka holoubkovského
amatérského divadelního souboru, básnířka a bojovnice proti fašismu, 1899 Plasy-1945 Ravensbrück). Rokycanský deník 12. 5. a 26. 5. 1995.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 143.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 235.

NÁRODNÍ divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců. Praha, Academia 1988, s. 75.

85 LET divadla v Holoubkově (1875-1960), Plzeň 1960(?).

ŠTĚPÁNEK, František: Dvě jubilea. (Výročí DS z Medového Újezda a Holoubkova.) AS 1974, č. 1, s. 15.

ZIEGLEROVÁ, Věra zprac. texty k výstavě dokumentů divadelní činnosti v obci pro INFORMACE pro MČAD. Rkp. 2001. 16 s. kART.

Amatérská scéna 1974, č. 2, s. 2, foto Záhradník: Sólo pro bicí.
----

Divadlo roč. 5, 1906-07, č. 11, s. 263.
Archivy:
Archiv ND:
Dopisy Jindřicha Mošny do Holoubkova, 1875.

Kronika obce Holoubkova.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1699, sg 30/193/51, SDO 1886, 1896, změna v roce 1899 na Občanskou besedu s odborem divadelním, dámským pěvecko hudebním a tělocvičným.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3633/1946, Dělnické divadlo.

Státní okresní archiv Rokycany:
Fond: Ochotnické divadlo Holoubkov 1874 – 1975, nezpracováno

Související Osobnosti

Mapa - Holoubkov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':