Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Smolnice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Louny
Nadřazený celek: Ústecký kraj
První zpráva: 1897
1897 ODi
1898-1931(?) SDO Tyl, činný též za 2. svět. v.

1914-(?) Hospodářské družstvo pro vzájemné pojišťování dobytka.

1921 zah. FDTJ a Spolek vzájemně se podporujících dělníků a řemeslníků.

1928 zal. TJ.

1940 DO SDH.
Bibliografie:
BÁBA, Ladislav a Černíková Doris, SOkA. Rkp. 1998. PC ART.
Seznam amatérských divadelních spolků na okrese Louny. Rkp. pro MČAD 1998. Viz Místa/Okresy/Louny/Texty..

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 463.

ROČENKA České zemské hasičské jednoty 1941, s. 85.

Thalie 1897-8, č. 21, s. 176.
Archivy:
Státní okresní archiv Louny:
Rejstřík katastru spolků OkÚ Louny č. 77.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/252/209, SDO Tyl 1898.

Fond ZÚ 1938-1940, i. č. 415/11707/1940, SDO Tyl.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Smolnice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':