Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Strašice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rokycany
Nadřazený celek: Plzeňský kraj
První zpráva: 1868
1868 ODi 1 hra pro děti a 1 pro dospělé.

1891 zal. Literárně zábavní spolek Neruda, na stálém jevišti v hostinci.

189x Spolek divadelních ochotníků.

1919-1927 KrDO Tyl.

1920 Dělnický OS, DrO DTJ I, DTJ II, Sokol a SDH.

1921 zal. LD Sokola.

S ochotníky tu zač. hrát Jiří Dohnal (1905-1984, rodák z Holoubkova, h. ODi do 1923, později člen ND) na prázdniny sem jezdil student Bohuš Záhorský (1906-1980, později h. ND) a hrál s ochotníky.

1946 SDO Vokáč.

ŠS, ved. M. Vokáčová, M. Šmolíková.
Bibliografie:
CIRONIS, Petros: Národní divadlo a Rokycansko. Rokycany, ONV a SOkA 1984, s. 75-80.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

HAVELKA, J.: Loutková divadla na Podbrdsku. L1926/27, s. 199.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 491-492.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. SÚA: Sokol, ka 183. Kopie kART.

STRAŠICE. Besedník 1872, č. 3, s. 48. NK.


Thalie 1899, č. 13-14, s. 115.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1941-1947, i. č. 428/1332/1946, SDO Karel Vokáč.

Fond ZÚ 1916-1920, i. č. 374/1182/1919, KrDO.

Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/3190/1926, KrDO Tyl (zánik).


VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Strašice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':