Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Dolní Stakory

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Mladá Boleslav
Nadřazený celek: Středočeský kraj
První zpráva: 1887
1887 provedla svá první představení Dolnostakorská mládež pravděpodobně v místnosti jednoho z hostinců. Iniciátorem silvestrovských představení byl učitel A. Choděra z Plaz, kam dolnostakorské děti chodily do školy.

1888 založen Spolek divadelních ochotníků Tyl. Vedle činnosti ochotníků v nedalekých městech Mladé Boleslavi a Kosmonosích to byl jeden z první divadelních vesnických spolků na Mladoboleslavsku. Jeho činnost je doložena v úplném archivu plakátů.

v 80. a 90. letech 20. stol., až do vybudování sálu a zřízení vlastního rozkládacího jeviště v místním hostinci, většinu svých představení realizoval spolek v okolních vesnicích (Řepov, Plazy, Horní Stakory). Jedním z hlavních organizátorů byl Josef Jirovec.

1901 byla postavena škola a její učitelé se stali organizátory divadelních aktivit (Jan Hercík, Jan Najman)
1932 - 1944 režisérem uč. František Valenta, který aktivizoval práci spolku a konfrontoval ji s pozvanými okrskovými představeními. Divadelní soubor se stal organizátorem bohatého společenského života na vsi v letech nacistické okupace.
1945 - 1951 režisérem kolář Bohuslav Šaněk
Od 1952 jako Tyl, dramatický odbor Osvětové besedy.
Od 1957 vedl soubor Jaroslav Kopal.
Požár zničil všechno divadelní zařízení v sále místního hostince. K budově školy přistaveno stálé jeviště. Soubor nejprve občas uváděl (pravděpodobně pod vlivem okresních zařízení) významné hry české i světové veseloherní klasiky.
1988 oslaveno 100. výročí založení spolku.
V 90. letech 20. stol. znovu Divadelní spolek Tyl.
Každý rok o velikonocích nastuduje jednu inscenaci z okruhu "lidových her", pořádá 4 vystoupení v obci, jedno odpolední a 3 večerní. Je jedním z mála pravidelně hrajících vesnických divadelních souborů tradičního typu.
Pravidelně se účastní přehlídky Pojizerské hry v Dobrovicích.
Režisérem je Lukáš Kopal.

1937 hrál div. soubor školních dětí, v dětské roli J. Valenta (později dramaturg, spolutvůrce Místopisu a autor projektu Databáze českého amatérského divadla).
1944 Žabí král, protektorátní alegorie.

Dolní Stakory jsou vzácným příkladem průběžných divadelních aktivit výrazně ovlivňujících společenský život malé obce s 300 obyvateli.. (JV)

Představení dolnostakorských ochotníků navštívil divadelní historik Prof. František Černý a napsal:
Do časů, kdy divadlo bylo ještě svátkem obce, namnoze i vyvrcholením celoroční kulturní aktivity občanů, dostal jsem se nečekaně počátkem tohoto desetiletí (80. léta 20. stol.). ...Do svátečně upravené obce se scházeli místní lidé a přijížděli přespolní diváci spjatí rodinnými, pracovními či sousedskými vztahy. Ochotnické představení bývá tu tradiční součástí velikonočních setkání. …hráli rolníci, lidé upracovaných rukou, na jevišti postaveném k tomu účelu na kozách v místní hospodě. Uprostřed rampy byla pravá nefalšovaná nápovědní bouda, do níž napovědka musela před představením zalézt po kolenou. Za oponou, zobrazující Čechii, vedoucí pod Řípem šik sedláků a selek v krojích, svítila na jejich hru u stropu po celý večer pouze jediná - odedávna zde zavěšená - žárovka se stínidlem. …v iluzivních malovaných kulisách všichni hráli pěkně. Nic tu nebylo trapného. ...Každý si počínal jak dovedl, nikdo ze sebe nedělal umělce.
O přestávce řízně muzicírovala místní kapela, sedící v sálku za zády diváků. A po představení snad všichni diváci v několika minutách vynesli ze sálu židle, aby se mohlo až do rána tancovat. ...Byla to tradiční slavnost vytvářená pro určitý pevně vymezený kolektiv několika jeho příslušníky.
Bibliografie:
50 LET ochotnického spolku Tyl v Dolních Stakorách 1888–1938. (Repert. 1887–1938) DS Tyl 1938. 25 s.

ČERNÝ, František: Výpravy nazpět časem. Tvorba 1987, č. 52, s. 13.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 185–186.

POJIZERSKÉ hry v Dobrovici. 1949–1999. Brožura k 50. výročí trvání přehlídky. PV přehlídky, 1999, nečísl.

ŠIMONEK, Jan: Soubor informací o ochotnickém divadle v okrese Mladá Boleslav. Rkp. pro MČAD 1998. 23 s. Viz Místa/Okresy/Mladá Boleslav/Texty.

VALENTA, František: Z dějin ochotnického spolku Tyl v Dolních Stakorách 1888–1938. In: 50 let ochotnického spolku Tyl v Dolních Stakorách 1888-1938. (Repertoár 1887-1938.)

VALENTA Jiří (ed.): Malované opony divadel českých zemí. Praha, NIPOS 2010, s. 176 (Jak se hrálo divadlo).

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 329.

WEBOVÉ stránky obce - Spolky a kluby - Divadelní spolek Tyl - http://www.dolnistakory.cz/homepage.htm - 25. 9. 2012.

Ochotnické divadlo 1959, č. 6, s.138; č. 7, s. 164.

Thalie 1896-7, č. 19-20, s. 233, 238.
Thalie 1897-8, č. 2, s. 14, č. 21, s. 176.
Thalie 1898-9, č. 3, s. 24, č. 4, s. 31, č. 6, s. 46.
Thalie 1889, č. 4, s. 32, č. 5, s. 42.
Archivy:
kART (knihovna ARTAMA):
Osvědčení o účasti na ochotnickém školení ÚMDOČ 1942–1943, 1944, Pl.
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.

Mladá Boleslav, Státní okresní archiv:
OkÚ Mladá Boleslav, kn 346, ka 16 spolkové agendy manipulace 1916–1936; ONV Mladá Boleslav manipulace 1951–1954, sg 262, manipulace 1959–1976, sg 456/8.
ka ŠO 2 : plakáty 1931–1938.

Praha, Národní muzeum, divadelní odd.: sbírka plakátů:
C 13.128-9, 2 Pl 1888 Bratr honák, Sliby, chyby.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884–1900, i. č. 17008, sg 30/264/58, OS Tyl,1888.
Fond ZU Spolky 1938–1940, i. č. 411/577/1940, OS Tyl.
Praha, Státní oblastní archiv:
Informace ONV pro KNV v Praze 1949. Inventář KNV Praha, referát IV. 1949–1954.
kART.

Stakory, archiv spolku Tyl:
Uložen u Jaroslava Kopala, Dolní Stakory. Kniha protokolů 1888–1949; kniha evidence představení 1887–1998; 2 alba fotodokumentace 1938–1998.

Související Osobnosti

Související Obrázky

Dolní / Horní Stakory, Průvod Čechie, autor neznámý, s. a., divadelní sál v Dolních Stakorách
Dolní Stakory, Omladina dolnostakorská, Jenom ne písemně (Jos. Štolba) / Já jsem přednější (L. R. Štírský) - plakát, 1887
Dolní Stakory, Otec, M. Spěšná a M. Benedikt, doklad sufit, 1938
Dolní Stakory, portál a opona rozkládacího jeviště v sále hostince, 1943
Dolní Stakory, Tyl,  50 let ochotnického spolku Tyl, 1938, Titulní strana brožury.
Dolní Stakory, Tyl, Čtyři z velkoměsta (Jar. Dietl),  plakát, 1961
Dolní Stakory, Tyl, Divotvorný klobouk (V.K.Klicpera),  plakát, 1962
Dolní Stakory, Tyl, Na letním bytě (J. Štolba),  plakát, 1988
Dolní Stakory, Tyl, ochotnické plesy, pozvánky
Dolní Stakory, zábava po představení, kresba L. Horákové, 1933
Putování od maškar...... až k amatérskému divadlu dneška, Jiří Valenta - Martin Taller, s. 065, zábavy


Mapa - Dolní Stakory

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Dolní / Horní Stakory, Průvod Čechie, autor neznámý, s. a., divadelní sál v Dolních Stakorách
Dolní Stakory, Omladina dolnostakorská, Jenom ne písemně (Jos. Štolba) / Já jsem přednější (L. R. Štírský) - plakát, 1887
Dolní Stakory, Otec, M. Spěšná a M. Benedikt, doklad sufit, 1938
Dolní Stakory, Tyl,  50 let ochotnického spolku Tyl, 1938, Titulní strana brožury.
Dolní Stakory, zábava po představení, kresba L. Horákové, 1933


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.