Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Sobotka

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Jičín
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 183x
1628, 1630 školní bakalář dostal odměnu za to, že ”komedii do chrámu Páně připravil” - nejstarší dostupná zpráva o českém představení mimo jezuitské koleje severozápadních Čech.

Po 1770 Útěk rodiny Spasitelovy do Egypta, autor patrně držkovský rodák, zdejší kaplan Merklas.

30. a 40. léta 19. stol. české ODi, hrálo se U Horáků, potom U Řeháků aj,
1936-1937 “ředitelem divadla” V. Laštovka.

1849 ustavena Divadelní jednota, v čele vlastenecký kaplan D. Šimůnek, pro divadlo upravena budova solnice vedle radnice, jedno z prvních měst v Čechách se stálým divadlem.

Od 1851 v ODi pauza.

1856 hráli studenti, v čele např. Václav Šolc (1838-1871, básník, též 1863-1865 h. kočovných společností), F. V. Jeřábek (1836-1893, dramatik).

1862 - "Ochotnické divadlo v Sobotce je zavřeno, neboť bylo to pro činné ochotníky spatnou odměnou, když před prázdnými lavicemi hráti museli." (Dalibor 10. 7. 1862)

1901 zakoupili sobotečtí ochotníci vzácné loutky Antonína Suchardy st. od známého východočeského loutkáře Františka Hanuše (asi 1834-1903) z Rychnova nad Kněžnou. Pod vedením místního lékaře J. Sedmidubského. Příležitostně hráli v Městském divadle, poté v hostinci U dvou lip na náměstí. Po 1. svět. v. v hostinci Pošta pod ved. Jos. Fejfara, s ním pak v školní kreslírně. Nakonec v malém sále sokolovny až do 2. svět. v.

1907 Hasiči

1909 Zábavní odbor Ruského klubu

Dále hrály Nová scéna (ještě 40.léta 20.století), Baráčníci, politické strany.

1923 činoherní a operetní soubor Havlíček.

1926 zal. Malá scéna, do konce 30. let.

1947 LD Junáka, místní autor I. Bubela.
1947 na Humprechtě výstava Loutkářství na Sobotecku.

Od 1962 ve Šrámkově domě tříleté školení recitátorů.

od 1964 v místě první cyklické krajské semináře uměleckého přednesu pro ved. souborů ze všech okr. Východočeského kraje, org. KKS Hradec Králové, Jos. Vavřička (viz Hronov) ve spolupráci s Archivem Fr. Šrámka, M. Hejnová, odb. realizace ÚDLUT Praha, výrazně ovlivnily rozvoj a úroveň oboru v kraji.

1962 též zal. Recitační studio Šrámkova domu (RSŠD), studentský a později částečně dětský soubor, zal. ved. Archivu Fr. Šrámka M. Hejnová (1905-1985).

1957 Šrámkova Sobotka, zal. Mil. Hrdličková-Šrámková, M. Hejnová a D. Bílková-Kyzivátová, festivaly netradičního pojetí české literatury a českého jazyka.
1961 opřeny o místní Archiv Fr. Šrámka a Šrámkův dům, zpoč. ved. V. Hejn, poté až do 80. let M. Hejnová, ve spolupráci s ÚDLUT, později div. odd. ÚKVČ koncepce festivalu. Dopolední odborné přednášky pro učitele, večer kulturní programy, v zah. den Poetické odpoledne, vystoupení východočeských souborů (zač. jako konfrontace recitačních studií ze Sobotky, Svitav, Hlinska a Havlíčkova Brodu, zal. jako součást koncepce cyklického školení ved. v místě).
1968 součástí celostátní soutěž.
Od 80. let přehlídka a dílna uměleckého přednesu studentů PF a FF.
Od pol. 90. let celostátní setkání učitelů, knihovníků a studentů bohemistiky k jazyku a komunikaci, viz BČAD, kap. Festivaly-přehlídky.

1982 Pražská pobočka RSŠD.

2006 Rekonstrukce sálu v objektu bývalé solnice.

1971 WP - RSŠD, Wolker: Jitřní píseň
1973 ŠP – RSŠD, Šrámek - Martinec: Chvála jazyka
1985 NP DRRK Mělník - Přípravka RSŠD, Hrubín - Vodňanský a další - Štembergová-Kratochvílová: Jako slunce, jako chleba
1988 NP DRRK Mělník - Přípravka RSŠD, folklorní texty sest. Š. Štembergová-Kratochvílová: Masopustní žerty
1990 DDL Prachatice – Přípravka RSŠD, Čapek - Štembergová-Kratochvílová: O princezně solimánské
1992 DDL Prachatice - Přípravka RSŠD, Hurník - Štembergová-Kratochvílová: Divné jméno
1993 ŠP, LCH, FEMAD, JH - Studio Šrámkova domu, Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla.
Bibliografie:
BIBLIOGRAFIE českého amatérského divadla. Zprac. Jiří Valenta a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1999. 216 s., 2027 záznamů., č. 994.

BÍLEK, Karol: Kdo je kdo v dějinách Sobotecka. Sobotka 1995.

BÍLEK, Karol: Ochotnické divadlo na Sobotecku 1865-1868.
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1971, č. 1 - 2, s. 8-9.

BÍLEK, Karol: Sobotka a divadlo. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1982, č. 2, s. 22.

BÍLEK, Karol: Sobotka a divadlo. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, 1983.

BÍLEK, Karol: Znáte zkratku RSŠD? (Recitační studio Šrámkova domu). Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1964, č. 4, s. 1-2.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s. III.

BUDAGOVOVÁ, Ludmila: Burnaja žizň tichoj češskoj provincii. (Šámkova Sobotka. Jejo ljudi, istorija i sovremennosť.) In: Slavjanskij almanach 2001. Moskva, izd. Indrik 2002, s. 444-456.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 58, 99, 101, 256, 375, 376.

DANÍČKOVÁ-VAŇKOVÁ, Sylva: Divadelní vzpomínání. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1970, č. 1, s. 5-6.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983 II. díl, s. 291.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, III. díl, s. 178.

DĚTSKÁ SCÉNA 2007, KP Dětská scéna, Divadlo Jesličky, Hradec Králové – 2007. Divadelní HROMADA IL. jaro 2007, s. 45-50.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

FAJSTAUEROVÁ, Hana - HOLÁ, Jiřina - MATĚJKA, Ivan: Soubor informací o amatérském divadle v obcích okresu Jičín. MaG Jičín. Rkp. pro MČAD 1998-2000. PC ART. Viz Místa/Okresy/Jičín/Texty.

FEJFAR, Josef: Vzpomínky na Fráňu Šrámka: scénování Šrámkových her v Sobotce. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1967, č. 3, s. 3-4.

HALBICH, Václav: Vzpomínka na divadelní činnost TJ Sokol v Sobotce. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1969, č. 6, s. 52.

HEJDUKOVÁ, Dana: Dramatická výchova v přípravce RSŠD v Sobotce. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1980, č. 4, s. 42.

HEJN, Václav: Studentské divadlo v Sobotce a Fráňa Šrámek. In: Sobotka 1848-1948. Sobotka, MNV 1948.

HEJNOVÁ, Marie, podepsáno M. H.: Dvacet let Recitačního studia Šrámkova domu. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1982, č. 1, s. 2-3.

HEJNOVÁ, Marie: Fráňa Šrámek a studentské divadlo v Sobotce. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1978, č. 3-5, s. 18-20.

HEJNOVÁ, Marie: Knížka o Milce. O Miloslavě Hrdličkové-Šrámkové, též o založení
festivalu. Hradec Králové, Kruh 1985.

HEJNOVÁ, Marie: O recitačním studiu Šrámkova domu: několik čísel a fakt. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1967, č. 10, s. 2-3.

HEJNOVÁ, Marie: Třicet let Šrámkovy Sobotky. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1986, č. 1, s. 1-3.

JEŘÁBEK, František Věnceslav: Proslov k otevření divadla soboteckého 1857. Sobotka 1983, nestr. (kresby Zdeněk Mlčoch). SA Fr. Černý, kopie kART.

JIČÍNSKO. Amatérská scéna 1967, č. 1, s. 23.

KOLEKTIV: Zázrak nového společenství. Sobotka, MKS 1996. 21 s.

KUBŮ, Marie: Vzpomínky a zážitky z ochotnického divadla. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1969, č. 2-3, s. 19-20.

MěÚ Sobotka: AMS - Sr I/36, Registra záduší soboteckého, Pamětní knihy divadla v Sobotce (představení od 70. let ve městě) MěÚ.

MIKANOVÁ, Eva: Literátské bratrstvo v Sobotce. Sborník. Sobotka 1968, s. 13.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 467-469.

NOVÁK, Ladislav: Sobotečtí ochotníci. Divadelní list Máje 1906, r. 2, s. 272-273 (3x foto na s. 268 a 269).

PFEIFER, Petr: Marie Hejnová: 26. 5. 1905 - 15. 9. 1987. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1997, č. 4, s. 5-6.

PFEIFER, Petr: O jeho práci: Hromada 1992, č. VI, s. 165; 1998, č. 21, s. 26.

PLCH, Jaromír: Lístek z dějin ochotnického divadla v Českém ráji. OD 1959, č. 1, s. 10.

PROVAZNÍK, Jaroslav: Hradecká přehlídka dětského divadla 16. - 18. 4 - tentokrát s řadou otazníků. Deník dětské scény Trutnov 2004/0.

PŮLPÁNOVÁ, Geňa: O loutkáři panu Šimkovi. Zpravodaj.

RICHTER, Luděk: Dětská scéna v Hradci Králové...2006. Deník dětské scény 2006/0.

RON, Vojtěch : O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Rkp. 1998. kART.

SAMŠIŇÁK, Karel: O loutkářích a loutkářství na Sobotecku. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1983, č. 2, s. 21-22.

SAMŠIŇÁK, Karel: Památka lidových loutkářů. Zpravodaj

SAMŠIŇÁK, Karel: Řezbář loutek ze Sobotky. Zpravodaj

SEDMIDUBSKÝ , J.: Ze Sobotky. ČL 1913, s. 78.

SAMŠIŇÁK, Karel: O loutkách a loutkářích na Sobotecku. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1983, s. 21.

SEVERA, J.: Divadelně ochotnická činnost na Sobotecku v posledních letech. Dom 1/29-32. KK.

SOBOTECKÝ genius loci aneb Pozapomenuté divadlo. Podepsáno ToH. Splav 1999, č. 4., s. 1.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Bylo by potěšitelné… Amatérská scéna 1988, č. 8, s. 8.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Šťastné děti. Amatérská scéna 1986, č. 7, s. 11.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava (sest.): Sobotecká Šrámkovská tradice. Sborník. Sobotka, OB 1971. 32 s.

Šrámkovy Sobotky 1967, č. 8, s. 7-8.

Šrámkovy Sobotky 1983, č. 2, s. 22.

Šrámkovy Sobotky 1971, č. 3-4, s. 47.

10 LET RSŠD. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1972, č. 8, s. 74.
ŠRÁMEK, Fráňa: Listy z léta. Uspoř. Václav Hejn. Hradec Králové, Východočeské nakladatelství 1966.

ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka: Životopisný článek
(Radim Svoboda aj.), soupis inscenací a bibliografie (Jaroslav Provazník). Tvořivá dramatika 2001, č. 1, s. 54-58.

TURNOVSKÝ, Josef Ladislav: Paměti starého vlastence I. Praha s. a. (1900), s. 144-151; Z pamětí starého vlastence. Sobotka, OB 1984. 4 s. M Jičín.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 327.

VLACH, Miroslav: Obnova ochotnického divadla v Sobotce v roce 1857. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1965, č. 1, s. 7; č. 2, s. 3; č. 3, s. 3; č. 4, s. 4; č. 6, s. 4-5; č. 8, s. 14.

VLACH, Miroslav: Loutkové divadlo. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1973, č. 11-12, s. 86-87.

VLACH, Miroslav: Sobotka a divadlo. Rkp.

VRÁNOVÁ, Božena: Vzpomínka na Šrámka a jeho studentské ochotníky. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 1982, č. 2, s. 19-20.

----
Dalibor 10. 7.1862.

Zprávy Loutkářského soustředění 1947, č. 3, s. 8; 31.8.
Archivy:
LA PNP, fond Šrámek, Fráňa:
Plačící satyr. Autorovo vysvětlení smyslu hry pro plakát na divadelní představení v Sobotce 1923, strojop. s rkp. poznámkami, 1 list, 8.

MěKS Sobotka:
Pamětní a účetní kniha ochotnického divadla v Sobotce, založena počátkem století XX.

Regionální MaG Jičín: Loutky Ant. Suchardy st., př.č.996/87. Loutky mnich a selka zapůjčeny pro expozici v Miletíně.
Ve fondu býv. soboteckého muzea, v depozitáři M Jičín jsou ještě loutky šlechtice a venkovana.

Státní okresní archiv Jičín
Fond Archiv města Sobotky, stará registratura I/36 - Registra záduší soboteckého z let 1628-1638 (vydání l roku 1628).
Zápis : "Na poručení pana děkana bakaláři na pozlátko, že komedii do chrámu Páně připravil, dáno 3 groše, 6 denárů." (Dle inf. Karola Bílka, PNP)
Soudobá dokumentace Sobotka
Časový rozsah: 1801-1951
Metráž: 2,83 bm (z toho nic není zpracováno)
Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Původce fondu (sbírky): nezjištěno z důvodu nezpracovanosti (Muzejní spolek Sobotka?, Městské kulturní středisko Sobotka?)
Tematický popis: sbírkový materiál týkající se Sobotky
Archivní pomůcky: nejsou

Název fondu (sbírky): Městské kulturní středisko Sobotka
Místa vzniku fondu Sobotka
Časový rozsah: 1944-1964
Metráž: 0,12 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Osvětová beseda Sobotka, Městské kulturní středisko Sobotka
Tematický popis: Korespondence o vybudování hist.lit.expozice v muzeu na Humprechtě 1952-1953,korespondence - Šrámkova Sobotka 1964, hist.lit-muzeum na Humprechtě, různá korespondence 1957, majetek,nemovitosti 1944-1951, účetní záležitosti 1953-1958.
Archivní pomůcky: nejsou

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1924-1926, i. č. 384/5416/1926, Ochotnický DS Malá scéna (zal.).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, NA, DNM.

Související Přehlídky

Související Ročníky přehlídek

Související www odkazy

Související Obrázky

Hradec Králové, Krajské kulturní středisko, Impuls, Sobotka, Šrámkova Sobotka, 1974
Kresba Zdeňka Mlčocha na titulní stránce pamětního listu
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 19, první budovy a sály
Sobotka, 1628, 1630 školní bakalář dostal odměnu za to, že ”komedii do chrámu Páně připravil”
Sobotka, divadlo, strop, návrh Josefa Mánesa, bar
Sobotka, Fráňa Šrámek mezi soboteckými ochotníky; foto
Sobotka, Mánesův návrh na výzdobu divadla, 1861
Šrámek, Fráňa, foto
Sucharda Ant. st.: Loutky mnich a selka, 2. pol. 19. stol.
Titulní strana: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky


Mapa - Sobotka

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Sobotka, Mánesův návrh na výzdobu divadla, 1861
Kresba Zdeňka Mlčocha na titulní stránce pamětního listu
Sobotka, divadlo, strop, návrh Josefa Mánesa, bar
Šrámek, Fráňa, foto
Sobotka, Fráňa Šrámek mezi soboteckými ochotníky; foto
Titulní strana: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.