Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Turnov

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Semily
Nadřazený celek: Liberecký kraj
První zpráva: 1783
Turnovská Truchlohra o hořkém utrpení a smrti našeho Spasitele v úředních listinách 80. let 18. století
zmiňována jako “prastará” (uralte), což v dobovém významu znamená, že si ji pamatují nejstarší občané ze svého mládí, tedy nejméně čtyřicet až padesát let před 1780, snad ve 30.-40. letech.

1780 si stěžoval Václav Šetřil mladší u krajského úřadu v Mladé Boleslavi na představenstvo města, že plýtvá obecním majetkem, když nechalo v obecním lese porazit několik stromů, aby z nich byla doplněna z radničního sklepa zcizená část jeviště k pašijové truchlohře. Spor krajský úřad vyřešil zákazem “každoroční” insc. dva dny před Velkým pátkem. Divadlo vytvářené sousedy muselo být zde zakořeněné.

1783-1840 ODi, získali dva turnovští měšťané povolení “komedyi o Kristu Pánu producirovati a sobě teatrum na rathauzu vystaviti”. Novošvec Karel Staněk a kamenář Antonín Zich samostatnými místními div. producenty.
1810 místní “liboherci” sehráli první ochotnické představení. Hráli v přízemí radnice, v zahradě na ostrově u Shořalého mlýna v aréně “u milošumné Jizery”. Pro zimní produkce hledán vhodný prostor, U římského císaře, asi po půl roce přestěhování do hostince U zlatého orla.

1842-1866 zásluhou V. Fotra hráli studenti.

1850-1857 pro poškození budovy a vybavení divadla činnost přerušena.

1863 zal. Kronika turnovské Thalie, historie divadla v místě od 1818.

1865 na návrh význačných ochotníků J. Vericha a K. Sobotky zřízena pro vzdělávání vlastních členů jako první v zemi (pokud je známo) dramatická škola.

1867 prodána budova divadla novému majiteli (členové spolku sice 1823 místnosti pro divadlo zakoupili, ale stvrzení koupě nebylo zaneseno do knih).

1867 ODi do sálu hostince U města Petrohradu, v přírodě.
1869 členové upadajícího spolku sloučeni se Zábavním odborem Besedy čtenářské, zal. SDO v Turnově.
1896 Divadelní župa Pojizerská (zastoupeno 25 jednot), sjezd Národní jednoty Pojizerské.
1902 Divadelní spolek Klicpera.
1906 SDO Marek (pojmenován po zakladateli ODi v Turnově A. Markovi).

1863-1938(?) také DS Sokol.

20.-30. léta Intimní scéna, studentské divadlo. Představení se účastnil jako divák Jar. Ježek.

20. léta Divadelní scéna Vesna, člen ÚMDOČ.
Turnov sídlem okrsku Český ráj ÚMDOČ, 7 jednot.

1922-1949 Loutkářský odbor Sokola. Návrhy scén akad. malíř K. Vik (duše souboru a šéf výpravy), akad. malíř K. Kinský, prof. Zd. Juna a prof. J. Choura. Svérázné loutky J. Dolenský ze Semil.

1929 Kruh Tyl.

1932-1949 DrO Merkur Čs. živnostensko-obchodnické strany středostavovské.

1941 LD Církve čs. h. v Husově sboru.

Po 1941 se nehrálo LD, sokolovna zabrána německou armádou.

1943 LD mladých při OPM zah. loutková představení v místní tělocvičně.

Po válce obnoveno LD DTJ v DD.

1946 DS Junaček.

50. léta nové soubory DS ZK Šroubárny, DS ZK Severografia.

V 50. letech recitační soubor střední lesnické školy, ved. M. Hejnová.

1954-1970 na JSŠ soubor – kulturní úderka, písně, verše, tanec, ved. uč. Jar. Horáčkem.
1958 jako soubor MJF jedenáctiletky KOMPAS (Kolektiv Moderní Poezie A Satiry), v 8členném vedení 7 studentů a ved. J. Horáček.

1972 soubor Střední zdravotnické školy Mangragora, zal. Jaromír Horáček.

1976 vznikl z klasické marionetové venkovské scény LS Čmukaři (původně pod OB Modříšice, od 1997 Turnov), J. Ipser a D. Weissová. Autorská spolupráce R. Zemenová.

1978 zal. LS Na židli JKP (později Turnovské KS), vedoucí Petr Záruba.

1993 zal. Turnovské divadelní studio, člen Pojizerské župy divadelníků a Volného sdružení východočeských divadelníků.

1996 1. ročník otevřené regionální přehlídky mladého divadla Modrý kocour (výběr na ŠP).
2002 se v průběhu 3 dnů představilo 12 souborů.

Konec 90. let Divadelní studio Petra Hakena (4 soubory), využíváno prostor v budovách turnovských škol a tělovýchovných spolků.

1998 rekonstrukce Městského divadla.

Dívčí divadelní spolek Dóra.

2001 dětský soubor LS Na židli.

2002 DS mladých Ateliér T 55.

2002 dětský soubor Romany Zemanové, Pustý hrad

2002 LS Přátelé Mojmíra Babáčka.

2002 ZŠ (2. stupeň) Žižkova.

2003 KABAKRIKI.

2003 ZUŠ.

2004 Gymnázium.

2004 Pampalin.

2006 18.-19.3. připravil loutkářský soubor Na Židli přehlídku Turnovský drahokam.
1936 JH - SDO Marek, Hilbert: Druhý břeh
1998 ŠP - Turnovské divadelní studio, Mrożek: Tancovačka
1998 Popelka - Turnovské divadelní studio, Jirásek: Báchorka o lípě
2000 ŠP - Turnovské divadelní studio, Poláček - Haken: Bylo nás 5 5
2002 ŠP – Ateliér T55, Arrabal: Fando a Lis

1963 WP – Kompas SVVŠ, scénické pásmo původní poezie Objevy
2001 WP - Turnovské divadelní studio, Field: Lomikel na dlásnech a jiné zádrhele


1997 LCH, JH, FEMAD - Čmukaři, Ipser – Weissová - Zemenová: Sadoděde, Sadoděde
1999 LCH, JH, FEMAD - Čmukaři, Ipser – Weissová - Zemenová: Kašpárek chodí pěšky
2000 LCH, JH, KPD - Čmukaři, Ipser – Weissová - Zemenová: Pletené pohádky
2002 LCH – Na židli, Hadrfous, Salabová: Tři prasátka a vlk
2002 LCH – Přátelé Mojmíra Babáčka, Tanec živlů

2021 - NOTDIS – Nová turnovská divadelní scéna - je nezávislý divadelní soubor od roku 2020, od prosince 2021 pod názvem NOTDIS.
Kulturní a společenské středisko v Turnově
Turnovské kulturní středisko
Jednotný klub pracujících ROH v Turnově (1978-1984)
Sdružený klub ROH (1985-1990)
Turnovské kulturní středisko
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 51, 58, 59, 63, 75, 93, 107, 116, 121, 138, 139, 142, 150, 223, 224, 232, 336, 379, 390; obr. s. 51: Cedule k ochotnickému představení Škroupovy opery Dráteník, Turnov 7. 11. 1839.

ALMANACH spolku divadelních ochotníků Antonín Marek v Turnově.Turnov 1949 KK, DNM: T 4828.

BOLESLAVSKÝ, Mikuláš: O důležitosti a potřebě českého divadelního listu. Divadelní ochotník II, sv. 6. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. s. III.

CÍSAŘ, Jan: O přehlídce v Červeném Kostelci, ale nejenom o ní. Turnovské divadelní studio. Inferno (Lahola). Hromada 2001, č. XXXI, s. 13.

ČERNÝ, František: Divadelní tradice východních Čech. Listy katedry historie a Historického klubu, pobočka Hradec Králové, č. 9, 1995.

ČERNÝ, František: Kapitoly z dějin českého divadla. Praha, Academia 2000, s. 216.

ČERNÝ V.: K dějinám turnovského divadla. Od Ještěda k Troskám 1928-1929, č.7, s.139. KK.

ČESKÝ RÁJ, okrsek ÚMDOČ v Turnově. In: Ve službách Thalie II, Liberec 1946, s. 50.

DĚJINY českého divadla. Ved. red. František Černý. Praha, Academia 1968-1983, II. díl, s. 96, obr. s. 309, 308: Cedule k ochotnickému představeníŠkroupovy opery Dráteník. Turnov 1839. Muzeum Turnov, IV, s. 271. MAPKA sousedského divadla Horního Pojizeří viz MČAD I. díl, s. 33.

DIVADELNÍ ochotník. Díl II, svazek 6, s. 49-58. Praha, Slovanské kněhkupectví 1863. 70 s. kDÚ.

DIVADELNÍ škola v Turnově, Rozvoj 7. 8. 1965.

DIVADLA v království Českém r. 1905. Zprávy Zemského statistického úřadu království Českého XIV/1. Praha 1910, s. 184-190.

EXNAROVÁ, Alena: Dva dny v Jesličkách. Čmukaři. Celestýna. Hromada 2001, č. XXXI, s. 21-22.

HILMERA, Jiří: Česká divadelní architektura. Praha, Divadelní ústav 1999, s. 35.

HORÁČEK, Jaromír: Výchovná práce v souboru. Pedagogické čtení. Čas. Socialistická škola 1969, č. 7, s. 300, č. 8, s. 328, č. 9, s. 358, č. 10, s. 385.

HULEC, Vladimír: Úpice 2001. Turnovské divadelní studio. Petr a Lucie, Dívčí divadelní spolek Dóra. Jekatěrina. Hromada 2001, č. XXXI, s. 18.

CHAROUSEK, Pavel: Profesor Jaromír Horáček a Barevné středy. Mf Dnes 2. 5. 2001, s. 4.

IPSER, Jaroslav: O jeho práci. Hromada 1991, č. II, s. 39; 1994, č. XI, s. 327; 1999, č. 26, s. 30. PROVAZNÍK, Jaroslav: Dětské soubory se sešly v Jesličkách. LS Na židli. Domku, domečku, Dvě kůzlátka na lávce). Hromada 2001, č. XXXI, s. 28-29.

JANKŮ, Josef: Dějiny divadelního ochotnického spolku Marek v Turnově. In: Český granát, kalendář na rok 1922. Turnov, s. a., s. 138-142.

JAVORIN, Alfréd: Divadla a divadelní sály v českých krajích. Praha, Umění lidu 1949. Díl I. Divadla, s. 293.

KINSKÝ, K.: Malá kronika turnovské Thalie 1810-1958. U příležitosti 1000. premiéry turnovských ochotníků vydal pracovní výbor A. Marka, dramatického odboru DO v Turnově, 1958.

KINSKÝ, K.: Malá kronika turnovské Thalie. Turnov 1950.

KINSKÝ, Karel: Pamětní list Spolku divadelních ochotníků Antonín Marek v Turnově 1868-1939. Turnov, SDO 1939. KK, DNM: T 10.036.

KOVÁŘÍK, Miroslav: V programu přehlídky divadel poezie. Turnovské divadelní studio. Lomikel na dlásnech a jiné zádrhele. Hromada 2001, č. 31, s. 52.

LADECKÝ, Jan: Česká divadla ochotnická. In: Příspěvky k dějinám českého divadla. Praha, Divadelní odbor Národopisné výstavy českoslovanské 1895, s.180 - 193. Vystaveno:
Fotografie jeviště městského divadla v Turnově.
Fotografie hlediště městského divadla v Turnově.
Následné uložení exponátů nezjištěno.

LETOPISY národních divadel ochotnických v Čechách. Příloha edice divadelních her pro ochotníky “Divadelní ochotník" (1861-1898), redigoval J. M. Boleslavský, M. Knapp aj. rok, XII., s. 49-58 (Svoboda Jaroslav).

Loutkář 2006, č.2.

MACHALICKÁ, Jana: Režisér Karel Kříž. Praha, Pražská scéna 1999. 173 s.

MAIEROVÁ, Hana: Turnovskému divadlu je 125 let, ale české divadlo se v našem městě hrálo už od počátku minulého století. Hlasy a ohlasy Turnovska. Březen 1999, s. 48-49.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s.574-578.

MINSTROVÁ, Zuzana: Regionální ochotníci hrají o postup. Mf Dnes 20. 3. 1999.

NOVÁKOVÁ, L.: Spolkový život v Turnově v první třetině 20. století: kulturní oblast. Diplomová práce. Hradec Králové, VŠP, Ústav historických věd 2001.

Otázky divadla a filmu 2. Brno, MU 1999, s. 141, 150.

PLCH, Jaromír: Lístek z dějin ochotnického divadla v Českém ráji. OD 1959, č. 1, s. 10.

PRÁDER, V.: Tisíc premiér. OD 1958, č. 7, s. 159.

PROGRAM Setkání loutkových divadel v Benátkách nad Jizerou. Benátecký Zpravodaj 2005, č. 3, s. 13. Též na web. str. města Benátky n. J. - http://www.benatky.cz/ftp/zpravodaj/zb032005.pdf - 22.7. 2012.

RICHTER, Luděk: Dospělí dětem. Turnovské divadelní studio. Žába. Hromada 2001, č. XXXI, s. 33-36.

RICHTER, Luděk: 50 Loutkářských Chrudimí. Praha, DDD a IPOS-ARTAMA 2001, s. 147-148 (Čmukaři, Jaroslav Ipser, Daniela Weissová).

RODROVÁ, Alena: Dětská scéna Trutnov 2001. Turnovské divadelní studio. Tom Sawyer. Hromada 2001, č. XXXI, s. 56.
RON, Vojtěch: Sousedské divadelnictví severních Čech 18. století. In: Divadlo v Kotcích. Praha 1992, s. 355.

SEZNAM LD Sokola, 1929–1930. Rkp. 9 s. Národní archiv: Sokol, ka 183. Kopie kART.

SMÉKALOVÁ, Jana: Ochotnické hudební divadlo. Opera a opereta v letech 1862-1918. Rkp. Kabinet dějin českého divadla DÚ..

SRBA, Bořivoj: České loutkářství v tzv. Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945. Též bibliografie.

ŠIMÁK, J. V.: Divadlo v Turnově r. 1790. Časopis společnosti přátel starožitností českých 1910, s. 162.

ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava: Východočeská divadla poezie. Divadlo poezie gymnázia (Láska není svatá).

TÁBORSKÝ, Vojta Š.: Příspěvky k dějinám divadelního ochotnictva československého. Praha, ÚMDOČ 1931, s. 179. kIPOS, kART.

TURNOVEM proběhl Modrý kocour. DIVADELNÍ HROMADA, 2001, č. 30, s. 41. Zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet. Red. kolektiv. Od r. 1992 3x ročně, do 1998 vydáno 23 čísel. Hradec Králové, IMPULS spolu s Volným sdružením východočeských divadelníků. Prům. 48 s.

VE SLUŽBÁCH Thalie II. České divadlo ochotnické. Soubor dokladových statí. Liberec, V. Talík za spolupráce ÚMDOČ 1946, s. 50. kART.

VONDRÁČEK, Jan: Přehledné dějiny českého divadla. Praha, F. Svoboda 1926 (část I. a II.) s. 149, 161, 171.

VOTOČEK, Václav: Soubor informací z okresu Semily. Rkp. pro MČAD 1998. Nestr. Viz Místa/Okresy/Semily/Texty.
VIK, K.: Loutkové divadlo. L 1936, č. 7-8.

VOJTĚCH, František: 1924-1999. 75 let LD v Benátkách nad Jizerou. Zpravodaj Benátecka 1999, č. 5, s. 14-17.

WEISSOVÁ, Daniela: O její práci. Hromada 1991, č. II, s. 39; 2001, č. 31, s. 46.

Zprávy Loutkářského soustředění 1939, č. 5, s. 2; č. 7, s. 2; č. 11, s. 3.

Zprávy Loutkářského soustředění 1942, č. 1, s. 3.

Zprávy Loutkářského soustředění 1943, č. 1, s. 1; č. 9, s. 1.

Zprávy Loutkářského soustředění 1945, č. 11, s. 1.

Zprávy Loutkářského soustředění 1946, č. 1, s. 2; č. 10, s. 2.

Zprávy Loutkářského soustředění 1950, č. 1, s. 3.

Thalie 1896-7, č. 3, s. 46, č. 6, s. 86.

Divadelní listy 1902-3, č. 3, s. 56.
Archivy:
A DS Marek: Kronika spolku (jednací protokoly) od 1863.

Státní okresní archiv Semily:
Název fondu (sbírky): Turnovské kulturní středisko
Časový rozsah: 1967-1994
Metráž: 1,57 bm (z toho nic není zpracováno)
Původce fondu (sbírky): Kulturní a společenské středisko v Turnově Turnovské kulturní středisko Jednotný klub pracujících ROH v Turnově (1978-1984) Sdružený klub ROH (1985-1990) Turnovské kulturní středisko
Tematický popis: Rozpočty, závěrky, korespondence, sborníky, výkazy, smlouvy, přehledy akcí TKS, Barevné středy, plakáty.
Archivní pomůcky: nejsou
Fond MA Turnov:
Fasc. 1780: Zákaz pašijové hry krajským úřadem v Mladé Boleslavi z 22. 3. 1780; Prothocolium Judiciale Libera urbis Turnoviensis 6. června 1783, 16, fol. 270b-271a.

SÚPP (nyní Národní památkový ústav - NPÚ):
Ústřední seznam kulturních památek, ev. č. 21904/6-4555: Budova divadla.

VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Související Soubory

Související Ročníky přehlídek

Související Bibliografie

Související Obrázky

 Provolání k pánům vlastencům města Turnova, P. Antonín Marek. Rkp. 4 str. Orient.foto
2. str. Markova provolání.
Abigail Horáková, foto Langhans
Almanach divadelních Ochotníků v Turnově pro rok 1877 – 1878, Titulní strana.
Antonín Marek, portrét – olej  Antonína Machka, před rokem 1841.
Cedule k ochotnickému představení Škroupovy - Chmelenského opery Dráteník, Turnov 7. 11. 1839
Cedule na představení Veselý pohřeb, Turnov 21. února 1836
Dopis J. Jungmanna Ant. Markovi, únor 1823 – zamítnutí provozování divadel. her  v Turnově (českých i německých)
fa Al. Kraus Jablonec – účet za půjčení kostýmů
Hlediště divadla. Orient. obr.
Kostýmní merenda ochotnického spolku v Turnově, 17. února 1908
Liberec, fa Vychroň,  účet za půjčení kostýmů
Loutkové hry Českého ráje, tit. strana. Vydáno ke krajinské loutkářské výstavě v Turnově v červnu 1933
Marek Ant, portrét
Marek Antonín, foto v křesle
Miletín, Muzeum 1/12, Turnov, Zakazovací listina, 1780.
Miletín, Muzeum 2/35, Turnov: První městské stálé divadlo (1823 – 1867). Kresba Jana Prouska.
Miletín, Muzeum 2/44, Turnov, Cedule na představení Dráteníka, 1839
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 34,35. panel,  Místa s divadlem, Turnov (orient.)
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 34. a 35. panel
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, 2. sál, 35. panel,  Turnov
Miletín, Muzeum českého amatérského divadla, úvodní expozice Kouzelný svět divadla, 19, první budovy a sály
Modřišice, Loutkářský soubor Čmukaři, LD,  Saki: Léčba neklidem, JH 1992
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 356 , Turnov, Železný Brod
Ron Vojtěch, Sousedské divadelnictví severních Čech v 18. století, s. 361 Turnov
Seznam her provozovaných v Turnově 1854 Zöllnerovou divadelní společností, podává  nápověda František Macek, 4 str.
Slovo k ministru, aktovka provozovaná ve prospěch Spolku vojenských vysloužilců (J. Durych, L. Křepinská, J. Beran)
Suchý, Lotar, portrét
Turnov na konci 18. stol.
Turnov, divadlo, 2007
Turnov, kronika, tit. strana
Turnov, Městské divadlo, hlediště
Turnov, Městské divadlo, portál jeviště
Turnov, Miloslav Holas, portrét v roli
Turnov, nález opony v depozitáři 2009
Turnov, nález opony v depozitáři 2009, detail
Turnov, opona 1
Turnov, povolení 1783
Turnov, povolení 1783
Turnov, Sokol, sokolovna, 1898
Turnov, štít hostince U Jednorožce, divadlo, muzeum Turnov
Turnov,Radnice (první divadel. sál) a dům čp. 2 U Zlatého jednorožce, první městské stálé divadlo (1823 – 1867). Kresba Jana Prouska.
Turnov:  Vodní družstvo, skupina účinkujících před divadlem
Turnov: Almanach divadelních Ochotníků  pro rok 1877 – 1878, 4 str. Orient. foto
Václav Hrobčický z Hrobčic - plakát
Vysoké nJ, kulisa na výstavě Divadelní svět, Turnov 2010


Mapa - Turnov

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':
Turnov, divadlo, 2007


(c) NIPOS, Databáze českého amatérského divadla.
Kontakt | GDPR - Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies, které jsou nezbytné pro jeho provoz, analýzu návštěvnosti a pro součásti webu využívajících tyto služby (např. společnostmi Google a Facebook). Cookies můžete zakázat nebo vymazat v nastavení svého prohlížeče.