Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Slaná

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Semily
Nadřazený celek: Liberecký kraj
První zpráva: 1897
1897 ČOS Tyl pro Slanou, Nedvězí, Hořensko ve Slané.
V letech 1905 až 1912 měl soubor téměř 50 členů.

1934 změna názvu a stanov na OS Tyl pro Slanou a okolí.
1918-1945 velmi agilní.
1937 Tyl v seznamu členských souborů ÚMDOČ.


1946-1949 činnost obnovena, poté začleněni do OB, hrál bez přestávky do 1960.
Poté se na několik let odmlčel.
1974, při otevření Kulturního domu ve Slané, byla jeho činnost obnovena.

1946 též DS SČM.

1974 při slavnostním otevření KD obnovena činnost DS Tyl OB, do 1979 převážně operety a činohra.
1981-1987 nové vedení, orientace na činohru.
1988-1989 pohádky, 1989 činnost ukončena.

1999 soubor obnoven jako o. s., dramaturgie - hl. veselohry, pohádky.
Činný i 2006.
---
Studio Hamlet Železný Brod
2016 - 1. 10. - představení Tara Toužimská: Erosenky, kulturní dům, hra autorky v podání Studia Hamlet Železný Brod.
Bibliografie:
HRAŠE, Jiří: Josefův Důl patnáctiletý. AS 2005, č. 3, s. 40-42.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 449.

Ochotnické divadlo 1959, č. 3. Excerpoval Jiří Macek.
Stráž Severu, 1946, č. 121, s.3. (1946 DS TYL a DS SČM.) Excerpovala Zd. Zahrádková, SOkA Česká Lípa.

SCHOVÁNEK, Vlastimil: Informace OÚ pro MČAD. Rkp. 2001. 1 s. kART.

VOTOČEK, Václav: Soubor informací z okresu Semily. Rkp. pro MČAD 1998-2000. kART. Nestr. Viz Místa/Okresy/Semily/Texty.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 78.

Adresář, IPOS-ARTAMA 1993.
Archivy:
Praha, Národní archiv:
Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/591/1934, OS Tyl (zal.).

Fond ZÚ 1931-1934, i. č. 397/7774/1934, Volné sdružení Div. ochotníků (zánik).

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Slaná

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':