Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Česká Lípa

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Česká Lípa, okres
Nadřazený celek: Liberecký kraj
První zpráva: 1722
1722-1734 div. činnost řádu augustiniánů v kostele Všech svatých.

1846, 1848 v Casině U červeného lva, hráli diletanti (asi německy JV) místní i z Police, řed. Jinke, Mašek,
1869 bří Feichtingové (či Flichtingové ?) – (Port)

Česká menšina asi desetiprocentní, docházelo k prolínání členstva spolků,
1887 Česká řemeslnická beseda, aktivní do 1938.
1889-1938 NJS, Česká beseda (dříve Měšťanská beseda).

1892 zal. Sokol, 1905-1938 DS včetně LD.
1898-1938 Česká soc. dem. strana.

1919-1927 DrO 33. pluku legionářského.

1925 Vojenské soubory.

1927-1938 studenti gymnázia.
Česká menšina asi desetiprocentní, docházelo k prolínání členstva spolků, 1926 se proto ustavil sjednocený SDO Jirásek.
1926 SDO Jirásek.
SDO Jirásek 1945 od 1950 pod Kulturním klubem ROH ČSD, 1952-1958 při OB, 1958-1959 ZK ČKD. Hrál v Jiráskově divadle
DK Jirásek významným představitelem tzv. autorského divadla 80. let. 90. léta
2001 oslava 75. výročí zal. DS.
Div. budova ve městě (Jiráskovo divadlo) zřejmě z 30. let 19. stol., až do 20. let 20. stol. zde hrály německé soubory.

Ještě v zimě 1945 bývalá Nová sokolovna sloužila jako ubytovna pro uprchlíky ze Slezska. Obnovený divadelní spolek Jirásek se ujal péče o budovu přeměněnou na divadlo.
Dne 27. října 1945 byl zahájen provoz hrou Aloise Jiráska Lucerna a divadlo přijalo jméno slavného spisovatele. Hru režíroval Sláva Cón.

1945 DS OOR,
1946 zal. DrO KSČ,
1946-1951 Mladá scéna,
1947 DS Sokol,
1947 mladí firmy Siemens (revue),
1947 DDS při odbočce SČSP,
1948 DS SČM Vojenský útvar,
1948 DS ZS SČM BENAR a ČKD.

1951 zal. ČSM Severočeské Včely,
1952-1960 DS Vagonky Tatra.
1954-1958 DS ČSM VHŠ, OÚNZ, OU SPZ, ČSD.
1958-1959 DDS Jitřenka ZK Železničář.
1958-1964 a 1987-1990 DDS ODPM.

1962-1963 Divadlo poezie (studenti SEŠ a SPŠS)
1961-1964 Divadlo mladých.
1964-1967 DS SEŠ.
1964 DDS ZDŠ Moskevská.
1967-2000 Divadelní klub mladých při obchodní akademii (do zač. 90. let SEŠ), r. M. Jiřičková (viz dále).
1967-1970 estrádní soubor DS ZK ČKD.
1968-1969 Divadelní studio ZK Dopravy.
1969 DDS ZDŠ Komenského.

1971 SSM Vagonka.
1975-1978 DDS PS Slovanka.
1975-1979 a 1985-1986 DS gymnázia.
1979-1989 Kabaretní soubor SKP.

1980 DDS ZDŠ Jižní,
1983 DDS ZDŠ Partyzánská,
1983-1993 Divadlo poezie OKUP, úspěšné v 80. letech.
1984-2000 DDS LŠU,
1987 DDS ZDŠ Mánesova,
1988 DDS Zvláštní školy.

1998 Divadelní klub mladých při Obchodní akademii.
1999 Divadelní pouť s 9 amatérskými DS.

2001 Herecký kroužek gymnázia Česká Lípa, Divadelní klub mladých při Obchodní akademii.
2002 DDM Libertin.
2003 Obchodní akademie.
2004 Divadlo Profesora Chroštíka.
2005 AGNEZ.
2008 Na klíček.

2013 ZUŠ Česká Lípa.

Loutkové divadlo
1905-1938 LD Sokola.

1945-1969 LS ZK Dopravy a spojů.
1952 hrou Nejkrásnější holubička (A. Hisch) otevřena LS pro 340 diváků.

Budovat začal LD SNB, který již dříve pravidelně hrál pro děti, před dokončením předal scénu a fundus OB.
1954 se hrálo pravidelně.
1956 Kaimovo dobrodružství (Cinybulk), Míček Flíček (Malík), Sůl nad zlato (Svatoň), Pyšná basa (Cinybulk).

1975-1989 LS Lípáček učitelek MŠ,
1979 maňáskový soubor ODPM.

1981- asi 1989 LS ODMP.
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 141; 2001, s. 137.

BEDNÁŘ, Pavel: Severočeská přehlídka dětského recitačních a divadelních souborů (jak z Libereckého tak Ústeckého kraje), v Městském divadle Nový Bor. Deník dětské scény Trutnov 2002/0.

BUREŠ, Ilja: Dospělí dětem v Novém Boru. AS 1998, č. 3, s. 19.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 27, 305, 311, 322, 354, 358, 367, 402, 403; obr. s. 311: William Shakespeare, Václav Klapka: Jak se vám líbí Jak se vám líbí?, Divadelní klub Jirásek Česká Lípa, scénář a režie Václav Klapka. 1985; s. 322: Michail Bulgakov, Václav Klapka: Mistr a Markétka, Divadelní klub Jirásek Česká Lípa, režie Václav Klapka, 1989.

DĚJINY českého divadla I. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, s. 350.

DVĚ premiéry v České Lípě. Podepsáno vlk. ČsL 1952, s. 122.

EXNAROVÁ, Alena: Průvodce po představeních FEMADu Poděbrady a Divadelní Třebíče 2005. AS 2005, č. 3, s. 8-17. (viz texty)

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 35.

KODEŠ, Jaroslav: Historie Wintrova Rakovníka - statistické přehledy. Rkp. leden 2007.(včetně rozdělených ročníků – SDH Nymburk).

KOLÁŘOVÁ, Jana: Informace Divadelního klubu Jirásek pro MČAD. Rkp. 1997. kART.

KRAJSKÁ přehlídka v Žatci 1973. In: Metodický list pro am. divadlo a umělecký přednes. Ústí n. L., KKS a KV SČDO 1974, č. 1, s. 3-4.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Děčínská brána. AS 2007, č. 2, s. 24-25.

LOUTKÁŘSTVÍ na Českolipsku. ČsL 1956, s. 233.

MALÝ průvodce historií. DK Jirásek 1926-2001. Česká Lípa, Divadelní klub Jirásek 2001. 56. s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 146-148. Viz Text.

O PRÁCI českolipských loutkářů. ČsL 1954, s. 91.

SVOBODA, F.: Než se otevře opona. ČsL 1952, s. 102.

TOMAS, Karel: Náchodská prima sezóna – město studentů plné – bude alespoň napřesrok? AS 2003, č. 3, s. 4–6.

VAŽANOVÁ, Jana: Českolipský Divadelní klub Jirásek slaví letos sedmdesáté výročí vzniku. Českolipský deník 30. 4. 1996.

VEDRAL, Jan: Divadlo jako laboratoř lidských možností. In: Hledání výrazu. Praha, IPOS 1991, s. 31-33.

ZAHRÁDKOVÁ, Zdena: Bibliografie Českolipského divadelního podzimu. Rkp. 2001. 3 s. kART.

ZAHRÁDKOVÁ, Zdenka: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Česká Lípa pro MČAD. Rkp. 1998. 21 s. PC ART.

ZÁVODSKÝ, Vít: Festival s vůní burčáku. AS 1994, č. 2, ds. 6-7.

Bohemia 1846, 1848
Archivy:
Národní muzeum:
Kartotéka Dr. Jana Porta, 195x, badatelna, zásuvka 69, oddíl Divadla

Div. odd. Národního muzea:
827-8, 2 Pl 1942 ČOJ Slovan.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988 (celkem 4 evid. karty v kART). Repertoár od r. 1970 do 1976 viz Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Státní okresní archiv Česká Lípa:
MěNV ČL ka 190, programy divadelních představení; ka 248, přestavba Jiráskova divadla, adaptace Střelnice pro loutkové divadlo; A spolků: Česká beseda: ka 121: Pamětní kniha 1886-1896, Hlavní kniha 1889-1904, ka 27V: Zápisy ze schůzí 1895-1908, ka 48: Zápisy ze schůzí 1908-1919, pokladní deník 1889-1907, korespondence 1887-1902, 1931; Jednota zaměstnanců ČSD: ka 48: Zápisy ze schůzí 1924-1929; NJS: ka 89: Zápisy ze schůzí 1908, 1923-1935; pokladní kniha dram. kroužku 1920-1930, zprávy o činnosti 1924, 1925-1926; Sokol: ka 63, 64, 65: zápisy ze schůzí, kronika 1904, 1922-1929, 1931; ka 67: časopis Měsíční zprávy, pozvánky, Pl 1921-1950.

Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Centrál Česká Lípa
Časový rozsah: 1987-1990
Metráž: 0,26 bm (z toho nic není zpracováno)
Tematický popis: Zápisy z porad, rozbory hospodaření, personální spisy, seznamy pořádaných akcí, propagační materiály.
Archivní pomůcky: nejsou

Praha, Národní archiv:
Jirásek:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 382/1017/1926, SDO Jirásek (zal.).
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 424/839/1947, SDO Mladá scéna.

Stanislav Šmíd, Štětí: Videozáznamy představení:
Play Macbeth na JH 1995
Revizor na DT 1996
Sen v noci svatojánské na DT 1998 Štětí.
Tři sestry na DT 1999
Tři sestry na JH 1999
Odysseova cesta na DT 2001
Na druhé straně řeky na DT 2002
Višňový sad na DT 2004

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Obrázky

Česká Lípa, budova bývalé Střelnice, v letech 1952-1961 loutkového divadla, v roce 2005
Česká Lípa, DK Jirásek  – I. Bufková a M. Kučaba, JH 1993
Česká Lípa, DK Jirásek, Shakespeare - Klapka: Sen v noci svatojánské, 1997
Česká Lípa, DK Jirásek, Shakespeare - Klapka: Sen v noci svatojánské, 1997
Česká Lípa, Jirásek, Lucerna, Jirásek, zahajovací představení 3. 6. 1926
Česká Lípa, Jiráskovo divadlo, jeviště z balkónu (listopad 2011)
Česká Lípa, Jiráskovo divadlo, vstupní část divadla, 2011
Česká Lípa, Osmnáctá chasa, Lucerna, 1919
Česká Lípa, Osmnáctá chasa, Lucerna, účinkující, 1919
Česká Lípa, sokolovna 1946
Česká Lípa, sportovní hala, základ Jiráskova divadla, před 1945
Faksimile dopisu A.Jiráska, 1926
JH 2007, Zborník František
Miletín, Muzeum 1/13, Česká Lípa, Pašije, výjev
Nové divadlo (kino) z roku 1910
Provolání k českému lidu v zemích Svatováclavské koruny
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 352
Tři sestry


Mapa - Česká Lípa

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Nové divadlo (kino) z roku 1910
Faksimile dopisu A.Jiráska, 1926
Česká Lípa, sokolovna 1946


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.