Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Opočno

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1835
1835 zal. F. A. Skuherský Ochotnický spolek, představení ve prospěch vybudování nemocnice.
Do 1884. Pokrač 1954-1956.
1863 DS Měšťanské besedy, po 60. letech 19. stol. div. činnost zatím nedohledána. Působila do 1912.

1878 zal. JDO. 1885-1939 jako(?) Jednota Kodym.

1884-1900 Zábavní spolek Kollár.

1898 Jednota divadelní, od 1901 vlastní jeviště v Kodymově Nd.

1921 zal. SDO, od 1930 jako SDO Šubert, vlastní jeviště, div. sál v Kodymově Nd.
1922 Dělnický DS Hus.

S myšlenkou zřídit LD přišli 1929 ochotníci, před tímto datem několik LD soukromých, J. Jebavý, J. Mervart ad. Veřejná loutková představení zah. 1931 v klášteře kvardiánem P. Klem. Hudcem.
1932 LS Sokola.
1935 upravena bývalá tělocvična Kodymova domu na LD.
1951 h. jako LS ZK ROH TOS.

1961 LS ZK Elektrosignál.
LS Průmysl mléčné výživy.

1972 Tesla.
1976 Zatímní divadélko.

1976 LS JZKP, marionety.

1985 LD obnoveno jako Opočenský Kašpárek.
1985 Skřítek.
1988 Loutková scéna.

1993 dívčí soubor Veselá kupa.
V 90. letech 20. stol. LS Zatímní divadélko.
Koncem 90. let Divadélko Batole.
V 90. letech 20. stol. DS KND (Kodymův Nd).
DDS ZUŠ.
1999 zal. DS Opočno.
1999 festival Divadelní podzim Opočno.
Bibliografie:
ALBRECHTOVÁ, Jana: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Rychnov nad Kněžnou. Rkp. pro MČAD 1998. kART. Excerpce viz Místa/Okresy/Rychnov nad Kněžnou/Texty.

BOUZA, Erik: 140 let ochotnického divadla v Opočně. Jiskra Rychnovska 1975, č. 26.

BOUZA, Erik: Z počátků opočenského ochotnického divadla. Kulturní kalendář Opočno 1983, č. 12, s. 3-5. kART.

DĚJINY českého divadla I.-IV. díl. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1969,; II, s. 291.

INFORMACE pro MČAD Alice Dubská. Rkp. 2000. PC ART.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl II, s. 150. Sály. kART, KK.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2002, s.100-101.

NOVÁK, Jan: Fenomén českého loutkářství. Nejstarší amatérské loutkářské soubory. Praha, vyd. Kant 2016, s. 111.

RATHOUSKÝ, Václav: Z historie opočenského ochotnického divadla. Opočenský zpravodaj 1984, č. 1, s. 1-4. kART.

RATHOUSKÝ, Václav: Ochotnické divadlo v Opočně v době okupace a po osvobození. Opočenský zpravodaj 1984, č. 2, s. 1-4. kART.

RATHOUSKÝ, Václav: Loutkové divadlo v Opočně. Opočenský zpravodaj 1984, č. 3, s. 2-5. kART.

SOKOLSKÉ loutkové divadlo v Opočně. L 1938/39, s. 75.

TYMICHOVÁ, Božena: Rkp. 2001. kART.

ZAHRADNÍK. Zdeněk: Amatérské divadlo Podorlicka. In: Divadlo Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou, OKS 1983, s. 13, 31, 36, 51. kART.

Z dopisu OD Dobruška 1961, pro ML KKS Vč kr. Adr.KZPR 1976.
nesign.: Repertorium ochot. divadel, Česká Thalia 1, 1867, s. 218České besedy, l. roč. č. 7, časopis věnovaný české společnosti vůbec a spolkům zábavným, divadelním, pěv. Hudebním zvláště. V Praze 10. 12. 1885.

Divadelní listy 1881, č. 1, s. 12, č. 32, s. 286, č. 41, s. 358.
Divadelní listy 1883, č. 18, s. 158, č. 22, s. 191, č. 30, s. 254, č. 35, s. 298-299.
Thalie 1896-7, č. 17-18, s. 218.
Thalie 1897-8, č. 14-15, s. 119, č. 16-17, s. 136, č. 18, s. 143, č. 21, s. 168, č. 22, s. 175,176.
Thalie 1998, č. 1, s. 5.
Thalie 1899-1900, č. 17, s. 138, č. 18-19, s. 149.
Divadelní listy 1902-3, č. 9, s. 164, č. 19, s. 344, č. 20, s. 354.
Divadlo, roč. 5, 1907, č. 12, s. 286.
Divadlo 1909, č.13, s. 339.
Archivy:
Hradec Králové, Státní okresní archiv, Hradec Králové, Krajské kultulní středisko, Impuls, Lidová konzervatoř Východočeského kraje, Materiály vzdělávání 1972 - 1979, 1981 - 1987, ka 37, i. č. 120

Náchod, Státní okresní archiv:
Fond Jiráskova okrsku ÚMDOČ, kniha č. 1.

Praha, Národní archiv:
Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/3617, SDO.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/1412/1921, SDO.
Fond ZU spolky 1927-1930, i. č. 389/1139/1930, SDO Šubert (změna).
Fond ČM 1856-1883, i. č. 578, sg 30/6/5289, Zábavní spolek Kollar.
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/228/150 Zábavní spolek Kollár, 1899 (rozpuštění 1900).
Fond ČM 1884-1900, i. č. 1704, sg 30/228/127, Jednota divadelní, 1898.
Fond ZU spolky 1921-1925, i. č. 378/2120/1922, Dělnický DS Hus.
Fond ZU spolky 1938-1940, i. č. 414/892/1939, Dělnický DS Hus.

Praha, Div. odd. Národního muzea: C 533, Pl JDO.

Rychnov nad Kněžnou, Státní okresní archiv:
Název fondu (sbírky): Jednota divadelních ochotníků Opočno
Časový rozsah: 1835-1949
Tematický popis: Spisy: divadelní hry, knihy zápisů schůzí výboru a valných hromad, české divadlo v r. 1835.
Archivní pomůcky
HASOŇ K.-JUZA J.: JEDNOTA DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ OPOČNO, 1835 - 1949. Sdružený a skupinový inventář (část), 1980, s. 1, ev.č. 54/30.
Jednota Kodym, Opočno, 1885-1939. Ev. č. pomůcky 54/28; JDO Opočno, 1835-1949. Ev. č. pomůcky 54/30; Měšťanská beseda, Opočno, 1863-1912. Ev. č. pomůcky 54/34.
Městská beseda, Opočno, 1863-1912. Ev. č. pomůcky 54/34.


VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

kART:
Evidenční karta ÚKVČ, 1988. (Celkem 3 karty.)

Související Osobnosti

Související Obrázky

Miletín, Muzeum 0/20, Opočno: Kodymův národní dům na pohlednici ze začátku 20. stol.


Mapa - Opočno

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.