Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Klokočná

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Praha-východ
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1929
1929 Vzdělávací ochotnický spolek Tyl.
1939 sloučen s DO Sboru dobrovolných hasičů.
Za 2. svět. války činný.
1951 začleněn do ČSM.
Bibliografie:
MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Doplňky. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 767.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 94.

WEBOVÉ stránky obce - historie (Z kroniky Vzděl. ochot. spolku Tyl):
http://klokocna.eu/historie.html
(14. 9. 2011)

Ochotnické divadlo 1932, č. 4 (?), 3. str. ob., č. 7, 3. str. ob.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/6318/1929, Vzdělávací OS Tyl.
Fond ZU Spolky 1930-1940, i. č. 413/967/1939, Předchází OS Tyl. Sloučení s místním sborem hasičů.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Kronika Vzdělávacího ochotnického spolku Tyl.

Mapa - Klokočná

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':