Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Ostružno

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jičín
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1922
Od 1922 DJ Sokola.
1923 OS.
1926 i DS SDH.
1929 první divadlo v přírodě Okrskové sdružení republikánského dorostu.
Za 2. svět. v. Dkr.
Po válce činnost ochotníků 1946 obnovena, též divadlo v přírodě.
1948 ochotníci zakoupili 100 skládacích židlí. Často vystupovali i v okolních obcích, např v Mladějově, na Bradech atd.
1951 se SDO připojil k Újezdní OB jako DrO.
V 50. a 60. letech ŠS.
Bibliografie:
FAJSTAUEROVÁ, Hana - HOLÁ, Jiřina - MATĚJKA, Ivan: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-1999. 25 s. Viz Místa/Okresy/Jičín/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 123.

VOLÁK, Jan: Zpracoval informace pro MČAD. Rkp. 2000. 3 s. kART.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/7259/1923, OS.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2548/1942, Div. kroužek.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/2307/1943, Div. kroužek.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Ostružno

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':