Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Panenský Týnec

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Louny
Nadřazený celek: Ústecký kraj
První zpráva: 1866
Bývalo veselo v Panenskej Tejnici, když se tu sjížděli fešáčtí myslivci. Večírky, divadla, bály a muziky z celého okolí vábily hříšníky.
Dobový slogan

1866 zal. farář Jos. Pták OS Týnec Panenský.
1895-1919 SDO.

1910 hudební odbor Sokola.
1919-1941 DrO Sokola.

1919-1938 DDS, hrával většinou 1x ročně.

1945-1951 SDO.
1951-1953 DrO ČSM.
1953-1966 DO OB. 1966 poslední představení Paličova dcera.
Bibliografie:
BÁBA, Ladislav, ČERNÍKOVÁ, Doris, SOkA. Místopis okresu pro MČAD. Rkp. 1998. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 128.

PATROVSKÁ, Zdena, ROEDL, Bohumír.: Bibliografický slovník okresu Louny. Louny, 2000, s. 20, 101.

PROCHÁZKA, Antonín.: Panenský Týnec. Vlastivědný sborník okresu Lounského, roč. 1, 1930, čís. 2, s. 23.

ŠEDIVÝ, Václav: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 1997.České besedy, l. roč. č. 7, časopis věnovaný české společnosti vůbec a spolkům zábavným, divadelním, pěv. hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.
Divadelní listy 1881, č. 29, s. 258.
Thalie 1897-8, č. 11-12, s. 94, č. 13, s. 104, č. 14-15, s. 117, č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 5, s. 39, č. 8, s. 63, č. 11-12, s. 96, č. 22, s. 174.
Thalie 1899-1900, č. 4, s. 33.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU ČM 1884–1900, i. č. 1700, sg 30/200/172, SDO, 1895.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

SOkA Louny:
Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č.77 (Bába).

Kronika DS u D. Kučerové.

Mapa - Panenský Týnec

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':