Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Police nad Metují

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Náchod
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1820
Kolem 1740 zal. tradice křížové cesty buď Bonaventurou Pitrem (viz Jirásek, Sousedé, Emigrant), nebo jeho předchůdcem.

Na poč. 19. stol. se h. v soukromém divadle paní Vachové, manželky lékaře, v čp. 3 proti klášteru.

1820 založen OS, hrál v hostinci U Antošů (později hotel Hvězda) na náměstí, až do požáru 1842.
Od 1840 se ochotnické divadlo hrálo v hostinci U zeleného stromu na náměstí čp. 75.
Od 1868 se hrálo U Freiwaldů (později hotel Pejskar) na horním náměstí čp. 22.

1869 založena JDO,
od 1877 jako SDO Kolár.
1877-1888 se h. též v Aréně, v panském pivovaře v přírodě, jeviště bylo v altánu.
Od 1896 se h. u Richtrů, ve 20. letech 20. stol. také v přírodě u bukovického mlýna, na Hvězdě, v Ochozí.
1897 SDO pokračoval.

Od 1923 mládež Československé strany lidové v bývalém refektáři kláštera nábožensky laděné hry.

Ve 20. letech 20. stol. LD Sokola.

Občas h. i členové Církve československé, zřejmě i Sokol.

1940 otevřena budova Kolárova divadla, podle vzoru Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí, stavělo se od r. 1939 (fotografie v Českém divadle 194, č. 6 a 8).

1945 LS NTV(?), mj. Pásmo Otvíráme českou kroniku, Rubín krále Jaromíra (Průcha).

1956 zal. DS OB. Hrálo se v kinosále, v létě v zámecké galerii.

1958 LS OB.

1970 oslavy 150 let ODi.

Konec 90. let DDS Za pokus to stojí. 2000 Koráb Racek (Sypal), ved. P. Scholz.
Bibliografie:
30 LET Divadelního souboru Osvětové besedy Police. Vydala OB Police jako přílohu Polického zpravodaje 1986.

ALMANACH k otevření nové budovy Kolárova divadla v Polici nad Metují k oslavě 120 let Ochotnického divadla v Polici nad Metují. Police nad Metují, DS Kolár 1940. KK.

ALMANACH 2000. 180 let ochotnického divadla v Polici nad Metují, 60 let Kolárova divadla. Police nad Metují 2000. 47 s.

BRANDEJS, Stanislav: K dějinám divadla v Polici nad Metují. České divadlo 1940, č. 6, s.

BRANDEJS, Stanislav: Kniha o Polici nad Metuji a Policku I. Police nad Metují 1940, s. 203-204.

CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 27, 153.

CÍSAŘ, Jan: O přehlídce v Červeném Kostelci, ale nejenom o ní. DS Kolár. Námluvy. Hromada 2001, č. XXXI

CÍSAŘ, Jan: Setrvalý stav. V Červeném Kostelci standard a jeden fenomén navíc. Amatérská scéna 2006, č. 2, s. 24-27.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové 1995, č. 9.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1969, II. s. 291.

DIVADELNÍ HROMADA, 1995, č. 12, s. 354; 2000, č. 28, s. 43. Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Red. kolektiv. Od r. 1992 3x ročně, do 1998 vydáno 23 čísel. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků. Prům. 48 s.

DIVADELNÍ HROMADA, 2001, č. XXXI, s. 13. Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Red. kolektiv. Od r. 1992 3x ročně, do 1998 vydáno 23 čísel. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků. Prům. 48 s.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 135, obr. s. 251.

HRAŠE, Jiří: Jedenáct cen za jeden akt. Amatérská scéna 2002, č. 3, s. 36 - 37.

JAHN, Viktor: Ochotnické divadlo v Polici nad Metují v r. 1847. Podle deníku J. A. Vepřka. Police nad Metují, DS Kolár 1940. KMd, DNM: T 3599, dMK GC 12689.

JAROMĚŘ, 6.-8.10.2006 přehlídka činoherního ochotnického divadla. Amatérská scéna 2006, č. 6, s. 58. Zprávičky Internet

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 180. kART, KK.

JILEMNICE: 12. ročník festivalu Březen – měsíc divadla, divadelní HROMADA 2006 - jaro.

JIRÁSEK, A.: Sousedé. Praha 1884. (1. knižní vydání, zde popis divadelních průvodů.)

KAŠPAR, Jiří: Kronika Spolku divadelních ochotníků Tyl v Meziměstí 1919-2005 Divadelní přehlídky. CD kART

KNÍŽÁK, Milan: Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950, 2005, s. 507.

KOLÁROVO divadlo. Pohlednice s otiskem pamětního poštovního razítka Otevření divadla Kolár. 8. 7. 1940. kART.

Kronika DS 1928 součástí div. expozice výstavy národního rozvoje v Jaroměři. Max Lederer: Divadelní kroniky. In: Stráž osvěty 1928(?), č. 8.

Loutkářský zpravodaj KDO Hradec Králové 1958, č. 2.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 185-186.

POLICKO. Police 1986.

RICHTEROVÁ, Ivana: O její práci. DIVADELNÍ HROMADA, 1995, č. 12, s. 354.

RICHTEROVÁ, Ivana: O její práci. DIVADELNÍ HROMADA, 2000, č. 28, s. 43.

RON, Vojtěch: O nejstarších teatrálních produkcích. Souhrny informací o jednotlivých místech a odkazy na prameny. Zpracováno pro Místopis. Rkp. 1998. Obsahují též excerpce ze studií jiných badatelů. kART.

RON, Vojtěch: Heslo z připravované České divadelní encyklopedie, Biografického slovníku (DÚ): Pitr, Josef Bonaventura. Obsahuje výklad a bibliografii. kART.

RON, Vojtěch: Velkopáteční pašijová procesí. Český lid 1993, č. 4.

SEMRÁD, Vladimír: Jaroměř 1961. Ochotnické divadlo 1961, č. 8, s. 176-178.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s.

ŠEBOR, Miroslav, Police n. M.: Kolárovo divadlo v Polici nad Metují. České divadlo 1940, č. 6, s. 104.

ŠTRONZO s citrónem v hubě. Divadelní Hromada 2002, č. XXXV, s. 17.–18. podepsán –sg–

TOMEK, W. W.: Příběhy kláštera a města Police nad Metují. Praha 1887, s. 297.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 281-282, kART.

VÝCHODOČESKÁ přehlídka amatérského činoherního divadla 2008. Programová brožura. Červený Kostelec , MěKS Červený Kostelec, IMPULS, VSVD 2008, s. 36-37.

ZÍDKA, Josef: Velikonoční pašijové hry na Ostaši. Od kladského pomezí 1928-1929, s. 120.

Zprávy Loutkářského soustředění 1945, č. 5, s. 1.

České divadlo 1939, č. 4, s. 36.
České divadlo 1940, č. 6, s. 104, č. 8, s. 146 a 147 (foto ze stavby i dokončené divadlo).
České divadlo 1940, č. 8, s. 150, č. 9, s. 179, č. 10, s. 192.
Československé divadlo 1925, č. 11, 2. str. ob., č. 17, s. 272.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Chlumec nad Cidlinou, Klicpera, Korespondence, ka 1, i. č. 9

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/235/182, SDO, zal. 1897.
Fond ZU Spolky 1941-1947, i. č. 427/1191/1941, SDO Kolár.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/854/1929, OS Kolár (změna).
Fond ZU spolky 1935-1937, i. č. 405/8709/1936, Kolár DS.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/1287/1938, Kolár SD.
Fond ZU spolky 1941-1947, i. č. 427/1191/1941, DS Kolár.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Sokol, ka 183. Kopie kART.

Videozáznam představení Revizor na DT 1995 pořídil Stanislav Šmíd, Štětí.

Související Obrázky

180 let ochotnického divadla
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 20, budovy 19. století
Miletín, muzeum, expozice, budování divadel
Nový Bydžov, Jirásek, Fotoalbum, XVI. Polické divadelní hry, 1961
Police nad Metují, 1820 - 1940 Program oslav 1940, 1, obálka
Police nad Metují, divadlo, Boční pohled, autor budovy Č. Mužík, 1939-40.
Police nad Metují, Kolár, budova starého divadla
Police nad Metují, Kolárovo divadlo
Police nad Metují, Kolárovo divadlo
Police nad Metují, vchod do starého divadla u Richterů
Police nad Metují: obraz z inscenace Kata a blázna


Mapa - Police nad Metují

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Police nad Metují, Kolár, budova starého divadla
Police nad Metují, vchod do starého divadla u Richterů
Police nad Metují, Kolárovo divadlo
Police nad Metují, Kolárovo divadlo
Police nad Metují: obraz z inscenace Kata a blázna
180 let ochotnického divadla


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.