Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Křičeň

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pardubice
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 1890
Od 1890(?) volné sdružení ochotníků a agrární dorost.

1921 Tyl.
Příležitostně i žactvo a Sokol.

Ve 30. letech MSRD.
1939 Národní souručenství.

V 50. letech ČSM.

1961 pohostinsky DS OB a JZD ve Valech.
Bibliografie:
HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 402.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
OÚ Křičeň, pamětní kniha obce od nejstarších dob-1937.
Obecná škola Křičeň, kroniky školy 1881-1919, 1919-1963, 1940-1944.
OkÚ Pardubice, ka 485, 722: arch. mat. 1921-1931.
JNV Pardubice, ka 157, 178: arch. mat. 1946-1951.
ONV Pardubice, ka 132, 179, 273: arch. mat. 1921-1961.
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 134, 1939
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 136, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Sg. 18 Věci spolkové, kar. 485

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1921-1923, i. č. 377/3860/1921, Vzdělávací spolek div. ochotníků J. K. Tyl.
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/1449/1928 (změna).
Fond ZU Spolky 1927-1930, i. č. 389/5300/1929, Vzdělávací a DS J. K. Tyl (odvolání).

Související Obrázky

Kříčeň, děti, Pohádka o České duši
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1942
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, 1943


Mapa - Křičeň

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Kříčeň, děti, Pohádka o České duši