Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Velký Třebešov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Náchod
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1896
1896-1958 SDO, u vzniku stáli hostinský J. Pitaš, řídící uč. J. Kolísko a Fr. Jarouš.

1971-1973 DrKr mládeže při OB.
Bibliografie:
HLADKÝ, Ladislav: Doplňky a připomínky pro MČAD. Viz Místa/Okresy/Náchod/Texty.

HLADKÝ, Ladislav: Soubor informací o ochotnickém divadle na okrese Náchod (dle materiálů SOkA). Rkp. pro MČAD 1999-2000. kART.

HNIKOVÁ, Marie; zprac. Informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001. 3 s. kART;

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 636.

ŠUBRT, Václav: Repertoáry Jaroměřska. Rkp. pol. 20. stol. SA Fr. Černý.
Archivy:
Náchod, Státní okresní archiv:
Fond Jiráskův okrsek ÚMDOČ, dotazníky ÚMDOČ 1943, kn č. 15; rejstřík spolků; Fond OkÚ Náchod. 18 T/5.

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1924-1926, i. č. 384/1988/1926, JDO (změna).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Velký Třebešov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':