Databáze českého amatérského divadla

Geografické celky: Velké Svatoňovice

Nižší geografické ceky

Úplný výčet souborů působících v této obci (o kterých víme) naleznete v odkazech níže pod textem.
Typ geografického celku: Obec
Okres: Trutnov
Nadřazený celek: Královéhradecký kraj
První zpráva: 1871
1871-1987 zal. OS jako 3. spolek v bývalém okr. úpickém, iniciátorem řídící uč. J. Sobotka (pronásledován rakouskou vládou).
Hrálo se v dřevěné hospůdce Fr. Stolina (1893 přestavěna, zde až do 1900), opona s panoramatem Velkých Svatoňovic od dolejšího mlýna až po Jansův statek.
1901-1910 h. ve dvoraně U Mertlíků.
1910 ODi do hostince J. Jindry, nové jeviště.
1933-1952 h. ve dvoraně U Fabiánů.
1952 likvidace spolku Ochotnické divadlo a přechod do ZK ROH Dolu Pětiletka.

1924-1941 Mládež nár. socialistická v hostinci U Nývltů.

LD Sokola hrálo za 1. republiky, marionety na drátech, řezbované, výroba Münzberger.

1980-1987 DS Dolu Z. Nejedlý.


JH 1960-DS ZK Dolu Pětiletka, Jirásek: Pan Johanes
Bibliografie:
CESTY českého amatérského divadla. Vývojové tendence. Zprac. Jan Císař a kol. Praha, IPOS-ARTAMA 1998, s. 99, 203.

KALINA, Martin: Soubor informací o amatérském divadle v okrese Trutnov. Rkp. pro MČAD 1998. kART. Viz Místa/Okresy/Trutnov/Texty.

MERTA, Jan: Zpracoval informace pro MČAD, dle Ant. Kubíčka. Rkp. 2002. PC ART.

MÍSTOPIS českého amatérského divadla, II. díl. Praha, IPOS ARTAMA 2002, s. 634.

RÝGROVÁ, Zina: Amatérské divadlo jako specifická kulturní aktivita ve volném čase. Se zvláštním zaměřením na okres Trutnov. Diplomová práce. Praha, FF UK, katedra teorie a řízení kultury 1989, s. 97. kART.

Zprávy Loutkářského soustředění 1939, č. 12, s. 2.
Archivy:
Státní okresní archiv Trutnov:
Název fondu (sbírky): Ochotnické divadlo Velké Svatoňovice
Časový rozsah: 1871-1953
Metráž: 0,13 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Původce fondu (sbírky): Spolek divadelních ochotníků Velké Svatoňovice (do r. 1922) Ochotnické divadlo Velké Svatoňovice (od r. 1922)
Tematický popis: Zápisy ze schůzí 1897-1940, kniha členů, pamětní kniha režiséra, účetní knihy, dějiny spolku, plakát, Pamětní knihy DS 1949-1969, 1949-1980.
Archivní pomůcky :
KAFKA JAN: OCHOTNICKÉ DIVADLO VELKÉ SVATOŇOVICE 1871-1953. Inventář, 2004, s. 6, ev.č. 392


VALENTA, Jiří – JEDLIČKOVÁ, Juliana – ŽÁČKOVÁ, Eva: Soupis podání českých ochotnických divadelních spolků uložených ve Státním ústředním archivu v Praze 1856-1948. Bibliografická pomůcka pro Místopis českého amatérského divadla. Praha, IPOS-ARTAMA 2001-2002. Rkp. 223 s. kART, Národní archiv, DNM.

Mapa - Velké Svatoňovice

Otevřít mapu do nového okna - prohledat okolí (testovací provoz)
Máte nějaké další informace k tomuto tématu?
Pokud se s námi chcete o ně podělit, zašlete nám je prosím prostřednictvím následujícího formuláře. Formulář slouží pro zasílání faktografických informací pracovníkům databáze. Prosíme, neposílejte vzkazy určené souborům či jednotlivým osobám, nebudou jim doručeny. Neposkytujeme jiné než zveřejněné kontaktní informace. Pokud chcete kontaktovat jednotlivé soubory či organizace, využijte prosím jejich webové stránky.
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Informace:
Obrana proti spamu: do této kolonky napiště slovo 'divadlo':