Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Luže

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Chrudim, okres
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1684
1684 a 1685 nejstarší záznam o div. a hudební produkci.
Rakovnická vánoční hra v české řeči v jezuitské rezidenci na Chlumku, s hudbou a zpěvem, jediný úplný exemplář této hry.

Náboženské hry, provozované na Chlumku (1677-1711) a na Košumberku či v Luži, vystřídaly koncem 18. a poč. 19. stol. náboženské hry pod širým nebem.

1815 První představení (dle Porta, který cituje Vondráčka, tam nenalezeno),
Převládala němčina, později čeština a v pol. 19. stol. plakáty označeny Ochotnické divadlo v Luži.

1861 Lakomec (Moliére),
1863 Ženichové (Macháček), ved. a přední h. Josef Kajetán Šisler, pozdější ředitel divadla v Chicagu.
1867 Ochotnicko-čtenářská jednota Jaroslav.

1891 Dámský spolek Libuše.
1899 působil Spolek divadelních ochotníků (uvedl mj. Kulatý svět).

1907 Sokol.

1922 DS FDTJ.
1922-1944 DS Orla.

1930 otevřeno velkým nákladem zřízeno výpravné loutkové divadlo DTJ v Lidovém domě v Luži.
1938 DTJ skončila činnost.
1939 Měšťanská škola

Po 1945 se všichni sloučili v DS Jaroslav,
1947 Junák.
po 1948 do Národní fronty,
1951 jako Rudý koutek ZO ROH Gottwaldovy dětské léčebny, pouze činohra.

1950 zal. Klub ČSM, později OB.
Na předválečná školní představení (1928, 1929, 1939) navázaly nové ŠS.
Největší aktivita 1949, 1965, 1970 a 1982, např. Popelka, Zkoušky čerta Belínka, Tulipinka, Čarodějný bál, Soví princezny, O princezně Zívalce.

Chronologie změn scénografických technik divadla v Luži (dle statě Aleše Němečka):

zač. 19. stol. Jeviště v sále hostince na úrovni hlediště. Vchod do šenkovny stal se středním vchodem jeviště; as dva kroky dopředu oddělilo se jeviště zavěšenými šátky a prostěradly. Rovněž tak zřízena i opona... ct. obecenstvo muselo do divadla lézti oknem.
40. a 50. léta 19. stol. Na půdě hostince U zeleného stromu na náměstí odpočívalo jeviště, které tam jako zástavu musela zanechat kterási německá divadelní společnost, které se v Luži špatně dařilo. Tyto dekorace byly vytaženy, opraveny, mladí opatřili “na panském” dříví na kostru jeviště, a tak pořízena přenosná scéna.
1892/3 Zřízeno stálé jeviště. Předcházela sbírka peněžních darů, která vynesla 198 zl. 17 kr.
Pořízení nového jeviště stálo 272 zl. 6 kr.
Postupně zřizovány dekorace exteriérů (jako stojky či závěsné pomalované plátěné plochy s ostřiženými tvary nepravidelných okrajů). Změny místností se prováděly otočením nebo výměnou výplní v dřevěné konstrukci rámů.
1904 Zkvalitnění osvětlení užitím elektrického proudu. Dojem světla elektrického při divadle byl úchvatný.
1925 Víceúčelová budova sokolovny-divadla byla postavena společným úsilím členů Sokola a jednoty divadelních ochotníků Jaroslav. Technické zařízení v té době patřilo mezi nejlepší stálé scény venkovských měst kraje. Zakoupeny dekorace, které jako sufity a zadní prospekty byly zavěšeny na 28 rumpálových tazích provaziště. Osvětlení zajišťovaly čtyři řady sufitových žlabů a rampy na podiu jeviště, osazené tříbarevnými žárovkami s rozvodnou deskou se 4 reostaty a důmyslným systémem přepínačů, umožňujících nejrůznější světelné kombinace, kterými bylo možné vytvořit řadu efektů, denních i nočních nálad.
Od 1941 Světelný park doplňován širokoúhlými, magnetickými, stihacími reflektory.
1945 Zřízen černý horizont, umožňující samostatné výtvarné řešení jednotlivých inscenací převážně náznakovou scénou.
1950 Instalace dvojité horizontální dráhy, horních ochozů, osvětlovacího mostu.
1961 Rekonstrukce portálu a celého světelného parku (dvojsměrné stavědlo pro 42 okruhů).

Variabilní využití jeviště v kukátkovém řešení divadelního prostoru:
1944-1994 Simultánní scéna.
1965, 1974 Kinetická scéna.
1976 Svislé točny.
1968-1994 Diaprojekce.
1963, 1965 Filmová projekce.
1988-1992 Zadní projekce.

Pol. 90. let DrKr ZŠ.
1988 Soubor MJF při DS Jaroslav Kulturního a společenského střediska Luže

1983 KDP - Dkr Jaroslav KaSS, Šotola: Možná je na střeše kůň
1991 KDP - Dkr Jaroslav KaSS, Bor: Zuzana Vojířová
1994 KDP - Dkr Jaroslav KaSS, Venclík: Vrať mi to pyžamo
1998 KDP - Dkr Jaroslav KaSS, Mrożek: Na pustém…? (Na širém moři)
Bibliografie:
ADRESÁŘ amatérského divadla v České republice. Praha, IPOS-ARTAMA 1993, s. 174.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: Divadelní ochotník II, sv. 6. O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863, s. III.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998. s. 28 a 175. 357 obr. v textu.

DAŇKOVÁ, Jarmila: O její práci: Hromada 1998, č. 17, s. 21.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968, I. s. 298-301, 350; 1969, II. s. 181.

DIVADELNÍ kroužek Jaroslav Luže. Stručná historie ochotnického divadla. Luže, n. v. 1996.

EXNAROVÁ, Alena: Krakonošův divadelní podzim. Amatérská scéna 1992, č. 1, s. 18.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II. Sály s. 186. kART, KK.

KUDLÁČEK, Jiří: Košumberské léto 2006. Divadelní HROMADA 2006 -léto.

KULTURNÍ léto Košumberk 2005. Program divadelní části. Divadelní HROMADA 2005, č. XLIV, s. 17.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 123.

LANGER, Miloslav: O jeho práci: Hromada 1992, č. VI, s. 166; 1995, č. 14, s. 422.

LÁZŇOVSKÁ, Lenka: Pátý Zlom vaz v Ústí nad Orlicí. AS 2005, č. 2, s. 22-23.

LUŽE. Recenze ochotnického představení Ďáblův mlýn. Lumír 11. 4. 1861. Kopie kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 466, 467, 468, 469, 519.

NĚMEČEK, Aleš: Bibliografie ohlasů práce dramatického kroužku Jaroslav 1861-1999. Rkp. 2000. 3 s. kART.

NĚMEČEK, Aleš: Divadelní činnost dalších amatérských spolků v Luži a okolí v období 1. republiky a za německé okupace. Rkp. 1997. kART.

NĚMEČEK, Aleš: Chronologie změn scénografických technik (podle skutečnosti v Dramatickém kroužku Jaroslav z Luže). Rkp. 1998. 11 s. Příloha soubor scénických návrhů a foto. kART.

NĚMEČEK, Aleš: Informace a popis archiválií dramatického kroužku Jaroslav - dopis ARTAMA z října 1996. kART.

NĚMEČEK, Aleš: Dramatický kroužek Jaroslav jubiluje. In: Lužský zpravodaj leden 1996. kART.

NĚMEČEK, Aleš: 200 let ochotnického divadla v Luži. Luže 2001. 168 s. kART.

NĚMEČEK, Aleš: Historie ochotnického divadla v Luži 1801-1976. In: Lužský zpravodaj 1976-1979 (40 příspěvků).

NĚMEČEK, Aleš: Amatérské divadlo na Chrudimsku (regionální studie pro MČAD) 1998, Rkp. 3 s. Viz Místa/Okresy/Chrudim/Texty.

NĚMEČEK, Aleš: O jeho práci: Hromada 1992, č. VI, s. 165; 1993, č. VII, s. 199; 1998, č. 21, s. 24.

NOVOTNÝ, Václav: O jeho práci: Hromada 1999, č. 25, s. 51.

PAMĚTNÍ spis k otevření sokolovny - divadla v Luži. 1926.

SOUČEK, Stanislav: Rakovnická vánoční hra. Brno, Spisy FF Masarykovy univerzity č. 29, 1929.

ŠÁMAL, K. - ČERNÝ, J.: JUDr. Jaroslav Mellan a divadelní Luže. Luže 1935. KK. SA Fr. Černý.

STOLETÁ tradice ochotnického divadla II. díl s. 71. Zprac. Zdeněk Kokta a Josef Doležal. Praha, ÚV SČDO a StčKKS 1982. 151 s., rozmn. kART.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba předbřeznová 1824-1846. Praha, Orbis 1957. s. 252.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 část I s. 191.

ZAKOPAL, Dušan: Zlom vaz po VIII. standardně i nadstandardně. AS 2008, č. 2.

ZÁVODSKÝ, Vít: Sněhový Brněnec se zrodil pod šťastnou hvězdou. AS 2004, č. 3, s. 46–47, též foto.

ZÁVODSKÝ, Vít: Sněhový Brněnec ve slunečné pohodě. AS 2006, č. 3, s. 48-49. Foto.
Thalie 1899-1900, č. 21, s. 167.

Loutkář 1930/31, č. 6, s. 152.
Archivy:
A DS Jaroslav:
Dokonale uspořádaná dok. činnosti souboru, knihy zápisů, pamětní knihy, korespondence, Pl, foto, ukázky kulis, nápovědní boudy s kašírovanými maskami, opony, kniha dobročinnosti, předtištěné vyúčtování, dary, děkovné dopisy. Národní kolek 1909 Národ sobě atp. Malované Pl. Scénické návrhy A. Němečka.

Hradec Králové, Státní okresní archiv:
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim, 1983, Ka 41, i. č. 122
Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, KP vesnických divadelních souborů, 1977, Ka 54, i. č. 143

Chrudim, Regionální muzeum, Arch. č. 8236

Chrudim, Státní okresní archiv:
Luže, Divadelní kroužek Jaroslav, č. př. 117/11
Luže, Divadelní kroužek Jaroslav, ka 1 N, č. 1 - 6
Chrudim, Státní okresní archiv, Chrudim, Okresní úřad, u. č. 959

Praha, NIPOS, kART:
Kopie vybraných dok.
Evidenční karta ÚKVČ, 1988.(Celkem 3 evid. karty v kART.)
ZLOM VAZ - po VIII. Česká Třebová. Pozvánka a plakát

Praha, Div. odd. Národního muzea:
C 920, 2 Pl ODi 1930.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli, Polička, Spolek divadelních ochotníků, Přehled obcí a spolků, Ka 4/46

Související Přílohy

Související Obrázky

Čajová panenka (Schäffer)
Dekorace Psohlavců (soudní síň, před popravou v Plzni)
Holice, Klicpera, Jiráskův pohřeb a návrat do rodného Padolí, 1930
Los ze Silvestra
Luže, 200 let divadla v Luži - výstava
Luže, 200 let divadla v Luži - výstava
Luže, Cácorka, 1926
Luže, Jaroslav, 200 let ochotnického divadla v Luži, 2001
Luže, Jaroslav, Pamětní kniha ochotnického divadla I., 1801 - 1925
Luže, Jaroslav, Pamětní kniha ochotnického divadla I., 1801 - 1925
Luže, Pozvánka na oslavy 200 let divadla
Luže, Psohlavci - scéna
Luže, Uzel, 1923
Luže, Vojnarka, 1930
Michálek Miroslav Luže, portrét
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 14,  kulisy, scénografie
Nápovědní budka v budově sokolovny
Nápovědní budka v divadle na Chlumku
Návrh scény Aleše Němečka Pekelný mariáš
Nora
Režijní kniha  Cestující študent


Mapa - Luže

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Luže, Jaroslav, Pamětní kniha ochotnického divadla I., 1801 - 1925
Luže, Jaroslav, Pamětní kniha ochotnického divadla I., 1801 - 1925
Luže, 200 let divadla v Luži - výstava
Luže, 200 let divadla v Luži - výstava
Luže, Pozvánka na oslavy 200 let divadla
Luže, Uzel, 1923
Luže, Vojnarka, 1930
Čajová panenka (Schäffer)


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.