Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Rokytno

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Pardubice
Nadřazený celek: Pardubický kraj
První zpráva: 19xx
Před 1914-1946 SDO Jirásek.

Po 1925 školní LD, hrálo 1x za 14 dní.
Bibliografie:
DUBSKÁ, Alice: Zpracovala informace pro MČAD. Rkp. 2000. PC ART.

FORMAN Karel a kol.: Společenský život, tělovýchova a sport. In 200 let školy 1794-1994. Historie Rokytna, s. 47. OÚ Rokytno 1994, SOkA Pardubice.

HLOUŠKOVÁ, Martina: Místopis OD okresu Pardubice. Rkp. pro MČAD. 43 s. Viz Místa/Okresy/Pardubice/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s. 400.

VOSYKA, V.: Statistika loutkářství v okrese Pardubickém. Loutkář 1926/27, s. 57.
Archivy:
Pardubice, Státní okresní archiv:
OÚ Rokytno, pamětní kniha obce 1871-1908. OkÚ Pardubice, ka 499, 722, 1118: arch. mat. 1931-1944. JNV Pardubice: ka 157: arch. mat. 1946.

Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/939/1931, SDO Jirásek (zal.).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Rokytno

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':