Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Slatina nad Úpou

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Náchod
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1879
1879 první divadlo sehrály školní děti v prázdné třídě školy. Hru Pohřeb skřivánka sepsal učitel Lad. Zd. Macháček. (Vlčková)

1896 divadelní ochotníci.

1905-1941 ČOB Havlíček v Rufferově hostinci. R. Ferdinand Falta (*1891)
1905 SDO.

1910-1935 Vzdělávací jednota Tyl - ochotnické sdružení místních hasičů, sídlem Mikešův hostinec.
Po 1918 (?) LD Sokola. - založil a organizoval Božka Čapek, vydavatel

1926-1950 DS SDH.
1926-1940 DS Sokola.
1927-1959 ŠS.

1931-1941 DS Orla (v budově školy je uložen soubor jeho kulis).

Po 1945 představení v přírodě na různých místech obce.

1952-1958 DS ČSM.
1957 nově založený divadelní soubor hrál po prvé (Vlčková)
1958 ODi ustalo.

Za 90 let činnosti v 6 div. spolcích okolo 136 her různých žánrů, mj. Jan Hus, Naši furianti, Paličova dcera, Na manželské frontě klid, Teta Fany, postrach rodiny.
Bibliografie:
DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

Evidence odběratelů čas.Mladý loutkář 1961, vyd.KDO Hradec Králové.

HLADKÝ, Ladislav: Soubor informací o ochotnickém divadle na okrese Náchod (dle materiálů SOkA). Rkp. pro MČAD 1999. 10 s. kART.

HLADKÝ, Ladislav: Doplňky a připomínky pro MČAD. Viz Místa/Okresy/Náchod/Texty.

KANĚRA,Bedřich: Zpracoval informace pro MČAD.

MERTA, Jan: Poznámky z KPS-LD 1980, KKS Hradec Králové.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 453-454.

VLČKOVÁ, Věra: Slatina nad Úpou. Procházka minulostí a přítomností obce. Červený Kostelec, Mervart 2009, s. 42, 58, 107

2010 výstava kulis http://www.slatinanadupou.cz/aktualni-udalosti/kulisy-ochotnickeho-divadla-ve-slatine-nad-upou.html

2011 rozhovor s Karlem Pavláskem (90 let) http://www.youtube.com/watch?v=UXPdfqyV1Gk
Péčí o.p.s.Z babiččina kapsáře, Mečov natočila Kateřina Novotná, rozhovor vedla Zuzana Holasová
Archivy:
Náchod, Státní okresní archiv:
Rejstřík spolků, fond OkÚ Náchod.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1707, sg 30/252/164, Div. ochotníci 1896.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/476/18, Div. ochotníci 1905.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/476/51, Vzdělávací jednota Tyl 1910.
Fond ČM 1901-1910, i. č. 3303, sg 30/476/21, SDO 1905.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Pamětní kniha obce III (1926-1934), IV-VI ( 1935 - ). Kopie vybraných stránek kART.
Poznámka:
2011 dokumentaci divadelní činnosti zpracovávali Kateřina Novotná (Mečov) a Jiří Valenta

Související Obrázky

Hořičky, Malované opony, pozvánka, 2012
Hořičky, Malované opony, pozvánka, 2012
Hořičky, výstava Malované opony, 2012
Hořičky, výstava Malované opony, 2012, Josef Kačer instaloval expozici
Hořičky, výstava Malované opony, 2012, kulisa Slatina nad Úpou
Hořičky, výstava Malované opony, 2012, opona z Hořiček
Slatina nad Úpou, budova sokolovny, 1967
Slatina nad Úpou, část dekorace vězení
Slatina nad Úpou, dekorace lesa, Úhlejov Nápovědní budka, na výstavě v Hořičkách, 2012
Slatina nad Úpou, Havlíček, pamětník Ferdinand Falta podává informace Jiřímu Valentovi pro DbČAD
Slatina nad Úpou, Havlíček, propsekt potok v lese, autor neznámý, 193x, maj. Ferdinand Falta
Slatina nad Úpou, Havlíček, prospekt chalupa, plot, autor neznámý, 193x, maj. Ferdinand Falta
Slatina nad Úpou, Havlíček, prospekt horské údolí, autor neznámý, 193x, maj. Ferdinand Falta
Slatina nad Úpou, Havlíček, prospekt les, autor neznámý, 193x, maj. Ferdinand Falta
Slatina nad Úpou, Havlíček, prospekt les, skála, autor neznámý, 193x, maj. Ferdinand Falta
Slatina nad Úpou, Havlíček, prospekt socha v parku, autor neznámý, 193x, maj. Ferdinand Falta
Slatina nad Úpou, Havlíček, prospekt vesnice, autor neznámý, 193x, maj. Ferdinand Falta
Slatina nad Úpou, Havlíček, prospekt zámek, vodotrysk, autor neznámý, 193x, maj. Ferdinand Falta
Slatina nad Úpou, hostinec U Mikšů, pohlednice
Slatina nad Úpou, hostinec U Rufferů, pohlednice
Slatina nad Úpou, kulisy na výstavě v bývalé slatinské ZŠ v září 2010, foto Miloslav Holas
Slatina nad Úpou, kulisy na výstavě v bývalé slatinské ZŠ v září 2010, foto Miloslav Holas
Slatina nad Úpou, kulisy na výstavě v bývalé slatinské ZŠ v září 2010, foto Miloslav Holas
Slatina nad Úpou, kulisy na výstavě v bývalé slatinské ZŠ v září 2010, foto Miloslav Holas
Slatina nad Úpou, kulisy na výstavě v bývalé slatinské ZŠ v září 2010, foto Miloslav Holas
Slatina nad Úpou, Orel, Bártova pomsta 1946, účinkující se jmény, v přírodě
Slatina nad Úpou, Orel, Bártova pomsta, 1946, u Hořeňovských na zahradě
Slatina nad Úpou, Orel, Bártova pomsta, 1946, u Hořeňovských na zahradě
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, 2 postranice, pokoj,  s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, 2 postranice, sřasená opona.  s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, dveře pokoje, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, dveře světnice,  s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, dveře zámeckého pokoje, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, jiná zámecká sloupová síň, torzo 2,  s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, jiná zámecká sloupová síň, torzo s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, jiná zámecká sloupová síň, torzo, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, les 1, depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, les 10, 2 stromy, s.a., depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, les 11, 2 stromy, s.a., depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, les 12, 3 stromy, s.a., depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, les 3, depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, les 4, depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, les 5, depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, les 6, les s kameny, depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, les 7, 3 stromy, depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, les 8, s.a., depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, les 9, s pařezem, s.a., depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, lípa na síti, depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, malované okno pokoje, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, malované okno pokoje, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, náves 1, dům, depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, náves 10, chalupa se zídkou, s.a., depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, náves 11, vrátka, s.a., depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, náves 12, roubená chalupa, s.a., depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, náves 2, dům s oknem, depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, náves 3, zeď, depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, náves 4, chalupa s plotem, depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, náves 5, chalupa sroubená, depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, náves 6, dveře do domu, depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, náves 7, vrata se sloupem, depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, náves 9, dům s pavlačí, s.a., depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, pokoj, s.a., depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, vězení, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, vězení, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, vězení, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, vězení, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, vězení, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, vězení, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, vězení, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, zámecká sloupová síň 1-7 varianty, s.a., depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, zámecký pokoj 2x úzká, s.a., depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, zámecký pokoj, obr, jezero a hory, s.a., depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, zámecký pokoj, s.a., depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa, zámecký pokoj, s.a., obr, jezero a hory,  depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa,dveře pokoje 2, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa,les 2, depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa,náves 8, Chalupa s plotem, depozitář ve škole,
Slatina nad Úpou, Orel, kulisa,okno roubené chalupy,  s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, označení pořadí kulis, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, pant spojení odklopné části kulis, s.a., depzitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, Princ BéBé, 1947, v přírodě u Dvořáčků, účinkující
Slatina nad Úpou, Orel, sestava kulis lesa, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, sestava kulis vězení, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, sestava kulis vězení, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, sestava kulis zámeckého pokoje, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, technika spojování kulis, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, Vlaštovička 1946, účinkující se jmény, v přírodě v lomě
Slatina nad Úpou, Orel,kulisa, postranice, zámecký pokoj,  s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Školní představení z 50. let v hostinci U Rufferů
Slatina nad Úpou, Školní představení z 50. let v hostinci U Rufferů
Zápis o ochotnickém představení v obecní kronice


Mapa - Slatina nad Úpou

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Zápis o ochotnickém představení v obecní kronice
Slatina nad Úpou, Havlíček, prospekt horské údolí, autor neznámý, 193x, maj. Ferdinand Falta
Slatina nad Úpou, Havlíček, propsekt potok v lese, autor neznámý, 193x, maj. Ferdinand Falta
Slatina nad Úpou, Havlíček, prospekt socha v parku, autor neznámý, 193x, maj. Ferdinand Falta
Slatina nad Úpou, Havlíček, prospekt vesnice, autor neznámý, 193x, maj. Ferdinand Falta
Slatina nad Úpou, hostinec U Rufferů, pohlednice
Slatina nad Úpou, hostinec U Mikšů, pohlednice
Slatina nad Úpou, Orel, sestava kulis vězení, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, sestava kulis zámeckého pokoje, s.a., depozitář ve škole
Slatina nad Úpou, Orel, Princ BéBé, 1947, v přírodě u Dvořáčků, účinkující
Slatina nad Úpou, Orel, Vlaštovička 1946, účinkující se jmény, v přírodě v lomě


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.