Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Žabonosy

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Kolín
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1922
1922 Spolek divadelních ochotníků Havlíček členem ÚMDOČ. Zánik zaznamenán až 1934.

1924 byl založen Sbor dobrovolných hasičů (odkoupil jeviště, lavice a divadelní knížky od spolku Havlíček), od 1934 měl dle kroniky SDH "celý dramatický odbor", činný do 1940.
1934 je též zaznamenáno založení Spolku divadelních ochotníků Tyl.
Bibliografie:
FLIEGEROVÁ, Jana: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 1 s. kART.

INFORMACE pro MČAD z okresu Kolín zprac. SOkA. Rkp. 1998. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 717.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 378/2035/1922, SDO Havlíček.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/3208/1934, SDO Havlíček (zánik).
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 398/9893/1934, SDO Tyl (zal.).

Státní okresní archiv Kolín:
OkÚ Kolín 1850-1948, i. č. 120 (Spolkový katastr).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Žabonosy

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':