Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Skuteč

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Chrudim, okres
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1770
Jedna z nejstarších ochotnických div. tradic u nás. Podle Pamětní knihy Družstva divadelních ochotníků se divadlo ve městě hrálo už 1770-1790, avšak hry, o nichž je zmínka, prokazatelně vznikly později. Zvláštní způsob zvaní. Jeli, asi v kostýmech, na slavnostně okrášlených koních po okolních lokalitách.

1820 první představení Družstva divadelních ochotníků v Panském domě, později ve staré škole pod kostelem, poté u pernikáře Holého a v hostincích U zlatého lva a u A. Konečného.

1824-1834 hráli studenti.

1836-1846 se nehrálo.

1847 - z iniciativy magistratního rady Václava Hruše hrála skupina ochotníků.

1862 v čele ochotníků p. Jehlička
1864 opraveno jeviště a dekorace
1867 uvedeny 4 hry, Okresní úřad ochotníkům ztěžoval jejich činnost, mj. zakázal představení Husičky z Podháje.
1868 Škola.

1870 zal. Družstvo div. ochotníků.

1881 Družstvo zakládajícím členem Matice divadelní, poté ÚMDOČ.
1987 poslední představení.

1892-1938 Družstvo pro vystavění a zřízení stálého divadla a tělocvičny.

1922-1937 DS Tyl.
1922 Jednota legionářů.
1925-1927 a 1933-1934 Živnostenská škola.
1925 Organizace strany soc. demokratické.
1927-1932 spolek mládeže Havlíček.
192x Orel.

1931-1937 NJS.

1942-1943 LD Učednické besídky, ved. Jar. Vápeník., zah. v sále záložny, v tělocvičně dívčí školy.
1943-1944 LD MŠ v ul. Jesenské.
1947 Sokol.

1951-1953 zal. DS Skalák ZK Skutečský průmysl kamene.
1954-1955 Soubor výboru žen.
1959 ZDŠ Skuteč Timur a jeho parta.

1993 DS.
1994 zal. DDS Kacafírek ZŠ Smetanova, ved. Š. Doležal.

2006 Gymnázium.
Bibliografie:
Almanach divadelní 1869, s. 106.

Československá vlastivěda, díl IX. Umění, sv. 4; Divadlo, s. 61, záznam Jana Melichara.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1969. II.díl, s. 291, 298.

Dílny moderních jevišť Pepa Máca. Nabídkový katalog. Újezd u Brna,vl.n.,s.a., s.55-57.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

CHRUDIMSKO. Hradec Králové, Kruh 1989, s. 226. (Jiří Sommer.)

KAREN, Bedřich: Epizody. Praha, Čs. kompas 1946, s. 106-107.

KOPS, Jaroslav: Zapomenutý protagonista ochotnického divadelnictví. (Jan Melichar.) AS 1984, č. 7, s. 23.

KURZ, V.: Sto sedmdesát let ochotnického divadla ve Skutči.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s. 124-125.

LADECKÝ, Jan: Seznam předmětů divadelního oddělení Národopisné výstavy českoslovanské roku 1895. In Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Div. odbor NVČs 1895, s.180 - 193. Vystaveno: Podobizna členů spolku divadelních ochotníků ve Skutči. Následné uložení exponátů nezjištěno.

LISTY z kroniky. Pochodeň 16. 8. 1983, č. 192, s. 4.

LONGINOVÁ, Martina, Mgr.: Ohlédnutí za krajskou přehlídkou dětského divadla Dětská scéna v Chrudimi. 1. dubna 2006. Deník dětské scény 2006/0.

MELIŠ, E.: Průvodce hudební a divadelní. Seznam ochotnických divadel v 4echách a na Moravě. Praha, Mikuláš a Knapp, 1868, s. 102. A DS Erben Miletín. Kopie kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 447-448.

NEOBYČEJNÁ výstava (Ochotnické divadlo ve Skutči). Pochodeň 12. 8. 1983, č. 189, s. 4.

nesign.: Ze Skutče, Česká Thalia 1, 1867, s. 29, 94

PAMĚTNÍ kniha Družstva divadelních ochotníků ve Skutči. Od trstenické stezky 1930/31, s. 13-16.

ROUČKA, Jaroslav st. - ZÁSTĚRA, František: Nahlédnutí do historie našeho divadla. Skutečské noviny 1997, s. 10. kART.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931. s. 104-106. kIPOS, kART.

Topek Fr.: Ze Skutče, Pražské noviny, 29.4.1847
VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 321.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.), s. 149.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla. Doba obrozenecká 1771-1824. Praha. Orbis 1956, s. 506.

VONDRÁČEK, Jan: Dějiny českého divadla, 2. Doba předbřeznová. 1824-1846. Praha, Orbis 1957, s. 110, 112.

ZEMANOVÁ, Jana: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2001. 2 s. kART.

Zprávy Loutkářského soustředění 1942, č. 2, s. 4.

Zprávy Loutkářského soustředění 1943, č. 2, s. 2.

Zprávy Loutkářského soustředění 1944, č. 1, s. 1.

ZPRÁVY o činnosti divadelních ochotníků v Čechách a na Moravě. Z Almanachu Matice divadelní. Praha, J. Otto 1882. s. 172-174.
Archivy:
Brno, Moravský zemský archiv: Fond G Pozůstalosti, Jan Melichar 1833-1901, G 55: Seznam her skutečských ochotníků, rkp.

Chrudim, Regionální muzeum, Arch. č. 6976

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/251/97, Družstvo div. ochotníků 1896, 1897.
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/4342/1925, Dramatický sbor J. K. Tyl (zal.).
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/251/55, Družstvo pro vystavění a zřízení stálého divadla a tělocvičny 1892, 1897.

Svitavy, Státní okresní archiv se sídlem v Litomyšli, Polička, Spolek divadelních ochotníků, Plakáty, Ka 5

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Osobnosti

Související Organizace

Související Obrázky

Letopisy, s. 106, Skuteč, vývoj do 1868
Letopisy, s. 107, Skuteč, vývoj do 1868
Letopisy, s. 108, Skuteč, vývoj do 1868
Letopisy, s. 109, Skuteč, vývoj do 1868
Letopisy, s. 110, Skuteč, vývoj do 1868


Mapa - Skuteč

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.