Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Borová

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Náchod
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1901
1901 OJ Havlíček.

1914 Sokol.

Od 1930(?) v provozu školní LD.
1932-1933 ŠS, později mj. Kouzelný prsten, též v Novém Hrádku.
Pod hrozbou války 1938 činnost ochabla.

1952-1987 Divadelní soubor MOB.
Hrálo se Pod lípou čp. 32, zde rozšířeno jeviště, hostování v Šonově, Jizbici.

1969 vyhořela hospoda Pod lípou, kulturní činnost v podstatě skončila. Menší akce ve školní tělocvičně.

Činnost DDS zajišťovala MOB společně se školou.
Bibliografie:
BALCAR, Karel: Informace pro MČAD dle obecní kroniky. Rkp. 1999.

DUBSKÁ, ALICE: Informace pro MČAD. Rkp. 2000.

HLADKÝ, Ladislav: Soubor informací o ochotnickém divadle na okrese Náchod (dle materiálů SOkA). Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. kART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 82.
Archivy:
Borová, OÚ:
Obecní kronika.
Obecní kronika (1953 - současnost) s. 298-303.
Obecní kronika, Kronika TJ Sokol.

Náchod, Státní okresní archiv:
Rejstřík spolků OkÚ Náchod, 1902, 1937, 1938; fond Jiráskův okrsek ÚMDOČ, kn č. 11: OJ Havlíček oznamuje okrsku, že byla státním policejním úřadem rozpuštěna. Uveřejněno v Úředním listu, č. 149 z 28. 6. 1938 (9. 2. 1939).

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1948, i. č. 430/3246/1948, SDO Sokol.

Mapa - Borová

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':