Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Batňovice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Trutnov
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1894
1894 (25.12.) - 1951 Spolek divadelních ochotníků

1951 likvidace SDO, převedení souboru původního spolku a vznik Divadelního odboru Československého červeného kříže (podle naposled stažené informace o SDO - viz heslo SDO /Texty - SDO původně připojen k ČSM).
Od 1958 jako Divadelní odbor Osvětové besedy.
1960-1961 členská krize;
1964 DS OB činný.
1970 z popudu mladých obnovení činnosti.

1984 založen Divadelní soubor Základní školy.
Do 90. let 20. století jediný dětský vesnický soubor v okrese

1995 obnoven Spolek divadelních ochotníků:
"K obnovení ochotnického divadelního souboru již nedošlo, ale spolek si dal za cíl podporu dětského divadelního kroužku při Základní škole v Batňovicích, kde má dětské divadlo dlouholetou tradici a na rozdíl od původního Spolku divadelních ochotníků tato tradice přežila i osmdesátá a devadesátá léta. Dalším cílem spolku je činnost v oblasti kulturního života v obci a udržení provozu v areálu Na Vartě." (Viz SDO / Texty, staženo 10. 5. 2012)
Bibliografie:
KALINA, Martin: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Trutnov. Rkp. pro MČAD 1998. 10 s. PC ART. Viz Místa/Okresy/Trutnov/Texty.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, I. díl. Praha, IPOS-ARTAMA 2001, s. 51.

OPSÁNO z batňovských kronik. Nepřehledné dějiny obce a přidružených osad. - www.batnovice.cz/historie - 1.12. 2011

RÝGROVÁ, Zina: Amatérské divadlo jako specifická kulturní aktivita ve volném čase.(Se zvláštním zaměřením na okres Trutnov.) Diplomová práce na katedře teorie a řízení kultury FF UK. Praha 1989. 140 s. (Kap. mj. Současné amatérské divadlo v ČSR. Amatérské divadlo v okrese Trutnov.)

Spolek divadelních ochotníků v Batňovicích (Dotazník ÚLK 1999.)
Podklad pro adresář souborů 2005. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1922. Praha, ÚMDOČ 1923. Seznam členů. kART.

ZPRÁVA o činnosti ÚMDOČ za rok 1937. Seznam spolků a odborů sdružených v ÚMDOČ, s. 66.
Archivy:
Pamětní kniha obce 1878-1955, 1956-1983 v Státní okresní archiv Trutnov

Národní archiv Fond ČM 1884-1900, i. č. 1697, sg 30/168/48, ODi v Batňovicích, 1894.

Související Pojmy

Mapa - Batňovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':