Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Hostovice

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Část
Okres: Pardubice
Nadřazený celek: Pardubice VIII
První zpráva: 1935
1935-1937 SDO Tyl.

Ve 30. letech MOK, SDH a ŠS,
a to i za okupace 1939-1945.
Ročně 2-3 hry.
1935 Jednota republikánských zaměstnanců.
Bibliografie:
HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty.

LINHARTOVÁ, Hana - TUŽILOVÁ, Eva: Divadlo. In: 750 let Hostovic 1244-1994. Hostovice 1994, s. 3.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 256.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
OÚ Hostovice, pamětní kniha obce, 1914-1988.
OkÚ Pardubice, ka 1093:
archivní materiál 1934-1937.
Pardubice, Okresní úřad, Rejstřík povolení, Divadla a zábavy, č. knihy 130, 1935

Praha, Národní archiv:
Fond ZU Spolky 1935-1937, i. č. 403/2758/1937, SDO Tyl.
Fond ZU Spolky 1931-1934, i. č. 394a/10590/1934, SDO Tyl (změna).

Mapa - Hostovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':