Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Radnice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rokycany
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1801
1801 zde patrně bylo uskutečněno první ochotnické divadelní představení. Jedno z nejstarších ochotnických divadel v Čechách, údajně hrálo už koncem 18. století.

1818 mezi prvními v Čechách založena Česká čtenářská obec radnická, z ní se 1850 stal Spolek divadelních ochotníků, viz.

1850 vznikl Spolek divadelních ochotníků města Radnic, činný až do 1952. Po úředním zrušení spolků byl soubor 1953 převeden do ZK ROH Radnických dolů jako Hornické divadlo Radnicka. Od 1962 Divadelní soubor Domu kultury. Od 1981 Divadelní soubor Městského kulturního střediska. 1993 začal opět působit jako Spolek divadelních ochotníků. 2021 činný.

1872 si Sokol postavil letní arénu U Babků, za pomoc při splácení dluhů v ní mohl hrát i Spolek div. ochotníků.

1895 založen Zábavní spolek Hálek.

1909 se zde hrálo představení – Abigail-Horáková: Páni. Soubor neurčen.

Od 20. let 20. století Loutkové divadlo Sokola, ve 30. letech prudký rozvoj.

1920 registrováno Sdružení mladých herců.

Ve 20. a 30. letech 20. stol. se na ochotnickém divadle v Radnicích podílel i místní Sokol. Mnozí jeho členové byli i členy Spolku divadelních ochotníků a činnost se v té době propojovala.

1940 Loutkářská scéna Dělnické tělocvičné jednoty.

1949 hráli studenti místní Zemědělské odborné školy.

1963 radničtí ochotníci poprvé za 113 let neuvedli doma ani jedno představení.

1980 byla do Radnic přenesena činnost dětského divadelního souboru Klubíčko z Újezda u Radnic. Měl zde lepší podmínky k práci a zázemí. 1984(?) skončil.

Dlouhodobě zde byl pořádán festival Radnický divadelní podzim.

Od 1993 každoroční přehlídky divadla pro děti Radnický dráček.

2002 proběhlo v Kulturním domě U růže v Radnicích setkání bývalých členů dětského div. souboru Klubíčko po 33 letech, spojené s výstavou kostýmů, scénářů, fotografií.
Bibliografie:
140 LET radnického divadla. Sborník Šternberské muzejní společnosti 1990, č. 1.

BOLESLAVSKÝ Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

CESTY českého amatérského divadla, s. 191, 192, 193, 396; obr. s. 192: Henrik Ibsen: Nora, R. Šimice jako Hellmer, 1956.

CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. Rokycany, ONV a SOkA 1984, s. 67–75.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968–1983, II. díl, s. 181.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184–190.

HOFMAN, Karel: Rokycanští studenti v minulosti. Studentská ochotnická činnost v r. 1905.

FRANKOVÁ, Anna: Informace pro MČAD, upřesnění pro Databázi ČAD listopad 2009.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 96. kART, KK.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách, 1863, díl II, sv. 2, s. 68. Příloha edice divadelních her pro ochotníky Divadelní ochotník 1861–1898, redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. kDÚ.

KOTVA, Václav: Po sto čtyřiceti letech do nové práce. AS 1991, č. 10, s. 7.

KOTVA, Václav: Půl století s radnickým divadlem. AS 1988, č. 2, s. 8–9. kART.

KOTVA, Václav: Radnické divadlo. In: 400 let města Radnic. Radnice, Městské M 1970, s. 35–39.

KOTVA, Václav: Stručná zpráva ze života. AS 1970, s. 16–17; 1972, s. 8.

KOTVA, Václav: Z domova. Radnice. O spisovateli, dramatikovi a novináři Petru Fingalovi. AS 1974, č. 9, s. 19–20.

KYNCLOVÁ, Hana: Historie spolku divadelních ochotníků v Radnicích. Diplomová práce. Plzeň, Pedagogická fakulta 1989/1990.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 380–383.

MORAVCOVÁ, Lenka: Dějiny ochotnického spolku v Radnicích (od počátků do roku 1918). Diplomová práce. Plzeň, Západočeská univerzita, PF 1997, 42 s, 12 příl.

RADNICE. Amatérská scéna 1964, č. 3, s. 23.

SÍŇ ochotnického divadla v Radnicích. In: Průvodce městským muzeem. Radnice, 1969, s. 31–34.

STO ČTYŘICET let divadla v Radnicích. Ed. V. Kotva. MKS Radnice 1990, 47 s. kART.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla I, s. 28 (autor ani redaktor neuveden). Praha, SČDO s. a. Historie vybraných souborů. kART.

ŠMOLÍK, M.: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 2000. kART.

ŠTĚPÁNEK, František: Festival přátelských setkání. 3. div. přehlídka amatérských souborů. AS 1972, č. 12, s. 10.

ŠTĚPÁNEK, František: Nejmladší historie ochotnického divadla v Radnicích. In: 400 let města Radnic. Radnice, Městské M 1970, s. 40–44.

ŠTĚPÁNEK, František: Prolog nebo epilog? Hra E. Basse a texty K. Valentina v nastudování mladého souboru amatérského divadla v Radnicích. AS 1971, č. 1, s. 14.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 109–110. kIPOS, kART.

VAINAR, Václav: Jan Keller sedmdesátníkem. AS 1973, č. 5, s. 17.

VAINAR, Václav: 120 let ochotnického divadla v Radnicích. AS 1970, č. 11, s. 8.

VE SLUŽBÁCH Thalie II, s. 313. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946. kART.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I a II), s. 182.

VOSK: Hornické divadlo Radnicka. Lidová tvořivost 1954, č. 11, s. 377.


Divadlo 1909, č. 13, s. 339.

Rokycanský deník 27. 12. 1996.

Zprávy Loutkářského soustředění 1940.


Webové stránky města Radnice – Spolek divadelních ochotníků Radnice – https://www.mestoradnice.cz/aktualne/fotogalerie/rok-2016/spolek-divadelnich-ochotniku-radnice-192cs.html – 21. 9. 2021, IT.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1983, Ka 41, i. č. 122

Praha, Národní muzeum, divadelní oddělení,
sbírka plakátů C 13.113-17, 5 Pl ODi, 1905–1907.

Radnice, Městské muzeum:
Kronika divadelného spolku.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Ročníky přehlídek

Související Organizace

Související Obrázky

Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, panel Plzeň, Radnice, Rokycany, 2007
Radnice, letní scéna, 2017
Radnice, muzeum, Pohled na město Radnice 1801, opona z roku 1884
Radnice, nápovědní budka plechová, s. a.
Radnice, obraz – předloha opony, s. a.
Radnice, opona, detail – kostel, 1884
Radnice, opona, detail – kostelíček, 1884
Radnice, opona, detail – zámek, 1884
Radnice, zámek, 1942


Mapa - Radnice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Radnice, nápovědní budka plechová, s. a.
Radnice, zámek, 1942


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.