Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hodkovice nad Mohelkou

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Liberec
Nadřazený celek: Liberecký kraj
První zpráva: 1890
1890 DS Národní jednoty severočeské.
"V zájezdním hostinci pana J. Hnízdila (hostinec stál na silnici do Jílového - tato budova nyní již neexistuje) na malém a nízkém jevišti, postaveném na sudech se začalo hrát v roce 1890 první české ochotnické divadlo v Hodkovicích. Tato informace je z vyprávění pamětníků."
(V. Zajíček)

1898 přístavba velkého sálu s rozkládacím jeviště k budově čp. 179 v Pražské ulici. Kulisy byly zakoupeny od malíře z Kněžmosta. Budovu koupil MUDr. Šamánek, který ji dal do správy České besedě a ta poskytovala na dlouhá léta sídlo všem ochotnickým souborům. Zde až 3 představení ročně, z toho jedno “smutné” k Dušičkám.
Přešel sem soubor Národní jednoty severočeské, později zde hrál DO Sokola.

Koncem 19. sxtoletí hrál divadlo Dámský spolek NJS a DS Sokol, a to až do 1914.
(Někteří tehdejší ochotníci hráli ještě 1950.)

Z herecké generace před I. světovou válkou:
Krejčí J. Beran, sklář Václav Machek, holič Vavřich, pan Kaňka, rolník Václav Lang z Citeř, pan Cimbál, malíř pokojů a později pošťák Ant. Beran, Štěpán Řezáč, Jaroslav Maruška, Václav Jágr, Marie Bulínová a její sestra Vlasta, Marta a Marie Železných, Hanzl, atd.
Mezi režiséry patřili hlavně Josef Beran, Alois Bobek a Václav Machek.
(podle Václava Zajíčka)

V době první světové války se divadlo nehrálo.

1919 opět zahájila Národní jednota severočeská, později hrál i DrO Československé strany národně socialistické.

1922 hráli ochotníci NJS společně se Svazem invalidů.

1922 byl založen Dramaticko-hudební SDO Jirásek, téhož roku členem ÚMDOČ. Jeho členy se stali i ochotníci z dosavadního souboru NJS.
1928 zahájil tradici výpravných Silvestrů. Přes aktivitu - zejména učitelů - postupný pokles zájmu ukončil činnost Jiráska 1935.

1920-1930 školní soubor obecné a měšťanské školy.

1923-1935 činný také DrO Sokol.

1929-1938 NJS (??).

Ve 30. letech činnost ODi rozsáhlá, až 6 her ročně.

1930 bylo sehráno 6 her, o pořádání se rozdělily Sokol, Strana sociálně demokratická a Sportovní klub. Jednalo se o hry: Slečinka z bílého zámečku, Sextánka, Teta Fany, postrach rodiny, Osudy legionářů, Pan biskup a C. k. polní maršálek." (V. Zajíček)

"K nejznámějším hercům v letech 1928-1938 patřili Ant. Pokorný, Otakar Fiala, Miroslav Novák, Antonín Petrů a z představitelů charakterních rolí hlavně Václav Jůza a Josef Kocourek. Mezi ženami vynikají v té době zvláště učitelka Růžena Kvačková, Věra Burdová-Rollová a Libuše Hauftová. Paní Marie Fantová po dobu 10 let dělala nápovědu." (V. Zajíček)

1935-1936 založen nový divadelní soubor J. K. Tyl jako DrO Sokola.

1938-1945 německá anexe ukončila činnost všech českých spolků.

1946 byl znovu založen soubor Tyl jako SDO.
1950 se stal Divadelním souborem JZD.
Od 1962 jako Dramatický soubor RK ZV ROH Autobrzdy. Poslední (?) představení hráli v r. 1968-1969.

1946 hrál školní soubor měšťanky.

1998 školní soubor devítiletky.

2011 založen soubor H.A.D. (Hodkovické amatérské divadlo).

Přehlídka Hodkovické jaro:
1955 organizovali ochotníci společně s DS J. K. Tyl Hejnice 1. ročník Hodkovického jara.
1958 pro 4. ročník Hodkovického jara napsal znělku Václav Dobiáš.
1964 10. Hodkovické jaro.
1972 poslední Hodkovické jaro.

xxx xxx xxx

1905 sehrál Sokol hru Nevěsta za českou korunu. Divadlo mělo nemilé následky. J. Douděra, který hrál, byl za to propuštěn z práce. Z práce byli propuštěni ještě další dva herci a nápověda.
V březnu 1906 se hrálo divadlo Na oltář vlasti. Německý starosta Kirchhof však nechtěl do poslední chvíle divadlo povolit, neboť pořádající tělovýchovná jednota Sokol nepodala žádost o hasičskou hlídku německy.
( Z kroniky)
Bibliografie:
CÍSAŘ, Jan a kol.: Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 223.

FIŠAR, Miroslav: Jak se v Hodkovicích hrálo ochotnické divadlo. Místní zpravodaj Karolinka, 3 pokračování. 3 s. kART.

FIŠAR, Miroslav pro INFORMACE pro MČAD: Hodkovice nad Mohelkou a jejich divadelní historie. Rkp. 1998. 22 s. kART.

HODKOVICE, městečko pod Javorníkem. MNV Hodkovice.

HODKOVICE nad Mohelkou, minulost a památky. Archiv památkové péče Hodkovice nad Mohelkou.

HODKOVICKÉ jaro 1964. Programová brožura 10. Hodkovického jara. Hodkovice, DS Tyl 1964, 24 s. kART. In: soupis inscenací a souborů 1955-1965.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály, s. 135.

MARTINOVSKÁ, Darina: Informace o vzniku souboru, duben 2011, viz Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 228.

PAVLŮ, Milan: Ochotnické divadlo v Podještědí. Liberec, nakladatelství RK 2012, s. 36-39. (Pro DČAD s vědomím autora poskytl nakladatel Roman Karpaš, září 2012.)

POKORNÝ, Antonín: Jak se u nás začínalo. In: Hodkovické jaro 1964, s. 6-8.

TALLER, Ivan: České ochotnické spolky okresu Liberec. Rkp. pro MČAD 1998. 13 s. kART.

Webové stránky souboru H.A.D. (obsahují též podrobnou historii ochot. div. v Hodkovicích n. M. od r. 1890):
http://www.hodkovice1-had.estranky.cz/
(20. 5. 2011)

ZAJÍČEK, Václav: Historie ochotnického divadla v Hodkovicích nad Mohelkou. (S využitím čl. J. Malíka Hodkovice n. M. a jejich divadelní historie a A. Pokorného Jak se u nás začínalo.) In: Kulturní kalendář města Hodkovic nad Mohelkou a webové stránky souboru H.A.D., 2011, viz Texty.

AS 1967, č. 7, s. 23.

Budovatel českolipské vesnice 1957, č. 24.

Českolipský kraj 1936, č. 7.

Český sever 1929, č. 2, 11.
Český sever 1930, č. 7, 8, 10.

Liberecké listy 1933, č. 19.
Liberecké listy 1934, č. 22.

Naše hory 1919, č.17, 18.
Naše hory 1920, č. 19.
Naše hory 1921, č. 15, 45.
Naše hory 1923, č. 9.
Naše hory 1925, č. 12, 43, 45.

Ochotnické divadlo 1957, č. 12, s. 284.
Ochotnické divadlo 1958, č. 8, s. 190.
Ochotnické divadlo 1958, č. 3, s. 69.
Ochotnické divadlo 1958, č. 5, s. 116.

Stráž severu 1946, č. 7, s. 3, č. 55, s. 2, č. 81, s. 2, č. 96, s. 2, č. 111, s. 3.
Stráž severu 1951, 1971.

Vpřed 1973, č. 45; 1971, č. 41.

Thalie 1897-8, č. 23, s. 183.
Thalie 1898-9, č. 3, s. 24, č. 5, s. 39, č. 7, s. 55, č. 21, s. 167, 168.
Archivy:
ARCHIV DS, část na MěÚ v Hodkovicích.

Div. odd. Národního muzea:
C 12.965, Pl, DS NJS, 1899, Ohnivá země (Štech).

KRONIKA Dramatického souboru J. K. Tyl, ZV ROH n. p. Autobrzdy.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/4484/1922, Spolek dramatických a hudebních ochotníků Jirásek.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 425/3017/1945, SDO Tyl.

SA M. Fišara, Hodkovice nad Mohelkou.

Státní okresní archiv Liberec:
Fond: MNV Hodkovice nad Mohelkou, ka 199, Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl Hodkovice nad Mohelkou, 1946 – 1974, 0,01 m, inventarizováno (Spisy dokládající složení výboru spolku, předání majetku, stanovy členského spolku ÚMDOČ).

Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů, Praha:
Rok 1953 Kart. 143, inv. č. 130/2 Festival LUT (1953 Soubor JZD Hodkovice navržen k výběru na Festival LUT v Praze).

Související Obrázky

Hodkovice nad Mohelkou, Dámský spolek /komitét/ NJS, Mlynář a jeho dítě, 1900
Naši furianti v přírodě.
Scéna ke hře Rozbitý džbán.


Mapa - Hodkovice nad Mohelkou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Scéna ke hře Rozbitý džbán.